Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Títulos deportivos: unha alternativa de formación

Os ensinos deportivos permiten acceder a unha titulación con validez académica e profesional no noso país, que se pode convalidar na Unión Europea
Por Marta Vázquez-Reina 10 de Setembro de 2010
Img inef12listado

A cifra de estudantes do noso país que acceden aos ensinos deportivos duplicouse desde que a Lei Orgánica de Educación (LOE 2006) recoñeceunas como integrantes do réxime especial do sistema educativo. Na actualidade, máis de 4.200 alumnos optan por estes estudos de grao medio e superior para obter unha titulación que lles permitirá acceder a un amplo campo profesional. Tras a recente aprobación dos novos títulos de espeleología, vea, hípica e mergullo, o Ministerio de Educación continúa cos trámites para estender estes ensinos ás modalidades deportivas das 63 federacións españolas recoñecidas polo Consello Superior de Deportes.

Nas dúas últimas décadas, os ensinos deportivos han experimentado un importante cambio no noso país. Esta formación, que antes se impartía nas distintas federacións nacionais, coa supervisión do Consello Superior de Deportes, está integrada hoxe en día no sistema educativo español, nos ensinos de réxime especial, que outorga ás súas titulacións a mesma validez académica e profesional que a do resto de títulos de educación.

A actividade física e o deporte son un sector relevante a efectos económicos, que ten un gran dinamismo

O Real Decreto para a Ordenación dos Ensinos Deportivos de RéximeEspecial , que regula esta formación, recoñece que a actividade física e o deporte son un sector relevante a efectos económicos e que ten un gran dinamismo. Isto fai indispensable a profesionalización dos recursos humanos implicados neles e o incremento das competencias esixidas aos técnicos destas profesións.

Ata a publicación desta normativa, no noso país tan só estaban reguladas seis modalidades deportivas: esquí, baloncesto, fútbol, montaña, atletismo e balonmán. Con todo, a nova norma establece que a regulación se debe estender ás modalidades das 63 federacións españolas recoñecidas polo Consello Superior de Deportes. Permítese que os preto de 10.000 adestradores que cada ano obtiñan unha titulación a través de cursos, no marco do sistema deportivo pero fose do ámbito académico, intégrense no sistema educativo.

Están en trámites de elaboración novas titulacións de judo e defensa persoal, esgrima, tenis ou golf

Os 32 títulos que conforman na actualidade a oferta de ensinos deportivos organízanse en ciclos jerarquizados de Grao Medio e de Grao Superior, a partir das modalidades e especialidades recoñecidas polo Consello de Deportes. Ademais das modalidades xa implantadas, aprobáronse títulos das especialidades de espeleología, hípica, vea e mergullo e están en trámites de elaboración novas titulacións de judo e defensa persoal, esgrima, tenis, golf piragüismo e taekwondo, entre outros.

Títulos de Grao Medio

O pasado curso 2009-2010, máis de 3.700 estudantes matriculáronse nalgún dos 18 ciclos de Grao Medio de ensinos deportivos que se imparten na actualidade no noso país, un 73% máis que no curso 2006-2007. Entre os estudantes, os homes son maioría, de forma considerable, e destacan entre as súas eleccións as modalidades de fútbol e esquí. Esta formación reporta aos titulados as competencias adecuadas para desempañar funcións profesionais correspondentes á iniciación deportiva e á tecnificación e condución de actividades ou prácticas do deporte que corresponda á modalidade cursada.

Algunhas modalidades deportivas poden establecer unha idade mínima de acceso e a superación dunha proba especifica

Para acceder a estes ensinos, que se imparten en 50 centros educativos da xeografía española, é necesario ter o título de Graduado en EducaciónSecundaria . No entanto, tamén poden ingresar alumnos de 17 anos, mediante a superación dunha proba específica sobre os contidos da Educación Secundaría Obrigatoria. Esta pode substituírse pola proba de acceso á Formación Profesional de Grao Medio. Por outra banda, algunhas modalidades deportivas poden establecer unha idade mínima de acceso e a superación dunha proba específica, aínda que deste requisito están exentos quen acrediten a condición de deportistas de alto nivel ou alto rendemento.

Os estudos teñen unha duración mínima de 1.000 horas repartidas nun ciclo inicial (mínimo 400 horas) e un ciclo final. Estes ciclos estrutúranse á súa vez en módulos comúns de ensinos deportivos, específicos de cada modalidade ou especialidade e de formación práctica. Os títulos actuais son os seguintes:

 • Montaña e escalada: Técnico deportivo en alta montaña, escalada, barrancos e media montaña.
 • Deportes de inverno: Técnico deportivo en esquí alpino, esquí de fondo e snowboard.
 • Fútbol: Técnico deportivo en fútbol e fútbol sala.
 • Atletismo: Técnico deportivo en atletismo.
 • Balonmán: Técnico deportivo en balonmán.
 • Baloncesto: Técnico deportivo en baloncesto.
 • Espeleología: Técnico deportivo en espeleología.
 • Mergullo: Técnico deportivo en Mergullo con escafandra autónoma.
 • Hípica: Técnico deportivo en disciplinas hípicas de salto, doma e concurso completo, e en resistencia, orientación e turismo ecuestre.
 • Vea: Técnico deportivo en vela con aparello fixo e en vela con aparello libre.

  Títulos de Grao Superior

  Obteñen a cualificación profesional necesaria para planificar e dirixir o adestramento de deportistas e equipos

  O grao Superior dos ensinos deportivos é aínda unha opción minoritaria entre os estudantes. Aínda que durante o pasado curso tan só 495 alumnos optaron por estes ciclos, a cifra case se triplicou respecto dos anos académicos anteriores. Quen superan estes estudos, que dan acceso posterior á universidade, obteñen a cualificación profesional necesaria para planificar e dirixir o adestramento de deportistas e equipos e para coordinar a actividade ou a formación de adestradores de nivel inferior. Tamén lles cualifica para xestionar escolas de tecnificación deportiva e promover e participar na organización de competicións da modalidade cursada.

  O acceso a estes ensinos require ter o título de Bacharelato ou equivalente, pero tamén poden optar por elas as persoas maiores de 19 anos que obtivesen de forma previa un título de técnico de grao medio na modalidade correspondente e superen unha proba específica relacionada cos contidos mínimos de bacharelato. Esta proba pode substituírse pola parte común da proba de acceso á Formación Profesional de Grao Superior.

  Os ensinos deportivos superiores pódense cursar na actualidade en 85 centros educativos e teñen unha duración mínima de 750 horas repartidas entre módulos comúns, específicos de modalidade, prácticos e un proxecto final. Os 14 títulos implantados ata agora son os seguintes:

 • Montaña e escalada: Técnico deportivo superior en alta montaña, escalada e esquí de montaña.
 • Deportes de Inverno: Técnico deportivo superior en esquí alpino, esquí de fondo e snowboard.
 • Fútbol: Técnico deportivo superior en fútbol e fútbol sala.
 • Atletismo: Técnico deportivo superior en atletismo.
 • Balonmán: Técnico deportivo superior en balonmán.
 • Baloncesto: Técnico deportivo superior en baloncesto.
 • Hípica: Técnico deportivo superior en hípica.
 • Vea: Técnico deportivo superior en vela con aparello fixo e en vela con aparello libre.