Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Enfrontarse a un exame oral

Para superar con éxito este tipo de probas, o alumno require unha preparación específica
Por Marta Vázquez-Reina 21 de Outubro de 2009
Img charla
Imagen: Eduardo Arcos

Son temidos pola maioría dos estudantes. Con todo, os exames orais son unha forma de avaliación que permite aos alumnos adquirir destrezas importantes para o seu posterior desenvolvemento na contorna laboral. Enfrontarse a eles cunha adecuada preparación previa e manter baixo control os nervios é fundamental para que o resultado sexa óptimo.

Imagen: Eduardo Arcos

Se se dá aos estudantes a posibilidade de elixir entre un exame oral ou escrito, é probable que a maioría se decante polo segundo. As exposicións e exames orais en España non son un recurso moi utilizado nas aulas. Pola contra, noutros países son un procedemento de avaliación moi común e valorado. Ademais de servir para comprobar a adquisición de coñecementos por parte dos alumnos, son unha ferramenta eficaz para valorar a súa capacidade de organización e síntese, a súa habilidade lingüística e a súa oratoria, unhas destrezas que lles servirán nun futuro para desenvolver as súas carreiras profesionais.

Como preparalos

É conveniente recompilar toda a información relativa ao modo en que se desenvolverá a proba

Antes de comezar a preparar un exame oral é conveniente recompilar toda a información relativa ao modo en que se desenvolverá a proba. Hai que saber se consistirá na exposición dun ou varios temas elixidos polo docente ou se haberá que responder as preguntas formuladas por este. Tamén será de gran axuda coñecer o tempo do que se disporá e a composición do tribunal examinador, no caso de que a avaliación recaia en máis dun profesor.

A clave para aprobar un exame oral, igual que uno escrito, reside en estudar . A diferenza estriba en que se deben reforzar determinadas técnicas de estudo para que a proba sexa avaliada de forma positiva:

 • Resumo e esquemas: son moi útiles para preparar unha proba oral. Permiten ao estudante ter unha visión organizada dos temas e establecer o guión para a exposición. Na súa elaboración, débese aplicar unha estrutura de maior a menor importancia dos contidos. Axudará a que os aspectos máis relevantes sexan sempre mencionados e non queden fose por falta de tempo.
 • Repaso: é fundamental reler o temario antes de realizar a proba. O repaso eficaz faise en voz alta e, se é posible, diante doutra persoa. Así se creará un ambiente similar ao do exame e o oínte poderá dar pistas suficientes sobre os puntos débiles do expositor.
 • Memorizar: mentres que nun exame escrito é fundamental a memorización, nunha proba oral hai que prescindir dela para reter os contidos, aínda que se debe usar para lembrar os esquemas ou os guións dos temas.

  A exposición

  Cando se esquece a resposta non hai que recorrer á improvisación, senón que se debe recoñecer

  Os exames orais crean a miúdo medo e inseguridade. Un dos principais temores é quedar “en branco”. Non é o mesmo deixar unha pregunta sen responder nunha proba escrita que perder a resposta fronte a un tribunal ou un profesor. Cando isto sucede, non hai que recorrer á improvisación, é recomendable admitilo. Estas exposicións crean unha maior empatía do docente co alumno que, en ocasións, permite abordar con maior naturalidade os problemas que xorden no transcurso da avaliación.

  Se o exame consiste na exposición dun tema, será de gran axuda, tanto para o alumno como para o docente, realizar unha breve introdución que recolla os aspectos que se exporán. Facer un bo comezo que logre captar a atención e o interese do examinador é o preámbulo dunha proba correcta.

  Hai que pronunciar e vocalizar con claridade, manter un ritmo constante, sen acelerar nin parar

  O coidado da linguaxe e vocabulario é outro dos aspectos máis valorados por un examinador. Durante a exposición hai que pronunciar e vocalizar con claridade, manter un ritmo constante, sen acelerar nin parar, e utilizar un ton acomodado ao lugar. Débense evitar as muletillas, as expresións complicadas, as repeticións innecesarias e facer un uso adecuado da gramática.

  Que se valora nun exame oral

  Cando un alumno ten que demostrar os seus coñecementos mediante unha proba oral, aínda que o dominio que teña do tema será sempre o aspecto máis valorado, os docentes avalían en conxunto outras variables non académicas:

  Presentación: é importante que o examinado dea unha imaxe de pulcritude ante o tribunal que lle avalía, que se debe estender tamén ao material que expoña.

  Tempo e orde: o alumno debe axustarse ao tempo de exposición recomendado polo profesor. Explayarse pode delatar falta de capacidade para sintetizar e axuntar coñecementos. Ser breve revela falta de estudo. Os contidos expostos han de manter unha orde e un guión estruturado e coherente.

  Oratoria: a utilización dunha linguaxe clara, fluído e conciso, de recursos oratorios ou un ton de voz apropiado, axudan a crear un clima favorable para unha avaliación positiva. Coidar este aspecto é imprescindible para desenvolver a exposición con éxito.