Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novas titulacións de Formación Profesional

As necesidades do mercado laboral han favorecido a aprobación de 23 novos títulos de FP que supoñen novas saídas laborais
Por Azucena García 29 de Xaneiro de 2012
Img hombre ordenadorlistado
Imagen: Travis Isaacs

Un total de 23 títulos. Este é o número de novas titulacións de Formación Profesional aprobadas a finais do pasado ano debido ás necesidades do mercado laboral. Outros tantos Reais Decretos regulan estes estudos e os ensinos mínimos correspondentes a cada un deles. Responden á necesidade de “novos perfís profesionais máis cualificados e adaptados á realidade socioeconómica actual“. Estes títulos refírense ao sector comercial, industrial, a construción, o deseño, o ámbito empresarial, estilismo e barbaría, impresión e outras áreas tan variadas como a animación dixital, a acuicultura ou a atención a persoas en situación de dependencia.

O obxectivo é vincular os estudos de Formación Profesional co mercado laboral para mellorar a empregabilidade no noso país

Vincular os estudos de Formación Profesional co mercado laboral para mellorar a empregabilidade no noso país. Este é o obxectivo polo cal o Consello de Ministros aprobou o pasado mes de novembro un total de 23 novos títulos de Formación Profesional. Pero cales son estas titulacións chamadas a mellorar as saídas laborais dos estudantes?

Sector comercial

Entre os novos títulos aprobados, destacan os seguinte relacionados co sector comercial.

 • 1. Técnico Superior en Mercadotecnia e Publicidade. Con estes ensinos, preténdese que os estudantes aprendan a definir e seguir políticas de mercadotecnia. Ensínase como realizar estudos comerciais, promocionar e publicitar produtos e/ou servizos, soportes de comunicación e elaboración de materiais publipromocionales.

 • 2. Técnico Superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais. Os alumnos aprenden a xestionar operacións de compravenda e distribución de produtos e servizos. Pero ademais, estúdase como implantar espazos comerciais, garantir a seguridade e prevención de riscos e seguir a normativa vixente.

 • 3. Técnico Superior en Comercio Internacional. Cunha dimensión que traspasa as fronteiras nacionais, o ensino céntrase en procesos de importación e exportación, así como na xestión de mercadorías, sempre a partir da lexislación vixente.

Construción e recursos

A pesar de que a construción parece ser un dos principais damnificados do actual momento de crise económica, detéctase a necesidade de profesionais en certas áreas:

 • 4. Técnico en Construción. O obxectivo é que o alumno aprenda a executar obras de albanelaría e de formigón, en condicións de calidade, seguridade e medio ambiente.

 • 5. Técnico en Escavacións e Sondaxes. Realizar escavacións para a extracción de recursos minerais ou para a construción de obras subterráneas e ao descuberto, perforar sondaxes de prospección mineira e de investigación geotécnica, montar e manter instalacións e maquinaria son as competencias que se adquiren neste módulo.

Sector industrial

 • 6. Técnico Superior en Mecatrónica industrial. Neste título, o fin é aprender a configurar e optimizar sistemas mecatrónicos industriais, planificar, supervisar e/ou executar a súa montaxe e mantemento, coñecer e seguir protocolos de calidade, seguridade e prevención de riscos laborais, así como de respecto ambiental.

 • 7. Técnico Superior en Automatización e Robótica Industrial. O alumno estuda como desenvolver e xestionar proxectos de montaxe e mantemento de instalacións automáticas, pero ademais, forman parte do temario a regulación e control de procesos en sistemas industriais, a supervisión ou execución da montaxe, o mantemento e a posta en marcha destes sistemas.

 • 8. Técnico en Mantemento Electromecánico. O alumno ha de poder montar e manter maquinaria e equipo industrial, así como liñas automatizadas de produción. Para iso, apréndense regulamentos e normas, protocolos de calidade, seguridade e prevención de riscos laborais, así como de respecto ambiental.

