Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Estudar chinés

Máis de 30 millóns de persoas en todo o mundo están a estudar chinés e máis de 2.500 universidades en 100 países ofrecen cursos desta lingua
Por Marta Vázquez-Reina 25 de Febreiro de 2007

O idioma chinés está en auxe. A implementación da política de reforma e a adhesión en decembro do 2001 de China á Organización Mundial do Comercio (OMC) xerou un importante crecemento das relacións comerciais entre este país e Occidente, orixinando una necesidade crecente de profesionais con coñecementos de chinés, o idioma máis falado do mundo.Mais de mil millóns acodes por todo o mundo falan o idioma, con todo, hai que ter en conta que a lingua oficial da República Popular China, falada pola maior parte da poboación (70%), é o chinés mandarín, tamén chamado putonghua “lingua común”, e por tanto, é esta e non outra a que convén aprender.

Aprender chinés

Dise que o idioma chinés é un dos máis difíciles do mundo. Aínda que gramaticalmente é un dos máis sinxelos, ten moitos elementos complexos que fan que a súa aprendizaxe sexa una tarefa ardua. Por tanto, o primeiro que fai falta paira estudalo é moito interese e ganas de traballar, e despois enfrontarse aos seus maiores retos: a pronuncia e a escritura.

  • A pronuncia: o chinés é un idioma tonal, á hora de falalo é moi importante o ton que se emprega ao dicir una palabra, xa que o seu significado depende deste. Una gran axuda paira os occidentais é o Pinyin “deletreo por son”, un sistema de trascripción ao alfabeto latino do mandarín, adoptado como oficial polo goberno chinés en 1979.
  • A escritura: hai máis de 50.000 caracteres chineses dos cales uns 10.000 están en uso e destes uns 3.500 son os habituais, os necesarios paira ler un xornal. Cada carácter é una combinación de distintos trazos. Hai que ter en conta a cantidade de trazos, o seu tamaño, localización e o espazo entre cada un.

Por tanto, é un idioma que require moita dedicación e constancia por parte do estudante, aínda que todo depende das metas que queira cada un lograr co idioma. Vidal Bau, director da academia de chinés Vidal, afirma que “en tan só 40 horas de clase pódese ler un texto en pinyin e conseguir que nos entendan, pero paira realmente adquirir un nivel básico que nos permita comunicarnos farían falta entre 200 e 250 horas de clase”. Por outra banda, “é importante que o primeiro ano de aprendizaxe realícese cun profesor que domine o teu propio idioma, xa que a base do chinés é moi importante e necesítase que se ensine explicando os detalles ao máximo”, engade Vidal. 

O HSK: exame oficial

O HSK, dependente do Centro de Exames de Nivel de Chinés da Universidade de Lingua e Cultura de Beijing (Pequín), é o exame oficial que serve paira medir a competencia lingüística do chinés e converteuse en o referente internacional do idioma. Aprobouse en 1990  e no ano 2005 inscribíronse máis de 40.000 persoas en todo o mundo. 

En España o HSK é competencia do Centro de Estudos de Asia Oriental da Universidade Autónoma de Madrid (UAM). O exame celébrase en maio na mesma universidade, aínda que a afluencia a este exame en España é aínda escasa, así o confirma Pilar Cuena do Gabinete de Prensa da UAM: “Na última convocatoria no 2006 presentáronse 34 persoas aos niveis básico e intermedio, na anterior do 2005 esta cifra ascendía a 44 persoas”. “A maioría dos que se presentan ao exame son inmigrantes chineses residentes no noso país, aínda que tamén se examinan algúns españois” puntualiza. 

O HSK, ademais de acreditar o nivel de chinés esixido paira ingresar nas facultades universitarias chinesas, está recoñecido polas institucións, organismos e empresas que esixen o dominio do chinés como condición paira contratar aos seus empregados.

O seu ensino en España

O como e onde aprender chinés en España vén determinado pola necesidade e o interese que se teña no idioma. Se o achegamento ao chinés é por curiosidade ou paira aprender una lingua máis, pódese optar polas academias privadas, Escolas Oficiais de Idiomas ou os centros de idiomas de universidade.O seu ensino en España  

Nas principais cidades españolas podemos atopar academias privadas onde se imparten desde cursos intensivos de chinés dunha semana até un curso académico completo. Os grupos adoitan ser reducidos, 8 ou 10 persoas, e o prezo medio dun programa de 40 horas é de 350 euros.  

