Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Exames oficiais de inglés, son todos iguais?

TOEFL, TOEIC, IELTS e os exames da Universidade de Cambridge conforman as probas oficiais de inglés, pero hai diferenzas no seu contido e a súa finalidade
Por Azucena García 29 de Maio de 2013
Img diplomalistado
Imagen: Mary Gober

Non todos os exames son iguais, nin acreditan o mesmo. Cando se queren demostrar os coñecementos en inglés, varios exames oficiais ponse ao alcance das persoas interesadas. A demanda non é a mesma e, por tanto, as probas tampouco. Neste artigo explícase a diferenza entre os exames TOEFL, TOEIC, IELTS e os da Universidade de Cambridge, así como o contido de cada un deles.

TOEFL, para acceder a institucións educativas

O TOEFL, ou Test of English as Foreign Language, é un exame que avalía o nivel de coñecemento do inglés, así como as habilidades para comunicarse en lingua inglesa no ámbito académico. É unha proba que se solicita para acceder a determinados estudos. “A maior parte das universidades estadounidenses pídeno aos seus alumnos non nativos en inglés como requisito de entrada”, explica unha portavoz de EF Education First. Máis de 8.500 universidades e organismos en 130 países aceptan este exame, segundo indica Educational Testing Services (ETS), que xestiona en todo o mundo estas probas.

Este exame está pensado, por tanto, para os alumnos que queren cursar estudos nun país estranxeiro, en especial Estados Unidos, cuxa lingua vehicular é o inglés. A súa particularidade é que non é un exame que se aproba ou se suspende, senón que se alcanza unha puntuación entre 0 e 120, que acredita o nivel de coñecemento. Pódese realizar tanto en Internet, TOEFL iBT, como en papel, TOEFL PBT, cando os centros carezan de acceso a Internet.

  • Como é o exame. O TOEFL consta de catro probas: comprensión lectora, comprensión auditiva, proba de escritura e proba de expresión oral. En cada proba obtense unha puntuación máxima de 30. A nota final é a suma das notas individuais e ten unha vixencia de dous anos. A inscrición para realizar este exame pode xestionarse no portal oficial ETS.

TOEIC, para probar competencias lingüísticas no traballo

TOEIC, ou Test of English for International Communication, realízase para certificar no ámbito laboral os coñecementos en inglés e optar a un posto, sobre todo, en Estados Unidos. O resultado desta proba solicítana, por tanto, as empresas, en especial as compañías multinacionais. “Utilízano -sinalan desde EF-Cursos de inglés- como requisito de entrada e inclúeno nos seus programas de formación para empregados”.

Este exame tampouco se aproba nin se suspende. A nota final é unha cifra entre 10 e 990, que as empresas teñen en conta para analizar o dominio do idioma da persoa que demanda un posto. Así se sabe se esta domina o idioma o suficiente como para tomar parte en reunións en inglés ou ser un membro do equipo directivo, entre outros perfís.

  • Como é o exame. O TOEIC está composto por 200 preguntas tipo test, con catro opcións de resposta en cada unha. As cuestións formúlanse por escrito e mediante audio para valorar tanto a comprensión lectora como auditiva. A nota obtida ten unha vixencia de dous anos.

IELTS, por motivos educativos ou laborais

O IELTS, ou International English Language Testing System, admite dúas posibilidades: unha proba académica (IELTS academic) e outra con fins laborais (IELTS xeral training). Mentres que a primeira acredita os coñecementos de inglés requiridos por un centro de ensino estranxeiro, a segunda diríxese a quen deban xustificar certo dominio para acceder a un emprego. Neste caso, ambas as probas avalían os coñecementos en inglés británico, tanto a gramática como a pronuncia.

Este exame parte da universidade de Cambridge e o British Council. Como os anteriores, unha vez realizado, obtense unha nota que, no seu caso, é un número entre 1 e 9. “A gran parte das institucións esixen de 6,5 a 7 como requisito de entrada”, precisan en EF.

  • Como é o exame. O IELTS divídese en catro probas, as mesmas que o TOEFL: compresión auditiva, comprensión lectora, escritura e expresión oral. Pódese xestionar a través de Internet a solicitude para realizar o exame e, como os anteriores, o resultado ten unha vixencia de dous anos.

Universidade de Cambridge, para avaliar a comprensión e expresión oral e escrita

Os exames da Universidade de Cambridge gozan de recoñecemento mundial. Son os máis elixidos os mozos que estudan esta lingua, para avaliar os seus coñecementos a medida que avanzan. O tres certificados máis coñecidos son: Cambridge English First, Advanced e Proficiency. Empresas e centros universitarios de todo o mundo aceptan algún deles para demostrar o nivel de inglés. É o caso do oito universidades máis importantes de Australia. Nestes centros, o certificado Advanced é o requirimento mínimo para o acceso de alumnos estranxeiros.

Este é un exame xeral para medir o nivel de coñecemento desta lingua. A diferenza dos anteriores exames, estes si se aproban ou suspenden. Só obtense o título ao que se opta se se demostra o nivel de coñecementos requirido, que se adecúa ao marco común europeo de referencia para as linguas, “creado polo Consello de Europa para medir o nivel de comprensión e expresión orais e escritas do inglés de forma homoxénea nos países membros”.

  • Como é o exame. Quen queiran superar o First (nivel B2 do marco de referencia europea) han de acreditar que entenden textos complexos e falan inglés cun grao suficiente de fluidez. O exame de Advanced (nivel C1) esixe demostrar que se comprenden textos extensos difíciles e fálase con fluidez, en caso de ser necesario facelo con fins sociais, académicos e profesionais. Para aprobar o Proficiency (nivel C2), hai que deixar patente que se domina a lingua como o fai unha persoa nativa.