Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Estudos Superiores de Arte Dramática

O Título Superior de Arte Dramática é equivalente para todos os efectos a Licenciado Universitario
Por Marta Vázquez-Reina 30 de Marzo de 2008
Img teatro listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Ser actor, interpretar, dirixir, crear escenas… a arte dramática segue sendo hoxe en día o soño de moitos mozos no noso país, de feito, na maioría dos centros onde se imparten estes ensinos o número de solicitudes dobra á oferta de prazas dispoñibles. Expresión corporal, acrobacia, mimo e pantomima, debuxo artístico ou perspectiva visual, son algunhas das materias que terán que superar aqueles aspirantes a engrosar a lista de profesionais da arte Dramático en España.

Imagen: CONSUMER EROSKI

O pasado ano máis de 1.700 estudantes matriculáronse en Estudos Superiores de Arte Dramática no noso país, uns estudos recoñecidos oficialmente desde 1990, cando a Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE) incluíunos dentro dos ensinos de réxime especial do sistema educativo español, equiparando as súas titulacións para todos os efectos ás dunha licenciatura universitaria.

Os Estudos Superiores de Arte Dramática teñen unha duración de catro anos

Cunha duración de catro anos, estes estudos divídense en tres modalidades: Dirección de Escena e Dramaturxia, Escenografía e Interpretación. Esta última modalidade, a interpretativa, adoita ser a opción maioritaria entre os estudantes, un 71% deles decántase por ela, e así mesmo, é a única que se pode estudar nos doce centros que actualmente imparten estes estudos superiores no noso país. As especialidades de Dirección de Escena e Dramaturxia, así como Escenografía rexistran un menor número de estudantes debido, en parte, a que unicamente se poden cursar estas modalidades en dez centros españois respectivamente.

Por outra banda, os estudantes que optan polas modalidades de Dirección de Escena e Dramaturxia e de Interpretación poden escoller entre diferentes percorridos. No primeiro caso, a especialidade de Dirección de Escena e Dramaturxia pódese orientar ben cara á formación de directores de escena, ou ben á formación en escritura dramática, teoría do feito teatral, crítica e investigación. A modalidade interpretativa consta de catro especialidades: Interpretación Textual, Interpretación Gestual, Interpretación con Obxectos e Teatro Musical, aínda que a primeira delas é a que se ofrece en maior medida nos centros de estudo.

En case todas as modalidades a demanda é claramente superior ao numero de prazas dispoñibles

O certo é que, en case todas as modalidades, a demanda de estudantes que queren acceder aos Estudos Superiores de Arte Dramática é claramente superior ao numero de prazas dispoñibles nos distintos centros que imparten estes estudos, tal como confirma Manuela Ochoa, Directora da Escola Superior de Arte Dramática de Sevilla: “a metade dos solicitantes, sobre todo na especialidade de Interpretación, quedan sen praza na escola”. Isto é debido en gran parte a que o número de prazas ofertadas por estas Escolas está limitado polas características intrínsecas que require a formación nesta Arte, que “adoita levar a cabo de maneira moi personalizada, requiríndose que os grupos ou clases de alumnos non sexan demasiado numerosos”, apunta Ochoa.

Acceso aos estudos

Para acceder aos estudos co Título de Bacharel débese superar un exercicio escrito e outro práctico

Aos Estudos Superiores de Arte Dramática pódese acceder por dúas vías. Por unha banda, co Título de Bacharel e a superación dunha proba específica, que consta de dous exercicios; o primeiro deles é común a todas as especialidades e consiste na análise dun fragmento dunha obra dramática, coa finalidade de avaliar a madurez e os coñecementos do estudante, o segundo exercicio é específico para cada especialidade que se queira cursar e en todos os casos é de carácter práctico de modo que se poidan avaliar as aptitudes artísticas dos aspirantes. É importante recalcar que o primeiro exercicio ten carácter eliminatorio, é dicir, que se non se supera, o estudante non poderá optar por realizar o segundo exercicio, aínda que como apunta Manuela Ochoa, “na primeira proba normalmente adóitase ser medianamente tolerante, para ter a oportunidade de poder ver na fase práctica se o aspirante ten un potencial creativo importante”.

Por outra banda, aqueles que non posúen o Titulo de Bacharel tamén poden acceder aos Estudos Superiores de Arte Dramática sempre que teñan como mínimo 20 anos e superen unha proba de acceso. Esta consiste nun primeiro exercicio, previa presentación dunha memoria (currículo das actividades realizadas), no que se debe realizar unha exposición oral dos traballos e actividades realizados na área da especialidade pola que queira optar o candidato, que continuará cun debate co tribunal que lle avalía. O segundo exercicio será, do mesmo xeito que o dos candidatos con Título de Bacharel, unha proba de carácter práctico para demostrar as súas habilidades nas distintas materias.

Centros de estudo

Actualmente en España pódese cursar Estudos Superiores de Arte Dramática en doce centros repartidos por todo o país, dez deles públicos e dous privados, aínda que tan só un deles (Institut de Teatre) inclúe na súa oferta todas as especialidades e todas as opcións. Unicamente a opción de Interpretación Textual está presente no Plan de Estudos de todos os centros.

 • Real Escola Superior de Arte Dramática de Madrid (Resad): Dirección de Escena, Dramaturxia, Escenografía, Interpretación Textual e Interpretación Gestual.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Málaga: Dirección de Escena, Interpretación Textual e Teatro Musical.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Valencia: Interpretación Textual.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Murcia: Dirección de Escena, Teatro Musical e Interpretación Textual.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Sevilla: Interpretación Textual e Escenografía.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Córdoba: Interpretación Textual e Escenografía.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Illas Baleares: Interpretación Textual
 • Escola Superior de Arte Dramática de Asturias: Interpretación Textual e Dirección de escena.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Galicia: Interpretación Textual e Dirección de Escena.
 • Institut de Teatre de Catalunya: Dirección de Escena, Dramaturxia, Escenografía e o catro interpretacións.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Castela León (privado): Dirección de Escena, Dramaturxia e Interpretación Textual.
 • Escola de Actores de Canarias (privado): Interpretación Textual e Dirección de Escena.