A academia a elixir depende das necesidades particulares de cada un, por exemplo,  ALEA idiomas en Madrid  ofrece a posibilidade de realizar un curso de 24 leccións unicamente de caligrafía por 250 euros. Se se prefiren clases individuais, Paraninfo en Barcelona ofrece leccións particulares por 30 euros a hora. En DIXON Servizos Lingüísticos en Valencia, conscientes da necesidade empresarial do idioma crearon un departamento especializado no ensino do chinés mandarín a empresas. Neste caso os profesores desprázanse ao lugar de traballo paira impartir as clases no horario máis conveniente paira os traballadores. Tamén enfocado a  os negocios é o curso que oferta a academia Wahed en Bilbao, un intensivo dun mes con 40 horas de clase por 320 euros centrado na linguaxe e a práctica dos negocios, onde se traballa con casos reais (contratos, arrendamentos, medios de pago internacionais, etc.).  

“o maior problema en España agora mesmo paira satisfacer a demanda do idioma chinés é atopar profesorado cualificado”

A academia Lacunza en San Sebastián, avoga con todo por un ano académico completo de outubro a xuño. Esta academia, que se estrea este ano co idioma conta xa con preto de 80 estudantes inscritos. Fabricio Mori, responsable do departamento de chinés, apunta que “cun ou dous anos de estudo é posible defenderse no idioma”, aínda que fai fincapé en que se require moito esforzo e ganas por aprender”. Un curso académico completo de nivel elemental con 3 horas de clases semanais salgue por uns 930 euros. Fabricio recalca que “o maior problema en España agora mesmo paira satisfacer a demanda do idioma chinés é atopar profesorado cualificado”.

Escolas Oficiais de Idiomas e Centros de Idiomas Universitarios

Máis económicos resultan os estudos de chinés nas Escolas Oficiais de Idiomas (EOI) e cada vez son máis as que o inclúen na súa oferta educativa. Algunhas das Escolas onde actualmente pódese optar polo chinés son: EOI Madrid Jesús Mestre, EOI Barcelona Drassanes, EOI de Valencia, EOI Alacante, EOI Castelló, EOI de Santa Cruz de Tenerife, EOI Málaga e EOI da Coruña. A duración dos estudos adoita ser de cinco anos, aínda que en algunhas, como a de Barcelona, prolónganse até sete.

Paira acceder ao ciclo elemental de chinés destas institucións públicas dependentes das Consellerías de Educación das comunidades autónomas é necesario cursar o primeiro ciclo diso ou estar en posesión polo menos do Título de Graduado Escolar, o Certificado de Escolaridad ou Certificado de Estudos Primarios. Un curso académico na EOI de Castelló con seis horas de clase semanais costa tan só 62,35 euros ou mesmo a metade, 31,17 euros co carné de familia numerosa.  

Os cursos adoitan estar abertos tanto a universitarios como ao público en xeral

Por outra banda, son moitas as universidades que inclúen o chinés como ensino nos distintos centros de idiomas adscritos. Os cursos adoitan estar abertos tanto a universitarios como  ao público en xeral e son normalmente máis económicos que os que ofrecen as academias privadas. Por exemplo, o Instituto de Idiomas da Universidade de Navarra conta cun curso semestral de 3 horas semanais por 205 euros, ou o curso de outubro a maio con 3 horas semanais do Centro de Idiomas da Universidade de León por 185 euros paira os universitarios e 270 euros paira os alleos ao centro académico. Outros centros de idiomas que inclúen o chinés no seu programa son os da Universidade de Alacante, Universidade de Granada, Universidade de Cantabria, Universidade de Alcalá, Universidade de Murcia, Universidade Pablo Olavide en Sevilla ou a Universidade de Deusto en Bilbao.

Estudos académicos superiores

Aqueles que están a buscar un coñecemento máis especializados da lingua chinesa poden optar por estudos universitarios centrados neste idioma.  

O Centro de Estudos de Asia Oriental da Universidade Autónoma de Madrid é una institución académica pioneira no campo dos estudos chineses e xaponeses que comezou a impartir en 1997 o título propio da UAM denominado Diploma de Pregrado de Lingua e Cultura Chinesa. Este título estrutúrase en 3 anos académicos que inclúen ensinos  xerais de diversas áreas da cultura, historia e literatura de China, ademais do estudo en profundidade da lingua chinesa, oral e escrita, alcanzando un nivel equivalente ao exame oficial HSK nivel inicial. O prezo de matrícula é de 525 euros e requírese ser bacharel superior.  