 • 9. Técnico en Fabricación e Ennoblecimiento de Produtos Téxtiles. Esta titulación diríxese á adquisición de competencias en operacións de preparación, procesado, almacenaxe, expedición de materias primas e produtos intermedios e finais. Tamén forman parte destes estudos aspectos relacionados con equipos industriais necesarios para a obtención de produtos téxtiles.

Deseño

 • 10. Técnico Superior en Deseño e Amueblamiento. Deseñar mobles e outros artigos de carpintaría é posible con este ciclo, que tamén ensina cuestións sobre xestión, produción e instalación.

 • 11. Técnico Superior en Deseño Técnico en Téxtil e pel. Deseñar coleccións de materiais e produtos de téxtil e pel é o fin deste título. Analízanse as tendencias de moda, realización de prototipos e mostrarios, características técnicas de produtos e proceso de fabricación, entre outros.

Ámbito empresarial

 • 12. Técnico Superior en Transporte e Loxística. Organizar, xestionar e controlar as operacións do transporte de mercadorías e de viaxeiros, tanto no ámbito nacional como internacional, é o obxectivo desta titulación. Tamén se aprende a planificar e xestionar actividades loxísticas.

 • 13. Técnico Superior en Asistencia á Dirección. As tarefas que aprenderán os alumnos desta titulación relaciónanse coa asistencia á dirección e outros departamentos da empresa. Esta asistencia céntrase en actividades de organización, representación da entidade e función administrativa e documental, xunto coa xestión da información e a comunicación interna e externa ou a satisfacción do cliente.

 • 14. Técnico Superior en Administración e Finanzas. Este ciclo supón unha completa formación sobre a xestión e administración de procesos comerciais, laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa.

Estilismo e barbaría

 • 15. Técnico Superior en Estilismo e Dirección de Barbaría. Ademais de aprender tratamentos capilares estéticos e adquirir os coñecementos necesarios para recomendar cambios de imaxe, instrúese na dirección e supervisión dos servizos de barbaría.

 • 16. Técnico en Barbaría e Cosmética Capilar. Neste caso, os estudos diríxense ao coidado do cabelo, estética e estilismo, servizos e venda de cosméticos.

Impresión

 • 17. Técnico en Preimpresión Dixital. Os estudos comprenden competencias sobre ensamblado para publicacións electrónicas, tratamento e compaginación de textos e imaxes, imposición de páxinas ou impresión con procedementos dixitais.

 • 18. Técnico en Impresión Gráfica. Neste caso, os alumnos fórmanse en axustes mecánicos, entonación e rexistro da imaxe para a produción de impresos, xa sexa por sistemas convencionais (offset, flexografía e serigrafía) ou por medios dixitais.

Outros títulos

 • 19. Técnico Superior en Mantemento Electrónico. Os equipos e sistemas electrónicos, profesionais, industriais e de consumo compoñen o temario deste ciclo, xa que se aprende a manter e reparar todos eles.

 • 20. Técnico Superior en Animacións, 3D, Xogos e Contornas Interactivas. As novas tecnoloxías son o presente e, por iso, este título ensina a xerar animacións 2D e 3D para producións audiovisuais e a desenvolver produtos audiovisuais multimedia interactivos, entre outras cousas.

 • 21. Técnico Superior en Acuicultura. Os titulados saberán como planificar, organizar e supervisar actividades de produción acuícola, así como coordinar os recursos dispoñibles.

 • 22. Técnico en Pedra Natural. As materias de estudo refírense a a extracción e elaboración de pedra natural segundo técnicas e procesos establecidos, xunto con restauración, manexo, mantemento de ferramentas e maquinaria.

 • 23. Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia. Tras a aprobación da Lei de Dependencia e o progresivo envellecemento da poboación, xorde a necesidade de atender ás persoas en situación de dependencia , tanto no ámbito domiciliario como institucional. Neste ciclo, as actividades asistenciais, non sanitarias, psicosociais e de apoio á xestión doméstica compoñen as materias.