Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Formación en liña para o profesorado

O coñecemento tecnolóxico dos docentes é fundamental para fomentar o uso do TIC como ferramenta didáctica na aula
Por Marta Vázquez-Reina 13 de Xaneiro de 2009
Img profe online
Imagen: F Delventhal

Para que serve ter unha ferramenta se non se sabe utilizar? Este sería o argumento perfecto para xustificar o labor que se realiza co profesorado de calquera nivel educativo a través de Formación en Rede, un servidor de formación pertencente ao Centro de Información e Comunicación Educativa do Ministerio de Educación Política Social e Deporte. Iniciación á Informática, Deseño de Materiais Multimedia ou Edición en HTML son algúns dos cursos de autoformación ou de formación en liña tutorizada que se ofrecen neste portal, co obxectivo de incrementar o uso didáctico do TIC nas aulas dos centros docentes españois.

A irrupción das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) no ámbito educativo ha suposto un importante cambio nos centros de ensino, cada vez máis dotados de recursos e elementos tecnolóxicos que permiten a súa completa integración na aula. Con todo, aínda que os computadores ou lousas dixitais entraron a formar xa parte da paisaxe habitual dos colexios españois, o uso destas ferramentas nas clases segue sendo insuficiente; a causa, a escasa formación no uso didáctico do TIC que posúe o profesorado. De feito, segundo o Informe sobre a implantación e o uso do TIC nos centros docentes de Educación primaria e Secundaria, elaborado no 2006 coa colaboración do Ministerio de Educación, aínda que case a totalidade de docentes (94,6%) di dispor de computadores para o seu uso no seu centro, máis do 70% asegura non usalos como apoio nas aulas, e é que máis do 50% do profesorado admite non posuír formación para facelo.

O obxectivo é que os alumnos se beneficien das vantaxes que o TIC poden achegar aos procesos de ensino e aprendizaxe

Este é o principal motivo de que, nos últimos anos, as distintas administracións públicas estean a realizar un importante labor para facilitar aos docentes a formación específica necesaria para que poidan facer uso das novas tecnoloxías como un recurso didáctico habitual na aula, de modo que os alumnos benefíciense de todas as vantaxes que o TIC poden achegar aos procesos de ensino e aprendizaxe. Mentres distintas consellerías de educación, como as de Navarra ou Madrid, iniciaron os seus propios plans de formación nesta materia dirixidos aos docentes en activo nas súas autonomías, o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte (MEPSYD) puxo tamén a disposición de todo o profesorado nacional o seu propio plan de Formación en Rede, que permite que os docentes poidan acceder a estes ensinos fundamentais do modo máis cómodo para eles: a través da formación en liña.

Ensino tutorizada

Un dos alicerces de Formación en Rede son os cursos de formación a distancia para os que se abren dúas convocatorias ao ano: en setembro, para comezar en outubro, e en xaneiro, para comezar en febreiro. Ata o próximo día 19 de xaneiro está aberta a convocatoria de xaneiro de 2009, na que poden inscribirse gratuitamente todos aqueles profesores en activo de centros docentes públicos e concertados no ámbito do ensino non universitario, así como profesores pertencentes a outros países con convenios de colaboración co MEPSYD.

En total son preto de 50 cursos os que se imparten seguindo a metodoloxía habitual na formación en liña

En total son preto de 50 cursos os que se imparten seguindo a metodoloxía habitual na formación en liña; por unha banda, proporciónaselle ao alumno o material multimedia que recolle os contidos específicos do curso e, por outra, facilítaselle o acceso a unha aula virtual na que dispón das ferramentas de comunicación necesarias para desenvolver a aprendizaxe de forma efectiva, como foros ou axendas. Así mesmo, durante o período de formación, que aínda que se axusta ao ritmo de cada alumno debe finalizar na data que se establece, disponse do apoio e o seguimento dun titor por vía telemática, que é o encargado de recibir e corrixir os exercicios que ha de executar o alumno ao longo do curso, así como de realizar as avaliacións ou a actividade final necesaria para superalo.

Os contidos dos cursos son bastante variados e responden xeralmente á demanda que se detecta entre o profesorado dos centros; poden dirixirse ao profesorado en xeral, como un curso de Iniciación a Internet ou de Flash para o ensino, ou aos docentes dunha materia específica, como é o caso do curso dirixido á aprendizaxe do programa Descartes, unha ferramenta que permite confeccionar materiais educativos de matemáticas ou o programa Newton, específico para o ensino de física.

Outros recursos

Ademais da formación tutorizada, este portal ofrece distintos materiais de formación a modo de cursos de autoformación, de maneira que, simplemente descargando o contido no propio computador, o docente pode realizar a aprendizaxe e seguir o seu propio ritmo dependendo da súa dispoñibilidade de tempo. Estes materiais, elaborados por equipos de expertos dependentes do Ministerio de Educación, abarcan temáticas tan variadas como un curso sobre a arte de Falar, deseñado para optimizar a forma de comunicarse ou o curso MOS, un recurso para a educación musical, destinado á formación do profesorado desta materia.