Na mesma universidade, impártese o titulo oficial de Licenciatura en Estudos de Asia Oriental con itinerario chinés, que conta este ano con 40 alumnos matriculados; algunhas materias de lingua chinesa desta licenciatura están abertas á libre configuración paira todos os estudantes da UAM. Esta mesma licenciatura é impartida tamén pola Universidade Autónoma de Barcelona, onde ademais pódese obter o titulo oficial e propio de Máster en Tradución en Interpretación Profesional chinés-español, dirixido a aqueles que dispoñen dun titulo universitario que acredite o coñecemento da lingua chinesa e teñen a intención de dedicarse á tradución e interpretación profesional. Con só 20 prazas dispoñibles o custo do máster é de 3.550 euros o primeiro curso e 1.500 euros o segundo.  

Por outra banda, a Universidade de Granada, a Universidade de Alacante e a Universidade do País Vasco inclúen a lingua chinesa dentro das optativas da súa Licenciatura en Tradución e Intérpretación. A Universidade de Alacante conta así mesmo co Centro de Estudos Orientais, onde desde o ano 1999 impártense cursos de chinés dirixidos a universitarios, profesionais e interesados en xeral que se poden convalidar por créditos de libre elección curricular, una opción que tamén está dispoñible na Universidade de Valencia a través da súa Oficina de Relacións Internacionais, un curso de 40 horas de chinés intensivo paira profesionais nesta universidade  ten un custo de 130 euros paira universitarios ou 160 paira resto.

Estudar chinés a distancia

A  chegada das novas tecnoloxías da información instaurou novas formas de ensino que permiten a aprendizaxe dun idioma sen ter que desprazarse, tamén no caso do chinés. A eficacia ou aproveitamento destas modalidades de ensino son aínda cuestionables, pero non deixan de ser outra vía paira aprender o idioma. 

Existen cursos tanto online como a través do teléfono móbil

O mesmo Goberno chinés sumouse a esta iniciativa o pasado mes de xullo cun portal en Internet, no que se ofrece o ensino do idioma chinés mandarín a través de cursos online. Patrocinado pola ONECLE, o portal ten como obxectivo ofrecer aprendizaxe en liña, adestramento, axuda voluntaria, servizos de investigación e varios recursos de aprendizaxe. Os cursos online, desde o nivel principiante ao avanzado adoitan ter una duración de 60 horas a un prezo de 7,71 euros a hora de clase interactiva.  

Se se prefire o contacto persoal co profesor, aínda que non poidamos desprazarnos, o “Curso a distancia en vivo método Vidal” da Academia Vidal, pioneira en España no ensino do chinés, é una opción cando menos nova. “Cando se fala dun curso a distancia de chinés a través de teléfono móbil ao principio parece algo case imposible”, comenta Vidal Bau, creador deste método, “con este curso, que consiste nunha hora diaria de clase por teléfono, pódese aprender máis e mellor, xa que non hai elementos de distracción; despois de tres anos, comprobamos que os alumnos que o seguen sacan mellores notas que os das clases presenciais”, apunta Vidal. “A vantaxe deste curso é que se pode realizar onde o alumno queira ou poida, tivemos desde un alumno que continuou o curso mentres estaba hospitalizado, até unha alumna que no mesmo viaxe de noivos sacaba una hora paira clase” engade Vidal, que garante que “con este método nun mes conséguese ter una boa pronuncia e en seis meses pódese falar durante unha hora seguida en correcto chinés co profesor”. Un curso de 100 horas, o mínimo requirido, custa 5.120 euros.  

Máis completo resulta o Máster Internacional en Cultura, Sociedade e Economía Chinesa da Universidade de Alcalá de Madrid, cunha duración de 18 meses este titulo propio da universidade custa 4.550 euros. Cúrsase integramente online  a través do campus virtual do Instituto de Altos Estudos Universitarios de devandita Universidade. Este formato online do máster permite aos estudantes intercambios docentes con expertos de universidades de varios países, de organizacións internacionais e de institucións especializadas sen necesidade de desprazarse en ningún momento do seu lugar de residencia.