Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Escolas Taller e Casas de Oficios

Facilitan o acceso a un emprego mediante a formación e a práctica profesional remunerada nunha ocupación
Por Marta Vázquez-Reina 10 de Febreiro de 2010
Img mecanicalistadp

Recuperación do patrimonio artístico, histórico ou cultural ou rehabilitación de contornas urbanas e do medio ambiente son algunhas das áreas principais nas que se enmarcan os programas mixtos de emprego e formación que se desenvolven nas Escolas Taller e Casas de Oficios. Desde hai 25 anos, estes proxectos funcionan como unha eficaz medida de inserción laboral para mozos desempregados menores de 25 anos. Ofrecen un período formativo teórico de seis meses de duración e experiencia laboral directa mediante un contrato de traballo de entre 6 e 18 meses.

Imagen: Seattle Municipal Archives

O programa de Casas de Oficios e Escolas Taller do Instituto Nacional de Emprego (INEM) – agora SEPE- creouse en 1985 cun obxectivo prioritario: facilitar a inserción laboral de mozos desempregados con baixo nivel de formación. Despois de 25 anos de desenvolvemento, pódese afirmar que o conseguiu. Tal como recolle o último informe de inserción laboral elaborado por esta institución, o 77,2% dos alumnos que participan nestes proxectos consegue acceder a un emprego despois de finalizalos. Por que tiveron éxito estes programas? A resposta está en que lograron integrar nun só proxecto tres aspectos fundamentais: formación, experiencia laboral e información sobre técnicas de procura de emprego e autoemprego para montar un negocio propio.

O perfil xeral dos participantes caracterízase por unha maior presenza de xénero masculino (70%)

Na actualidade, no noso país hai 882 Escolas Taller e 161 Casas de Oficios, con preto de 30.000 alumnos. O perfil xeral dos participantes caracterízase por unha maior presenza de xénero masculino (70%) e un nivel de formación escaso (o 52% carece de estudos e a 40% conta coa titulación básica de Graduado Escolar). En canto ás especialidades, aínda que no último período formouse en 22 familias profesionais, as maioritarias en ambos os casos son Edificación e Obras Públicas, Agrarias e Servizos á Comunidade e Persoais.

Como funcionan

Os programas de Escolas Taller e Casas de Oficios diríxense a mozos de entre 16 e 25 anos que se atopen en situación de desemprego, xa sexa por falta de cualificación profesional ou de experiencia. É necesario estar inscrito na oficina de emprego correspondente, xa que o aspirante solicita a súa participación a través desta.

Promóvenos e xestionan organizacións autonómicas, provinciais ou locais e entidades sen ánimo de lucro, como corporacións, asociacións ou fundacións. A dirección recae no INEM. Este organismo establece a normativa e os procedementos de funcionamento, aproba os proxectos e achega as subvencións necesarias para que leven a cabo.

Altérnase a aprendizaxe e a cualificación cun traballo produtivo en diferentes actividades de utilidade pública ou social

Ambos os programas teñen carácter temporal. As Escolas Taller teñen unha duración máxima de dous anos e as Casas de Oficios, dun. Neste tempo, altérnase a aprendizaxe e a cualificación cun traballo produtivo en diferentes actividades de utilidade pública ou social. Poden estar relacionadas coa recuperación ou promoción do patrimonio artístico, histórico, cultural ou natural, coa rehabilitación de contornas urbanas ou do medio ambiente ou coa recuperación ou creación de infraestruturas públicas, entre outras áreas.

Etapas do programa

Os proxectos das Escolas Taller e das Casas de Oficios constan de dúas etapas diferenciadas:

  • Etapa de formación: ten unha duración de seis meses en ambos os casos. Durante este período, os alumnos adquiren os coñecementos teóricos e prácticos necesarios para desenvolver a especialidade elixida e reciben formación en prevención de riscos laborais, de modo que aprendan a traballar con seguridade e a utilizar medidas preventivas coas que evitar futuros riscos profesionais. Nesta etapa, proporciónase aos alumnos que non superasen a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) unha preparación especial para obter o título ao finalizar e infórmase a todos sobre a procura de emprego posterior, xa sexa por conta propia ou por conta ajerna.
  • Etapa de traballo: desenvólvese durante seis meses no caso das Casas de Oficios e de 6 a 18 meses nas Escolas Taller. Os alumnos, cun contrato de formación, desempeñan o oficio aprendido a través dun traballo real, á vez que continúan o proceso formativo desde a práctica e coa supervisión dun titor ou monitor.

    Que obtén o alumno

    O alumno recibe un salario equivalente ao 75% do salario mínimo interprofesional anual establecido

    Nas dúas etapas do programa o alumno conta cunha remuneración. Na primeira, obtén unha axuda económica en forma de bolsa que rolda seis euros diarios; na segunda, ao subscribir un contrato coa entidade promotora, recibe un salario equivalente ao 75% do salario mínimo interprofesional anual establecido e a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias, durante os meses que dure a fase de formación en alternancia co traballo.

    Pero ademais desta axuda económica, o máis importante que obtén o alumno que accede a estes programas é unha cualificación profesional nunha ocupación que lle capacita para obter un emprego no mercado de traballo. Esta cualificación pódena acreditar por medio do certificado que expide aos alumnos a entidade promotora do programa, no que constan os módulos formativos e prácticos realizados.