Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Piloto, azafata, controlador: como se accede a estes estudos?

Para obter as licenzas de piloto, controlador ou azafata, é necesario cumprir con determinados requisitos académicos
Por Marta Vázquez-Reina 21 de Outubro de 2011
Img azafatalistado
Imagen: Aaron Escobar

As profesións relacionadas co ámbito da aviación atraen de forma significativa a un gran número de estudantes. Para exercer de piloto de transporte, controlador aéreo ou tripulante de cabina de pasaxeiros, é necesario certificar que se conta coa licenza correspondente que habilita para a súa desempeño e que se obtén tras superar as programacións formativas dos centros e escolas homologados no noso país pola Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA).

Controlador aéreo

Os controladores de tránsito aéreo son os encargados de dirixir, separar e ordenar o tránsito de aeronaves no espazo aéreo e nos aeroportos. Para exercer esta profesión, é imprescindible ter a licenza de controlador, que se obtén tras superar dous períodos diferentes de formación, tal como establece a Directiva Europea 2006/23/CE de 5 de abril de 2006:

 • Formación inicial: para acceder é necesario dispor da nacionalidade española ou doutro país comunitario, ter 18 anos cumpridos, estar en posesión do título de bacharelato ou dun título equivalente que permita o acceso á universidade e contar cun coñecemento de inglés equivalente ao nivel C1 do Marco Común Europeo das Linguas. Os cursos impártense unicamente nas organizacións de formación certificadas pola Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), que esixe superar un proceso de selección previo (probas de aptitude, idiomas e entrevista) para ingresar nas súas aulas. Ao finalizar, obtense a licenza de alumno controlador.
 • Formación de unidade: os alumnos controladores poden acceder aos procesos de selección que os distintos provedores de servizos de navegación aérea convocan para formar aos seus propios controladores nas dependencias específicas onde operarán no futuro. Tras superar esta formación, obtense a licenza de controlador de tráfico aéreo, sempre que se teñan 21 anos cumpridos.

  Ademais destes requisitos, os aspirantes a controladores aéreos deben demostrar nas distintas probas de acceso á formación que contan con determinadas capacidades, habilidades e competencias, como axilidade mental, orientación espacial, resistencia á fatiga ou autocontrol en situacións de tensións. Por outra banda, tamén é necesario que demostren unhas aptitudes físicas apropiadas. Por ese motivo, esíxese a superación dun exhaustivo recoñecemento para a obtención do certificado médico aeronáutico de clase 3.

  Piloto de avión

  En función da licenza que se queira obter, os candidatos a piloto deberán cumprir uns requisitos diferentes para cursar os programas formativos impartidos polos distintos centros homologados por AESA.

 • Piloto privado: a quen desexan tan só pilotar un avión privado, esíxeselles unha idade mínima de 17 anos e coñecementos de inglés equivalentes ao nivel C1 do Marco Común Europeo das Linguas.
 • Piloto comercial: os candidatos a esta formación deben ter como mínimo 18 anos no momento de comezar o curso, contar co título de bacharelato, técnico superior de FP ou equivalente, certificado médico de clase 1 e nivel C1 de competencia de inglés.
 • Piloto de transporte de liña aérea: é necesario ter polo menos 21 anos, finalizar os estudos de bacharelato e alcanzar o mesmo nivel lingüístico de inglés que nas licenzas anteriores.

  A formación para ser piloto de transporte de liña aérea permite obter licenza para pilotar aeronaves de pasaxeiros das compañías aéreas. Pódese cursar como unha carreira integrada, dunha duración aproximada de dous anos, ou como unha formación modular, de modo que o candidato supera aos poucos as distintas probas necesarias para obter a licenza.

  Tripulante de cabina de pasaxeiros (TCP)

  A maioría das compañías aéreas esixen para acceder aos postos profesionais de tripulante de cabina de pasaxeiros (azafata ou auxiliar de voo) o certificado en formación aeronáutica de auxiliar de voo (TCP) da Dirección Xeral de Aviación Civil, que se obtén tras a superación dun curso impartido polas distintas escolas homologadas por AESA.

  Os requisitos para acceder aos cursos destes centros son, en xeral, os mesmos que logo solicitan as compañías aéreas nas probas de selección de persoal:

 • Idade mínima de 18 anos.
 • Estudos finalizados de bacharelato ou equivalente.
 • Estatura mínima aproximada: 1,60 m mulleres e 1,70 m homes.
 • Certificado médico de Clase 2.
 • Nivel medio de inglés.