Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Unha campaña informativa aclarará as dúbidas dos estudantes sobre o “Plan Bolonia”

Responde a nove interrogantes que, segundo Ciencia e Innovación, son os que máis preocupan aos universitarios
Por mediatrader 10 de Marzo de 2009

O Ministerio de Ciencia e Innovación quere convencer aos estudantes dos parabéns do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), tamén coñecido como “Plan Bolonia”. Para iso puxo en marcha unha campaña informativa en diversos medios de comunicación que trata de aclarar as súas dúbidas.

O departamento que dirixe Cristina Garmendia responde a nove interrogantes que, estima, son os que máis preocupan aos universitarios. Por exemplo, entra de cheo nun dos aspectos que xerou máis queixas, como é a suposta mercantilización da universidade. “Permítese a entrada das empresas na universidade?”, e a resposta do Ministerio é que “a relación responsable coas empresas e institucións seguirá sendo necesaria, pero iso non significa que a universidade se someta aos intereses das empresas. Nin máis nin menos que como ata agora”.

Nega tamén que, co EEES, os másteres vaian ser máis caros. “En absoluto. Agora hai másteres oficiais a prezo público. Antes eran só privados e caros”. E ante a suposta desaparición de bolsas para ser substituídas por préstamos renda di: “En absoluto. O Goberno comprometeuse a mellorar o sistema actual de bolsas tanto en financiamento como en novas modalidades”.

Compaxinar estudo e traballo

En canto á denuncia dos contrarios ao plan sobre que non será posible traballar e estudar ao mesmo tempo, Ciencia e Innovación asevera que o proceso vai permitir aos estudantes definir os seus estudos con máis flexibilidade. “As universidades poderán deseñar diferentes vías para que os alumnos poidan compaxinar estudo e traballo. O noso sistema ofrece, ademais, universidades non presenciais que permiten estudar a distancia”.

Por outra banda, o Goberno descarta un referendo sobre o proceso de Bolonia porque “ten dez anos de historia e debateuse moito”. “En España foi aprobado polas Cortes con amplo consenso, despois de debates con representantes universitarios”, apunta.

As preguntas

Devaluamos as licenciaturas co novo título de Grao? “Os títulos de Grao capacitan ao estudante para empezar a traballar se o desexa, tal e como agora fan moitos títulos de licenciado e/ou diplomado. Para outros, pode ser necesario completar os estudos cun máster universitario (máster oficial) ou cun doutoramento”.

Desaparecen as bolsas, que son substituídas por préstamos? “En absoluto. O Goberno comprometeuse a manter o sistema actual de bolsas e axudas, e desde 2007 ofrece tamén préstamos-renda universidade complementando o sistema de bolsas como ocorre noutros países da nosa contorna. España ademais ofréceos a interese 0 para quen queira cursar un máster oficial ou mellorar a súa formación de posgrao mentres está a traballar en Europa, Estados Unidos e Canadá. Pero é unha opción máis, que non substitúe ás bolsas que se seguirán concedendo e incrementándose como ata agora”.

Subirán as taxas? “As taxas das universidades públicas seguirán sendo prezos públicos e como sempre serán marcadas por cada Comunidade Autónoma no marco do Acordo que se establece na Conferencia Xeral de Política Universitaria. O proceso de Bolonia non se refire a a política de prezos públicos e si á dimensión social do sistema universitario que se sustenta no principio de igualdade de oportunidades”.

Serán máis caros os másteres? “Desde o curso 2006-2007 e por primeira vez as universidades ofrecen másteres oficiais a prezos públicos, algo que ata esta reforma non ocorría”.

Agora non será posible traballar e estudar ao mesmo tempo, polo que só poderán estudar os ricos? “Ao contrario, é agora cando a planificación dos ensinos debe contemplar unha atención que facilite compaxinar os estudos coa actividade laboral”.

Haberá que facer prácticas gratis en empresas? “Cos novos plans de estudo, as prácticas entran a formar parte da formación e estarán reguladas pola Universidade. Nin Bolonia nin o Goberno establecen criterio algún sobre a súa remuneración”.

Permítese a entrada das empresas na Universidade? “Adóitase confundir a xeneralizada e necesaria relación universidade-empresa en todos os sistemas universitarios públicos europeos e internacionais dentro do mecenado, a contratación de servizos e a transferencia de coñecemento coa supeditación aos intereses privados sectoriais que, evidentemente non é certa”.

Por que se protesta entón? “A construción do Espazo Europeo de Educación Superior supón un cambio estrutural importante da nosa Universidade que afecta á comunidade universitaria e á sociedade en xeral. É comprensible que xere inquietude e tamén que ao redor del circule información equívoca. O desafío agora é completar o tramo final alcanzando o maior nivel de calidade no servizo público que se ofrece desde as universidades e informar á sociedade de forma clara e directa sobre os beneficios deste cambio do sistema educativo”.

Non debería debaterse máis e mesmo promover un referendo? “O Proceso de Bolonia iniciouse hai 10 anos. Estamos xa nunha fase avanzada de implantación. Desde a súa orixe o proceso se ha ido construíndo coa participación de Gobernos, universidades, axentes sociais e económicos e estudantes. En España o proceso definiuse no marco do establecido na Lei Orgánica 4/2007 de 12 de abril pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001 de 21 de decembro de universidades aprobada polas Cortes Xerais cun amplo consenso”.

Fonte: Ministerio de Ciencia e Innovación