Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Estudar FP, test para elixir formación

Quen queiran estudar Formación Profesional pero non saiban que ocupación elixir, contan con cuestionarios específicos para coñecer as súas competencias
Por Azucena García 20 de Xullo de 2012
Img educar salud list
Imagen: Tostie14

A Formación Profesional está en auxe. Cada vez máis novos cursan estes estudos, orientados a adquirir unha formación práctica que mellore a taxa de ocupación dos estudantes. Con todo, non sempre se teñen claras as preferencias ou as ocupacións nas que se desempeñará un mellor labor. Diversos test axudan a coñecer as habilidades e competencias complementarias dos mozos e achegan pistas para decidir a ocupación entre a oferta, ampliada a finais do pasado ano, con 23 novas titulacións.

Test para valorar as habilidades e competencias

Ao estudar FP, convén coñecer as habilidades, as competencias complementarias e o nivel de idiomas

Ao elixir un oficio, non todos os estudantes teñen as opcións claras. Por iso, quen se deciden a cursar un módulo de Formación Profesional poden recorrer a varios test para coñecer as súas competencias e valorar todas as oportunidades. A páxina web TodoFP.es, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, propón unha serie de cuestionarios .

  • Coñecer as habilidades. Un cuestionario anima aos futuros estudantes de FP a contestar varias preguntas sobre autoaprendizaxe, capacidade autocrítica, procura de información e organización do tempo. No momento de elixir unha profesión, convén exporse cuestións que afectarán ao futuro oficio que se desempeñe.

    Entre as capacidades que axudarán a obter mellores resultados destacan a autonomía e disciplina na aprendizaxe, de maneira que os estudantes sexan constantes para fixarse obxectivos e cumprilos. Outras cualidades son o recoñecemento das equivocacións propias, flexibilidade para pensar en novas estratexias e solucións, uso de Internet e doutras fontes, así como priorización de tarefas, emprego de ferramentas de organización e asunción ou delegación de responsabilidades.

  • Coñecer as competencias complementarias. Por competencias complementarias, enténdese “unha serie de habilidades prácticas, valores e actitudes”. Estas completan as características específicas dos estudantes, para conformar os requisitos profesionais que lles axuden a destacar no mercado de emprego. Son os trazos distintivos que determinan o camiño conveniente para tomar no terreo profesional.

    Estas competencias coinciden coas habilidades destacadas no test anterior (autoaprendizaxe, capacidade autocrítica, procura de información e organización do tempo), xunto coa autonomía e iniciativa persoal, a comunicación e a competencia dixital.

  • Nivel de idiomas. Os idiomas son o punto débil dos estudantes españois. Con todo, dominar polo menos unha lingua estranxeira é clave para mellorar as competencias e as posibilidades laborais dos estudantes. Por iso é polo que xa se aposte por unhaFormación Profesional bilingüe. A páxina web Europass propón o apartado “pasaporte de linguas”, onde se avalía o coñecemento que se ten dun idioma e, a partir da valoración, obtense un pasaporte que recolle o nivel de coñecemento que ten o alumno dunha lingua.

Como decidir a ocupación

Coñecidas as habilidades e competencias, os estudantes con máis dúbidas contan con información suficiente para elixir profesión entre as numerosas familias profesionais. As posibilidades son amplas, pero para mellorar a taxa de empregabilidade, convén decidirse polos campos onde os estudantes desempeñen mellor as tarefas.

Sobre todo cando se teñen dúbidas, é conveniente tamén coñecer o contido dos estudos ou o modo en que se desenvolve cada profesión, polo que a listaxe de familias profesionais elaborado polo Ministerio inclúe vídeos de cada especialidade, ademais de fichas coas aptitudes recomendadas para cada profesión, a descrición de cada ocupación e os estudos académicos asociados.

Novas titulacións de FP

A Formación Profesional renovouse a finais do pasado ano cun total de 23 novas titulacións. O obxectivo é adaptarse aos “novos perfís profesionais máis cualificados e adaptados á realidade socioeconómica actual”, coa finalidade de mellorar a empregabilidade dos estudantes e orientar a formación ao mercado de traballo.

No entanto, pódense consultar os últimos títulos aprobados, agrupados por familias, así como os currículos de cada un deles para coñecer o contido e programación dos módulos.