Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas económicas para realizar estudos universitarios

Os universitarios poden optar por diferentes axudas oficiais ou de entidades privadas para cursar os seus estudos de grao ou posgrao
Por Marta Vázquez-Reina 27 de Xullo de 2011
Img estudiantes uniplistado

As bolsas e axudas que proporcionan os diferentes organismos públicos, así como diversas entidades privadas, permiten que cada ano miles de estudantes accedan aos estudos superiores. Os universitarios poden obter subvencións tanto para cubrir os gastos de matriculación, material académico ou desprazamentos, como para liquidar os gastos que implica o traslado a outras universidades fóra da súa comunidade ou no estranxeiro.

Bolsas para matrícula, material ou desprazamentos

O Ministerio de Educación convoca cada ano un importante número de bolsas para axudar a sufragar os gastos dos estudantes que cursan ensinos universitarios en centros de educación superior españois. Diríxense aos alumnos tanto de grao como de posgrao e a súa concesión supedítase ao cumprimento duns determinados requisitos académicos e económicos.

Os alumnos con rendas familiares máis baixas poden beneficiarse dunha axuda compensatoria

En función do nivel de renda familiar, o estudante pode solicitar un ou varios compoñentes das bolsas. A axuda da que se benefician o maior número de universitarios cobre o custo dos prezos públicos da matrícula, que supón un importante aforro para as familias, sobre todo para os estudos de máster, que implican un desembolso medio de máis de 1.750 euros ao ano. Para afrontar o custo íntegro da matrícula destes ensinos de posgrao, tamén se pode optar pola bolsa especial para desempregados.

Pero os estudos superiores levan outros gastos adicionais para os cales se pode solicitar unha axuda ministerial, como o material de estudo (244 euros), os desprazamentos (entre 185 e 937 euros) ou a residencia nun lugar diferente ao domicilio habitual (2.556 euros). Ademais, os alumnos con rendas familiares máis baixas poden beneficiarse dunha axuda compensatoria pola falta de ingresos no fogar debido á plena dedicación aos estudos universitarios (2.550 euros para estudos de máster e 3.500 para grao).

Axudas para moverse en España

Os estudantes que elixen trasladarse a outra comunidade autónoma para cursar os seus estudos universitarios poden optar por varios tipos de axudas. Por unha banda, as mesmas bolsas xerais do Ministerio inclúen unha axuda especial para os estudantes que se desprazan, que pode ser de 1.592 ou 3.772 euros se non inclúe a residencia e de 3.336 ou 6.056 euros se o alumno residirá no destino.

A bolsa Séneca dota ao estudante que se traslada a outra comunidade de 500 euros mensuais

Pero non é a única opción. Os universitarios que deciden adherirse ao Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois (SICUE) para realizar unha estancia académica nun centro doutra autonomía poden solicitar tamén a denominada bolsa Séneca, que dota ao alumno dunha contía de 500 euros mensuais para liquidar os gastos que implica o traslado.

Para estudar noutros países

Cada ano desprázanse miles de estudantes españois a outros países estranxeiros. A maioría súmanse ao programa de mobilidade europeo Erasmus, que lles permite cursar un ano académico fóra das nosas fronteiras grazas aos convenios bilaterais asinados entre os diferentes centros de estudos comunitarios.

Os alumnos poden recibir axudas para afrontar parte dos gastos que se xeran pola mobilidade

Para afrontar parte dos gastos que se xeran pola mobilidade (aloxamento, manutención e transportes, entre outros), os alumnos poden recibir varios tipos de axudas financeiras, tanto as concedidas pola Axencia Nacional do Programa e o Ministerio de Educación, como as implementadas por diferentes comunidades, universidades, organismos locais e outras entidades privadas. É o caso da Obra Social Bancaja, Obra Social Caixa Vital e Obra Social Caixa Madrid.

Se o destino ao que desexa trasladarse o estudante é Estados Unidos, unha boa opción é tentar xestionar, pola súa conta ou a través dunha axencia mediadora, a concesión dunha bolsa deportiva. Esta proporciona unha importante axuda económica para cubrir os custos da matrícula universitaria, e mesmo, outros conceptos como aloxamento, manutención ou libros de texto. Unha alternativa dispoñible para quen queren ingresar nun máster nunha universidade norteamericana é a bolsa Fulbright, da que se benefician cada ano preto de 150 estudantes do noso país despois de superar un proceso de selección bastante competitivo.

Axudas de bancos e caixas

Ademais dos organismos oficiais, distintas entidades do ámbito privado convocan cada ano axudas e subvencións para que os titulados universitarios poidan ampliar os seus estudos de posgrao en España ou no estranxeiro. A Obra Social “a Caixa” permite que 225 estudantes accedan a un posgrao cunha bolsa que, ademais de cubrir os custos de matrícula, traslados ou libros, inclúe unha dotación mensual de 1.300-1.500 euros. A Fundación Caixa Madrid ofrece tamén aos titulados a oportunidade de cursar un máster en Europa, Estados Unidos ou Canadá cun programa de 80 bolsas cunha dotación similar ás da “Caixa”.