Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Ensinar en Europa

Profesores españois poderán exercer a docencia en distintos países da Unión Europea por períodos de entre dúas semanas e un ano
Por Marta Vázquez-Reina 14 de Xullo de 2009

Ensínase da mesma forma en España que en Austria ou Reino Unido? O próximo curso até 100 profesores de centros educativos do noso país terán a oportunidade de comprobalo in situ, grazas ao novo programa de estancias profesionais dirixido a docentes de educación Primaria, Secundaria e Escolas Oficiais de Idiomas. Recentemente creado polo Ministerio de Educación, este programa desenvolverase en cooperación con Francia, Alemaña, Austria, Suíza e Reino Unido, países aos que poderán desprazarse profesores españois a través de intercambios cos seus homólogos europeos.

A transición cara á implantación dun Espazo Europeo de Educación Superior único é xa case una realidade. Dentro duns anos, estudar nunha universidade de Francia ou de Alemaña será practicamente o mesmo que facelo nunha de España. Con todo, en niveis educativos anteriores aos universitarios existen diferenzas relevantes entre os distintos países que compoñen a Unión Europea, tanto no nivel estrutural do sistema educativo como na organización e desenvolvemento da práctica docente diaria.

No Reino Unido os profesores están obrigados a planificar moito as súas tarefas e antes do inicio de semana deben enviar á dirección a súa planificación semanal. Outra práctica curiosa deste país, que alí resulta común e natural, é impartir as clases coas portas abertas e que outros profesores entren como observadores das súas clases. Coñecer de primeira man estes hábitos docentes, do mesmo xeito que outras moitas prácticas pedagóxicas utilizadas nos distintos países europeos, é agora posible grazas ao programa de estancias profesionais creado hai pouco polo Ministerio de Educación a través dos convenios bilaterais de Cooperación educativa establecidos co Reino Unido, Francia, Alemaña, Austria e Suíza.

O programa está dirixido a profesores de Primaria, Secundaria e Escolas Oficiais de Idiomas

O programa, dirixido a profesores de Primaria, Secundaria e Escolas Oficiais de Idiomas, permitirá que o próximo curso 2009-2010 realícense intercambios profesionais entre docentes destes países, que poderán participar na vida dun centro escolar europeo durante un período de dous a catro semanas, no caso de Reino Unido, Francia e Alemaña, ou durante un curso escolar completo cando o intercambio realícese con Austria ou Suíza.

O obxectivo principal deste programa é reforzar o conxunto de accións destinadas a fomentar a aprendizaxe das linguas estranxeiras e o ensino noutros idiomas entre os países comunitarios, una oportunidade paira intercambiar experiencias docentes mediante a observación da aula e dos diferentes métodos pedagóxicos levados a cabo nela, como os programas de avaliación, ou as medidas de acompañamento e de atención á diversidade que se aplican.

Como funciona

Durante o mesmo período o centro de orixe do profesor recibe a un homólogo do centro de destino

Os 100 docentes seleccionados paira participar no programa realizarán a súa estancia polo período que determinen nun centro educativo do país elixido, participando en todas as actividades que organice a escola de destino, xa sexan de carácter docente ou culturais e complementarias. Á súa vez, durante o mesmo período o centro de orixe do profesor recibe a un homólogo do centro de destino, que participará igualmente na actividade escolar. O intercambio, ademais de profesional, pode ser, se así o desexa o docente, de vivenda, de modo que durante a estancia cada un dos profesores alóxese no domicilio do outro, facilitando desta maneira a organizción do programa.

Durante o intercambio os docentes deben promover os vínculos entre o centro de destino e o de procedencia, preparando proxectos de intercambio ou asociacións entre centros escolares ou proxectos pedagóxicos comúns de carácter intercultural e multidisciplinar.

Quen pode participar

Paira participar no programa é necesario ser funcionario de carreira do corpo de mestres, do corpo de profesores de ensino Secundario ou de Escolas Oficiais de Idiomas

Paira solicitar un intercambio dentro do programa de estancias profesionais é necesario ser funcionario de carreira do corpo de mestres, do corpo de profesores de ensino Secundario ou de Escolas Oficiais de Idiomas e contar con destino definitivo no centro desde o que participan. No caso de profesores en exercicio é imprescindible que impartan (ou habelo feito anteriormente) clases no seu centro educativo da lingua do país paira o que solicita a mobilidade, ou doutra materia, pero na lingua estranxeira correspondente. Cando os solicitantes son membros do equipo directivo dun colexio é necesario que dominen o idioma do país de destino.

O programa de estancias será xestionado polo Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) que, á hora de seleccionar aos candidatos, dará prioridade a distintos perfís de docentes:

  • Os que propoñan directamente na súa solicitude a un docente ou centro asociado.
  • Quen participen en centros onde estea implantado un programa de bilingüísmo apoiado pola comunidade autónoma correspondente.
  • Os centros que participen nos distintos programas europeos dentro do programa de aprendizaxe permanente como Comenius, Erasmus, Leornado, etc.
  • Os centros integrados na rede que implementa o Porfolio Europeo das Linguas.Terán prioridade tamén os membros de equipos directivos dos centros.

    Os interesados en participar no programa deben presentar no Rexistro Auxiliar do Ministerio de Educación a solicitude adxunta á orde ministerial que o recolle, que deberá ir selada e aprobada polo director ou persoa responsable do seu centro docente xunto coa autorización paira realizar a mobilidade concedida pola autoridade competente da súa comunidade autónoma. O prazo de presentación de solicitudes é até o 2 de agosto paira os solicitantes de intercambio con Austria e Suíza e até o 15 de setembro paira os que soliciten o resto de países.