Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Só o 46% dos pais implícase nos estudos dos seus fillos

Moitos aseguran sentirse desbordados ante a magnitude da tarefa educativa
Por mediatrader 20 de Xuño de 2006

Tolerancia, respecto aos demais e responsabilidade son algúns dos valores esenciais destacados polos pais á hora de educar aos seus fillos. Con todo, só o 46% dos proxenitores recoñece implicarse na supervisión dos estudos dos seus vástagos, segundo despréndese do informe “Pais e fillos na España actual”, que elaborou o catedrático de Socioloxía da Universidade Autónoma de Madrid, Gerardo Meil.

A familia aparece como unha estrutura cada vez máis heteroxénea e condicionada polos horarios laborais

“Máis de dous terzos dos pais enquisados pensan que os ‘demais pais’ consenten demasiado aos seus fillos e, ademais, non lles dedican o tempo suficiente”, resaltou Meil durante a presentación do estudo. “Estas apreciacións entran en flagrante contradición, pois apenas hai pais que recoñezan as súas carencias; os defectos son sempre dos outros”.

En relación co grao de autoridade, un 28% dos pais defínese como “moi ou bastante estrito”. Fronte a este dato destaca o feito de que un 43% das nais e un 31% dos pais maniféstanse desbordados ante a magnitude da tarefa educativa, sentíndose identificados con afirmacións do tipo “por máis esforzos que un fai, ao final os fillos saen como queren”. Esta afirmación revela, segundo Meil, “non tanto un abandono de responsabilidades como unha impotencia ante axentes socializadores tan poderosos como a televisión, os amigos ou o ambiente da rúa”.

“Familia negociadora”

Os recentes cambios culturais propiciaron o abandono da familia tradicional para dar paso á “familia negociadora”. “Este tipo de familia caracterízase por unhas relacións menos jerarquizadas que no pasado e por unhas normas de convivencia máis flexibles, onde os fillos buscan estratexias para alcanzar maiores cotas de autonomía”, explicou o catedrático da Universidade Autónoma de Madrid.

No entanto, “o modelo de pai autoritario segue prevalecendo en preto dun 30% dos proxenitores, mentres que o resto busca gañarllos na relación afectivas e nunha comunicación baseada no diálogo e a confianza”. Só un 8% dos pais arrepíntense de ter fillos.

Neste contexto, a familia aparece como unha estrutura cada vez máis heteroxénea, mellor situada economicamente e cuxos fogares se atopan cada vez mellor equipados. A renda dos fogares españois ha crecido moito máis que a da media dos países da Unión Europea (un 46% fronte a un 32%). A este dato hai que engadir que o 84% das familias españolas posúen vivenda propia.

Horarios laborais “irracionais”

O estudo reflicte que a repartición das tarefas domésticas segue marcando “notables” diferenzas entre homes e mulleres. A porcentaxe de fillas que colaboran nos labores do fogar ascende ao 76%, mentres que o de homes redúcese ao 50%. O informe revela que a realización das tarefas domésticas, a alimentación, os bos modais e os estudos son o catro grandes cuestións ao redor das que viran a maior parte das discusións familiares.

As diferentes maneiras de concibir un fogar e a incorporación gradual da muller ao mercado laboral ha provocado un cambio na organización da casa e o tempo libre. A xuízo de Meil, os horarios laborais do noso país resultan “irracionais”. “Os poderes públicos e a sociedade deben de corrixir unha situación que se fai insustentable; non é normal que un terzo da poboación siga nos seus postos de traballo ás 7 da tarde; isto non ocorre en case ningún país civilizado”.

Meil resaltou que “o tema dos ‘nenos da chave’ -aqueles que cando saen do colexio e chegan a casa non atopan a ningún pai que se faga cargo do seu coidado e atención- existe como problema na sociedade”.