Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Jennifer Murray, presidenta de TESOL-SPAIN

O dominio dun idioma é imposible sen as práctica
Por Marta Vázquez-Reina 27 de Abril de 2011
Img jennifer2portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

A pesar da opinión case xeneralizada de que o coñecemento do inglés é de suma importancia tanto no ámbito laboral como no académico, segundo os últimos datos do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS), o 63% dos españois non sabe falalo. “Coméntase con frecuencia que o sentido do ridículo dos españois ao falar noutro idioma podería influír neste sentido”, afirma Jennifer Murray, docente de inglés no noso país con máis de dúas décadas de experiencia. Murray preside na actualidade o capítulo español de TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages), unha asociación profesional internacional que funciona como foro de formación continua do profesorado desta lingua. Entre as prioridades de TESOL destacan o incremento do éxito escolar, a atención á diversidade nas aulas e a aplicación didáctica do TIC nas clases.

Que inquietudes mostran na actualidade os profesores de inglés do noso país?

Hoxe en día, hai moitos retos aos que nos temos que enfrontar. Os de maior actualidade son a integración do TIC na aula, o ensino e avaliación das competencias básicas, o elevado número de alumnos por clase, a multiculturalidad na mesma, a educación bilingüe, a implantación do enfoque CLIL (Content and Language Integrated Learning), a posible proba oral en selectividade , os requisitos do plan Bolonia e moitos outros. Varios destes retos son positivos, pero poderían crear algúns problemas entre o profesorado a curto prazo.

Na maioría dos informes realizados no ámbito europeo España segue á cola no ranking de dominio doutras linguas. Cal é a orixe desta situación?

“A motivación e o contacto coa lingua son decisivos para a aprendizaxe”
España non é o único país de Europa con niveis relativamente baixos de competencias noutras linguas, aínda que outros países rexistran mellores resultados. Non hai unha soa explicación, por suposto, pero apuntaría á motivación e ao contacto coa lingua, dous aspectos decisivos na aprendizaxe dun idioma. Neste país moitos alumnos carecen de motivación, teñen pouco acceso a outros idiomas fose da aula e non teñen ocasión de practicar suficiente en clase. Tamén se comenta con frecuencia que o sentido do ridículo dos españois ao falar noutro idioma podería influír neste sentido.

Con respecto a outras nacionalidades, a un español resúltalle máis difícil aprender inglés?

Algunhas áreas da gramática inglesa poden crear dificultades, como os verbos modais, as frases interrogativas ou a pronuncia, xa que conta con moitos máis sons vocálicos e diptongos que o español. Con todo, outras áreas son moito máis fáciles en inglés que en castelán. A conxugación verbal é o máis claro exemplo. Os verbos ingleses son máis fáciles que os españois, sen esquecer que en inglés apenas se usa o modo subxuntivo, que resulta tan difícil para os estudantes de español. Por outra banda, o vocabulario inglés ten moitas palabras relacionadas entre si, que axudan aos españois a incrementalo dun modo máis sinxelo. Pero recalco que a aprendizaxe dunha lingua estranxeira está máis relacionado coas necesidades e a motivación de cada un que co idioma en si.

Que falla na formación en inglés nos colexios? É cuestión de metodoloxía?

“É fundamental transmitir aos alumnos que o inglés é algo vivo”
É fundamental transmitir aos alumnos que o inglés, como calquera outro idioma moderno, é algo vivo, non unha serie de regras que hai que aprender. Se os alumnos ven o inglés como unha ferramenta para comunicarse, máis que como unha materia de estudo para aprobar exames escritos, lograrán resultados máis positivos. Por outra banda, os alumnos das clases son en ocasións numerosos, o que en certo xeito dificulta o ensino. A isto habería que engadir que algúns docentes pensan que non son suficientes as horas destinadas ao ensino de idiomas.

Cre que no ensino de inglés en España concedeuse demasiada importancia á teoría e pouca á práctica?

Hai algúns anos, as regras gramaticales foron o centro de demasiadas clases, pero aos poucos este enfoque cambia. Tanto a teoría como a práctica son moi importantes, pero a práctica é clave. Sen ela, o dominio dun idioma é imposible.

Que opina dos modelos de ensino bilingüe que se implantaron en moitas escolas públicas do país?

“O ensino de contidos doutras materias en inglés é un paso importante e positivo”
A educación bilingüe e o ensino de contidos doutras materias en inglés é un paso importante e positivo no ensino. TESOL-SPAIN ten moito interese en explorar este modelo, co fin de que os profesores estean preparados para os retos deste tipo de aprendizaxe. De feito, o noso próximo congreso anual, que se celebrará en marzo de 2012, estará enfocado ao plurilingüismo, o ensino bilingüe e CLIL.

Considera que o profesorado está preparado para obter os resultados desexados con estas iniciativas?

A formación e o apoio son esenciais. Moitos profesores mostran o seu entusiasmo por estas iniciativas, pero necesítase orientación e preparación para ensinar nestas clases. Nalgunhas rexións, os profesores reciben a formación e seguimento necesarios, pero non é o caso de todas as autonomías.

Que características definen a un bo profesor de inglés?

Ademais de contar cun amplo coñecemento do inglés, é necesario que teña capacidade para transmitir o amor polo idioma aos alumnos e mostrarlles que aprender unha lingua será útil na súa vida. É fundamental tamén o entusiasmo e, por último, pero non por iso menos importante, a paciencia.

Engade o termo “nativo” algunha vantaxe para exercer como profesor de idiomas no noso país?

“Os profesores non nativos dan aos seus alumnos un exemplo positivo”
Ser nativo non implica de ningún modo que unha persoa estea cualificada para ensinar unha lingua, pero si é importante que os profesores estean preparados e capacitados para ensinar inglés. Se o profesor e os alumnos comparten un mesmo idioma, sabe a que dificultades enfróntanse os alumnos e pode axudarlles. Isto é algo que un nativo sen coñecemento de lingua española non pode facer. Os profesores non nativos dan aos seus alumnos un exemplo positivo, alguén a quen se pode imitar. É posible que se falamos de niveis moi altos, un bo profesor nativo sería unha gran vantaxe para os alumnos, pero iso si, só se é un bo docente.

Cales son os puntos fortes que debe traballar o docente na aula?

Os exercicios de gramática pódense realizar fóra de clase, por iso, na aula é fundamental traballar as competencias orais e a fluidez, así como a pronuncia. Hai que incidir tamén na expresión escrita, un aspecto no que os alumnos teñen a miúdo problemas no seu propio idioma.

De que modo contribuíron as novas tecnoloxías ao ensino da lingua inglesa?

As novas tecnoloxías achégannos a materiais reais e dannos a oportunidade de explorar o mundo na aula, pero aínda necesitamos descubrir o auténtico potencial de aprendizaxe e ensino que ofrecen.

Quero aprender inglés rápido e ben. Que me recomenda?

Ter unha mente aberta, práctica e gozalo.

É posible dominar a lingua inglesa sen desprazarse ao estranxeiro para practicala?

Si, pódese lograr un bo nivel de fluidez, pero para chegar ao máximo nivel deberíase viaxar a un país de fala inglesa e mergullarse de cheo nel.