Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Formación en empresas para estudantes de Formación Profesional

Este módulo é obrigatorio para os estudantes de FP de todos os ciclos e desenvólvese en centros de traballo
Por Azucena García 16 de Maio de 2012
Img plancha cristal formacion list
Imagen: Kecko

Os estudantes de Formación Profesional culminan os seus estudos con prácticas en empresas. Deste xeito, teñen a oportunidade de aplicar nunha contorna real todos os coñecementos adquiridos durante os cursos anteriores. Este módulo, denominado Formación en Centros de Traballo (FCT), é obrigatorio en todos os ciclos. Para realizalo, os alumnos contan co apoio dun profesor-titor do centro educativo e un titor da propia compañía. Para coñecer máis sobre a FCT, neste artigo aclárase en que consiste, como supón unha oportunidade para adquirir competencias profesionais e como realizar este módulo en Europa.

Formación en Centros de Traballo, en que consiste?

A Formación en Centros de Traballo (FCT) é un módulo obrigatorio para os estudantes de Formación Profesional (FP), tanto nos ciclos de grao medio, como de grao superior. A súa peculiaridade é que os alumnos teñen a oportunidade de aplicar nunha empresa todo o aprendido durante os seus estudos. Isto non só supón coñecer o traballo nunha contorna real, senón que pode abrirlles a porta á súa inserción no mercado laboral.

Os alumnos de Formación Profesional aplican nunha empresa o aprendido durante os ciclos anteriores

Non se establece unha relación laboral entre o alumno e a empresa, senón que esta limítase a asinar un convenio de colaboración co centro de estudos, pero as vantaxes son indubidables para os alumnos. Estes deben realizar esta fase, xa que é obrigatoria para obter o título correspondente de FP. Por este motivo, as actividades que se realizan han de cumprir unha serie de criterios :

  • Son actividades produtivas propias do perfil profesional do título.
  • Desenvólvense nunha empresa, onde se aprenden os procesos produtivos ou de servizos.
  • Permiten coñecer tamén as relacións laborais que se establecen a partir das actividades que se realizan.
  • Inclúense nun programa formativo e, por tanto, ao final de leste leva a cabo unha avaliación para acreditar que se alcanzaron as competencias profesionais previstas.

Poden quedar excluídos do programa os estudantes que acumulen faltas reiteradas de asistencia ou puntualidade non xustificadas, quen teñan unha actitude incorrecta ou non aproveiten as prácticas e incumpran o programa formativo no centro de traballo. Doutra banda, os alumnos que, de acordo a unha xornada laboral completa, acrediten unha experiencia laboral mínima dun ano relacionada co ciclo formativo no que estean matriculados, poderán solicitar a exención total ou parcial do módulo de Formación en Centros de Traballo.

Unha oportunidade para adquirir competencias profesionais en FP

Para garantir que se cumpren as expectativas e seguir a evolución dos estudantes, cada un deles conta con dous titores que lle orientan e asesoran: un profesor-titor do centro educativo e un titor, monitor ou instrutor da empresa ou entidade colaboradora. Eles encárganse de axudar ao alumno en todo o que necesite, para que aproveite ao máximo a súa estancia na empresa.

Non hai relación contractual, pero os estudantes de FP cumpren unha xornada similar ao horario laboral dos traballadores

Este período ten unha duración de 400 horas para os títulos adaptados á Lei Orgánica de Educación (LOE). Mentres, os ciclos formativos que aínda non se adaptaron oscilan entre 350 e 700 horas. Cada título esixe unha duración determinada, pero a media de formación require entre 10 e 20 semanas, un tempo suficiente para un primeiro contacto e que dá unha idea aos alumnos das particularidades de cada tarefa. Este tempo complétase con tutorías no centro educativo.

Este contacto cos centros de traballo supón unha experiencia moi importante para os estudantes, posto que coñecen de primeira man a aplicabilidade dos coñecementos, os seus puntos fortes e débiles e os cambios ou evolución rexistrada no sistema produtivo e que quizá non se recollese na aula. Mesmo, a xornada do alumno na empresa é sempre similar ou o máis parecida posible ao horario do resto de traballadores para que a experiencia axústese ao máximo a un escenario real.

Formación Profesional en empresas de Europa

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte lembra que o módulo de FCT pódese realizar en calquera país da Unión Europea. Esta opción está aberta a estudantes de ciclos formativos de grao medio, grazas ao programa Leonardo dá Vinci, e a alumnos de ciclos formativos de grao superior, mediante o programa Erasmus.

Os estudantes interesados deben informarse destas opcións, ben no seu propio centro, nas administracións educativas (consellería de educación) da comunidade autónoma ou noutras entidades que oferten estas prazas. De acordo á proposta concreta, deberán solicitar información no lugar correspondente.