Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Test de intelixencia

Utilízanse no contexto escolar e laboral para medir o cociente intelectual e valorar diferentes aptitudes cognitivas
Por Marta Vázquez-Reina 25 de Abril de 2010
Img testlistado
Imagen: Angelica C.

Segundo os parámetros da Organización Mundial da Saúde, se tras a realización dun test de intelixencia un individuo obtén un cociente intelectual igual ou superior a 130, pódeselle cualificar como superdotado. Pero estas probas psicométricas non só serven para identificar as altas capacidades, senón que se utilizan con asiduidade no ámbito escolar para valorar as posibilidades intelectuais dos estudantes e na contorna laboral, para coñecer as aptitudes dos candidatos nos procesos de selección.

Imagen: Angelica C.

Pódese cuantificar a intelixencia? A forma máis frecuente de medila é a través de diferentes probas e test estandarizados que determinan o cociente intelectual (CI) dunha persoa, un valor que reflicte a relación entre a idade mental e a cronolóxica. A Organización Mundial da Saúde clasifica o CI do seguinte modo: normal (90-109), brillante (110-119), superior (120-129) e superdotación (130 ou máis).

O test de intelixencia utilízanse en diferentes contextos. No escolar, para predicir o rendemento dos alumnos ou para detectar necesidades educativas especiais nun momento determinado. No laboral, para medir as aptitudes e as capacidades dos candidatos a un posto de traballo. En calquera caso, para que se consideren válidos, debe supervisalos sempre un profesional capacitado para iso, que indica a quen o realiza as pautas que debe seguir e avalíalle coa suficiente eficacia.

Que miden o test?

Exploran distintas funcións intelectuais e valoran as aptitudes principais relacionadas coa intelixencia
En xeral, estas probas exploran distintas funcións intelectuais e valoran as aptitudes principais relacionadas coa intelixencia, que se reflicten nos items ou preguntas que o compoñen. Algún test estandarizados miden de forma xenérica todas as capacidades ou se centran en avaliar unha aptitude concreta, referida ao obxectivo polo que se realiza a proba. As principais habilidades que se calculan son:

Aptitudes verbais: avalían capacidades lingüísticas como a comprensión ou a fluidez verbal. Componse de exercicios de ortografía, sinónimos, antónimos, analogías verbais e vocabulario.

 • Aptitudes numéricas: valoran a aptitude para realizar operacións e procesos matemáticos. Consisten en operacións elementais e problemas de razoamento numérico que determinan a axilidade mental matemática.
 • Aptitudes de razoamento: pon a proba a capacidade de análise e lóxica. Constan de exercicios de series de números, letras e figuras, nos que é necesario buscar a lóxica e aplicala.
 • Aptitudes perceptivas: miden a rapidez e a precisión en percibir as sensacións, o razoamento espacial e abstracto. Algúns dos exercicios máis frecuentes refírense a diferenza de formas, volumes, distancias ou á representación de figuras e obxectos en varias dimensións.

  Ámbito escolar

  O test de intelixencia son de gran utilidade para poder diagnosticar aos alumnos superdotados

  A intelixencia e o rendemento académico non son sempre dous factores correlacionados. Os expertos afirman que unha alta porcentaxe de nenos cualificados como superdotados experimentan un fracaso escolar porque non se atenden de forma específica as súas necesidades. O test de intelixencia son de gran utilidade para poder diagnosticar a estes alumnos e, de forma posterior, aplicar as adaptacións necesarias para un progreso académico favorable.

  Por outra banda, as probas de intelixencia no contexto escolar permiten identificar problemas específicos dos alumnos en determinadas áreas de aprendizaxe e valorar o seu avance durante o período de escolarización.

  Contexto laboral

  A maioría das empresas utilizan o test de intelixencia nos procesos de selección de persoal. Achéganlles unha medición de distintas aptitudes dos candidatos a un posto de traballo e permítenlles valorar a súa adecuación ao perfil que buscan. Son unha ferramenta complementaria para medir habilidades específicas necesarias para desempeñar con éxito un determinado traballo e orientar aos seleccionadores.

  Non son determinantes na elección dun candidato, posto que nos procesos de selección aténdese a outros moitos aspectos, como a formación, experiencia profesional ou motivación dos postulantes.

  Test de intelixencia na Rede

  En Internet proliferan sitios ou portais que ofrecen aos navegantes a posibilidade de medir a súa cociente intelectual mediante distintos test de intelixencia. Estas probas, en xeral, non teñen validez profesional, pero poden servir para obter exemplos reais dos exercicios máis habituais do test estandarizados.

  É conveniente estar alerta con moitas desta web, que instan o usuario a enviar unha mensaxe telefónica para obter os resultados despois de cumprimentalos. Distintas organizacións de consumidores recibiron múltiples denuncias por tratarse dunha trampa para dar de alta aos usuarios nun servizo de contidos para teléfonos móbiles.