Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Intercambio de prácticas en Europa

O programa Eurodisea permite que mozos españois adquiran experiencia profesional noutras rexións comunitarias
Por Marta Vázquez-Reina 1 de Outubro de 2009
Img banderas eurosalistado
Imagen: Redvers

Máis de 10.000 mozos europeos participaron no programa Eurodisea desde a súa creación no ano 1985. Esta acción comunitaria, desenvolvida pola Asemblea das Rexións de Europa (ARE), promove o intercambio entre cidadáns das rexións participantes para que adquiran unha experiencia profesional no estranxeiro e enriquezan os seus coñecementos lingüísticos.

Imagen: Redvers

Experiencia laboral e perfeccionamento de idiomas. Estes son os principais beneficios que achega Eurodisea aos mozos europeos. A Asemblea das Rexións de Europa (ARE) puxo en marcha en 1985 este proxecto comunitario que impulsa a formación profesional e a mobilidade na Unión. Na actualidade, 35 rexións de 13 países diferentes participan no programa, entre elas cinco españolas: Cantabria, Castela e León, Cataluña, Comunidade Valenciana e Murcia.

Esta iniciativa consiste na organización e desenvolvemento de intercambios de prácticas laborais entre as rexións participantes sobre o principio de reciprocidade. Cada unha delas é responsable de crear unha bolsa de ofertas de emprego á que poden acceder os candidatos doutros países para realizar períodos de formación profesional, cuxa duración oscila entre tres e sete meses. O obxectivo é que adquiran unha experiencia nun posto de traballo fóra das súas fronteiras e que, do mesmo xeito, perfeccionen os coñecementos dun idioma estranxeiro e coñezan unha cultura e sociedade distinta á súa.

Os participantes realizan un curso intensivo de perfeccionamento dun idioma estranxeiro

A estancia pódese iniciar en calquera período do ano, en función das datas establecidas polos centros de acollida. Con carácter previo, os participantes realizan un curso intensivo, de catro semanas de duración, para perfeccionar o idioma requirido no posto ao que optan. Durante as prácticas, o participante debe levar a cabo as funcións que lle especifiquen no lugar de traballo e atender ao regulamento e os horarios propios da empresa de acollida.

A rexión á que se despraza o mozo encárgase de financiar os custos do curso lingüístico, así como os gastos de manutención e aloxamento durante toda a estancia. O único desembolso que corre pola súa conta afecta as viaxes de ida e volta desde o lugar de residencia ao traballo. A contía da bolsa depende de cada rexión.

Requisitos dos candidatos

Cada comunidade española participante establece os seus propios requisitos de acceso ao programa Eurodisea. En xeral, todos os candidatos deben responder ao seguinte perfil:

 • Ser nacional dalgún dos países membros da Unión Europea e estar empadroado en calquera dos municipios das rexións participantes.
 • Ter unha idade entre 18 e 30 anos.
 • Coñecementos suficientes do idioma esixido na rexión de destino.
 • Estar inscrito como demandante de emprego (excepto en Castela e León e en Cataluña).

  Na maioría dos casos non se esixe ningunha titulación concreta; en principio, todos os mozos poden optar ao programa

  Respecto da formación do candidato, na maioría dos casos non se esixe ningunha titulación concreta; en principio, todos os mozos poden optar ao programa sempre que a oferta de traballo responda á súa preparación. En Castela e León esíxese, con todo, finalizar un ciclo formativo ou contar cunha mínima experiencia laboral no sector profesional. Os candidatos de Murcia e da Comunidade Valenciana deben tamén contar cunha cualificación profesional concreta.

  Para participar nesta iniciativa, hai que enviar a solicitude nas condicións marcadas por cada comunidade. A preselección dos candidatos efectúase de acordo a diferentes criterios de valoración, como a adecuación entre o posto de traballo e a formación do solicitante, a finalización da formación do ámbito que corresponda, o nivel de coñecemento de idiomas ou a non participación noutros programas europeos de mobilidade nos últimos dous anos.

  A selección definitiva dos candidatos recae na rexión de acollida

  Nalgúns casos, pódese requirir que os interesados realicen unha entrevista para acreditar de maneira formal os méritos recolleitos na solicitude e para avaliar as aptitudes profesionais requiridas. En última instancia, a selección definitiva recae na rexión de acollida.

  Presentación de solicitudes

 • Cantabria: as solicitudes deben incluír un currículo vítae e unha carta de presentación na que se especifique a motivación do solicitante para participar no programa. Débese enviar de forma exclusiva por correo electrónico (jfrenedo@jovenmania.com) no prazo establecido na convocatoria, en xeral, durante o mes de xaneiro.
 • Murcia: o prazo de envío das solicitudes permanece aberto durante todo o ano no Instituto de Mocidade Murciano. Deben entregarse, acompañadas do currículo vítae, por Portelo Único ou por calquera Rexistro Oficial da comunidade autónoma.
 • Castela e León: a xestión conclúe na data límite indicada na convocatoria, nas Oficinas de Rexistro do Departamento Territorial de Familia e Igualdade de Oportunidades das distintas provincias ou en calquera dos servizos de información e atención ao cidadán da comunidade. Tamén se pode realizar de forma telemática a través do Inventario Automatizado de Procedementos Administrativos (IAPA).
 • Comunidade Valenciana: a solicitude pódese enviar durante todo o ano, xunto á documentación requirida, á Consellería de Economía, Facenda e Emprego.
 • Cataluña: ao longo de todo o ano, os candidatos cataláns poden enviar ou presentar de forma persoal a súa solicitude, xunto a unha fotografía, no Servizo de Ocupación de Cataluña.