Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

FP dual, que é e que vantaxes ten

Este modelo de Formación Profesional combina a aprendizaxe na aula coas prácticas en empresas e unha bolsa salario para os estudantes
Por Azucena García 23 de Setembro de 2012
Img check in
Imagen: paulbai

A Formación Profesional dual é unha das apostas da reforma educativa. As elevadas taxas de paro xuvenil fixeron mirar cara a Alemaña, onde as taxas de desemprego son moito máis reducidas, e optouse por imitar o modelo xermano de FP. O resultado: case un milleiro de estudantes españois de FP , que este curso estudarán e traballarán á vez. Neste artigo explícase en que consiste a FP dual, repásanse as súas vantaxes e a importancia da colaboración entre os centros e as empresas.

FP dual, que é

Os estudantes cursan un terzo das clases no centro e dous terzos en empresas, onde realizan prácticas e cobran unha bolsa que rolda os 400 euros

A piques de aprobarse o Real Decreto que recolle as bases da Formación Profesional dual, as incógnitas sobre este modelo de formación planean entre os estudantes. A Formación Profesional dual combina o ensino no centro educativo con prácticas en empresas. Un terzo do curso desenvólvese no centro, mentres que os dous terzos restantes teñen lugar na empresa.

Os estudantes que se matriculen neste modelo poden cursar os seus estudos no sistema educativo, no subsistema da formación profesional para o emprego e, mesmo, barállase a posibilidade de realizar a formación exclusivamente na empresa “cando esta dispoña de instalacións adecuadas e persoal con formación técnica e didáctica adecuada para acreditar a competencia ou cualificación profesional”, segundo fontes institucionais.

Ata agora, contemplábase un período de prácticas de tres meses posterior á finalización dos estudos de FP . Pero este modelo suporá novidades. Importado de Alemaña, pretende que os alumnos coñezan desde cedo o ambiente laboral e aprendan nunha contorna real. A cambio, os estudantes reciben unha bolsa que rolda os 400 euros, aínda que esta situación alertou sobre a necesidade de controlar que os mozos non se convertan en traballadores con soldos precarios.

O pasado mes de outubro, seleccionouse a varios estudantes de Madrid para tomar parte nun programa piloto de FP dual. Participaron un total de 60 alumnos, que desempeñaron os seus labores en sete empresas. Este curso, a oferta ampliouse. Máis de 750 estudantes da Comunidade de Madrid e outros 300 de Cataluña cursan os seus estudos neste modelo. Tamén Murcia expón a implantación gradual da FP dual (este curso impartirase en Cartaxena e Molina de Segura) e é posible matricularse desta modalidade en Baleares. As datas de inscricións e matrículas pódense consultar no portal TodoFP.es do Ministerio de Educación.

Vantaxes da FP dual

Para facer posible o modelo dual, é esencial o apoio das empresas. No caso de Madrid, para este curso asináronse convenios con 89 empresas. Nelas levarán a cabo as súas prácticas os alumnos matriculados en FP dual. A importancia destes convenios radica en que se asinaron con compañías internacionais, grandes cadeas hoteleiras, importantes firmas automobilísticas ou construtoras, entre outras, o que aumenta a proxección dos estudantes e permite a súa formación en empresas líderes no seu sector.

Conséguese así que os estudantes adquiran unha cualificación profesional, grazas a unha formación que lles permite estudar e traballar á vez, o que facilitará o seu acceso ao mundo laboral. Un dos principais obxectivos é fomentar a inserción laboral dos mozos, avalado polos “bos resultados” obtidos en Alemaña, respecto dos alumnos que cursan esta modalidade e conseguen un contrato na empresa onde realizan as prácticas.

A posibilidade de que os estudantes adquiran a formación e os perfís que as empresas demandan enténdese como outra vantaxe deste modelo. A empresa detecta as súas necesidades e instrúe ao alumno no modo de atendelas, polo que se confía en aumentar a contratación futura destes mozos. Débese asegurar, no entanto, que o estudante se forme nas necesidades do mercado e non dunha empresa concreta, como un medio para ampliar as súas posibilidades profesionais.

Colaboración entre os centros e as empresas

A pesar de realizar parte da súa formación nunha empresa, os alumnos contan en todo momento co apoio dos profesores. Estes traballan de maneira conxunta coas empresas para definir o plan de estudos e realizar a avaliación dos estudantes. Os monitores das empresas redactan os informes de avaliación, que supervisan os titores dos centros para avaliar o traballo do alumno.

Os estudantes asinan un contrato de traballo de formación e aprendizaxe na empresa, onde contan cun titor que supervisa a súa evolución

Os estudantes asinan un contrato de traballo de formación e aprendizaxe, cuxos detalles se ultiman para aprobar o Real Decreto que o regulará. A empresa comprométese así a facilitar a formación dos alumnos, adaptada á tarefa que desempeñan, e márcalles o horario de traballo.

Para garantir a continuidade deste programa, é necesario que as compañías se somen a esta iniciativa e asinen convenios de colaboración cos centros. A Cámara de Mallorca establece os requisitos que han de cumprir as empresas: comprometerse a participar na formación dos estudantes durante o ciclo completo; ser unha empresa recoñecida no sector no que realiza o seu labor; e estar ao corrente das obrigacións tributarias e da Seguridade Social. Ademais, debe garantir un posto de traballo ao alumno na compañía e comprometerse a asignarlle un titor que supervisará o seu traballo e evolución. As empresas que tomen parte nesta iniciativa terán beneficios (redución de cotas na Seguridade Social) por adherirse a esta formación e, se se dese o caso, contratar ao estudante con carácter indefinido.