Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axudas paira estudar un máster oficial

Distintos programas de bolsas financian a matrícula ou o custo dos cursos, que oscila entre 831 e 3.012 euros por ano
Por Marta Vázquez-Reina 26 de Agosto de 2009
Img graduaciolistado
Imagen: Aaron Murphy

Máis de 50.000 titulados optan por continuar a súa formación universitaria e acceden a algún dos máis de 2.000 títulos de máster oficial que ofrecen as universidades españolas. É una opción recomendable paira mellorar a competencia profesional nun momento no que o mercado laboral é máis competitivo que nunca. Para que os estudantes poidan facer fronte aos gastos académicos que supón iniciar estes ensinos de posgrao, o Ministerio de Educación e outras institucións elaboraron distintos programas de bolsas e axudas que cobren como mínimo os custos de matrícula destes cursos.

O prezo dun máster

Os estudos de máster oficial adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior tiveron una boa acollida entre os estudantes españois desde que se iniciaron fai xa tres cursos académicos. O carácter oficial destes títulos tradúcese en prezos públicos e dereitos por servizos académicos dos ensinos fixados de maneira xeral por cada comunidade autónoma, dentro dos límites establecidos pola Conferencia Xeral de Política Universitaria paira cada curso. Dada a situación económica actual das familias, a maioría das autonomías optaron por manter paira o curso 2009-2010 os prezos do pasado ano académico.

As taxas académicas dun máster oficial varían en función do grao de experimentalidad

Nalgúns casos, como en Andalucía, A Rioxa ou Navarra, establécese un prezo único por crédito en todos os másteres oficiais que ofrecen as universidades do seu ámbito; con todo, na maioría de autonomías, as taxas académicas dun destes cursos varían en función do grao de experimentalidad. O custo paira os títulos de Ciencias da Saúde ou de escolas técnicas é en xeral máis elevado que o doutras áreas, como Humanidades ou Ciencias Sociais.

O importe da matrícula é o resultado de sumar o prezo de todos os créditos nos que o alumno se inscribise. Segundo os prezos marcados paira o próximo curso, un estudante deberá abonar entre 831 e 6.024 euros paira obter un destes títulos de posgrao, en función da duración dos estudos (un ou dous anos).

Os alumnos deben ter en conta as deducións no pago ás que teñen dereito determinados perfís

Á hora de calcular o custo da matrícula, os alumnos deben ter en conta as deducións no pago á que teñen dereito determinados perfís. Os estudantes con matrícula de honra nos estudos de grao, os que pertencen a familias numerosas, así como as vítimas de terrorismo ou violencia de xénero poden acollerse a estas reducións ou exencións no prezo das taxas académicas.

Bolsas e axudas

Ademais das deducións nos prezos oficiais de matrícula que poden obter determinados estudantes, outros moitos poden solicitar algunha das axudas ou bolsas destinadas a cubrir os gastos académicos dun máster oficial.

Bolsas xerais do MEC

Os estudantes dun máster oficial poden beneficiarse dalgunha das bolsas xerais ao estudo que cada ano convoca o Ministerio de Educación en todo o ámbito nacional. Estas axudas concédense en función dos niveis de renda e patrimonio cos que conta a unidade familiar do alumno; segundo o limiar de renda no que se sitúe, este terá dereito a un ou máis compoñentes da bolsa.

Paira os estudos de máster oficial os compoñentes que se poden solicitar son os seguintes:

 • Axuda compensatoria: o importe é de 2.525 euros, destinados aos estudantes con rendas máis baixas.
 • Por desprazamento: os alumnos poden percibir entre 183 e 928 euros paira trasladarse entre o fogar e o centro de estudos.
 • Residencia: os estudantes obrigados a residir fose do domicilio poden recibir una axuda de 2.531 euros.
 • Material de estudo: a subvención alcanza os 242 euros.
 • Matrícula: corresponde ao importe dos prezos públicos oficiais por servizos académicos do máster correspondente. No caso dunha universidade privada, o importe non superará aos establecidos paira a mesma titulación na súa comunidade autónoma.

  Axuda paira desempregados

  Titulado universitario en situación de desemprego e que teña recoñecido o dereito a recibir a correspondente prestación económica. Este é o perfil do estudante que se pode beneficiar o próximo curso 2009-2010 das novas axudas convocadas polo Ministerio de Educación (MEC) quen se matriculen nun máster oficial. A finalidade é facilitarlles a reincorporación laboral a través da reciclaxe e a mellora da súa formación e cualificaciones académicas.

  Esta axuda é incompatible con calquera outra de entidades públicas ou privadas

  A axuda servirá paira cubrir os gastos de matrícula destes estudos de posgrao en universidades públicas. O importe corresponderá ao prezo público oficial que se fixe paira os servizos académicos que conduzan á obtención do título no número de anos establecido paira cada un; aínda que no caso de ter una duración superior a un curso académico, os beneficiarios deberán superar o 80% dos créditos do primeiro ano. Paira obtela, ademais de cumprir co perfil mencionado, é requisito indispensable ter a nacionalidade española e nacer entre o 1 de xaneiro de 1969 e o 31 de decembro de 1983. Esta axuda é incompatible con calquera outra de entidades públicas ou privadas que se concedan coa mesma finalidade.

  As solicitudes pódense presentar até o próximo 30 de outubro a través da páxina de bolsas do MEC, que comunicará aos solicitantes a concesión ou denegación da axuda. Estas adxudicaranse en réxime de concorrencia competitiva, pero no caso de que o número de solicitudes sexa maior ao número de axudas orzadas (preto de 49 millóns de euros), concederanse de forma inversamente proporcional á renda per cápita do solicitante ponderada en función da súa idade, co obxectivo de dar apoio aos máis maiores.

  Préstamo renda universidade

  A liña 2009 do programa Préstamo Renda Universidade poderase solicitar a partir do próximo mes de setembro e estará aberta até o 31 de xullo de 2010. Iniciado hai dous anos, é un programa destinado a financiar estudos de máster oficial a un interese do 0% en universidades dos 46 países do Espazo Europeo de Educación Superior, en Estados Unidos e en Canadá.

  Os estudantes de posgrao poden solicitar una cantidade máxima de 28.800 euros

  Grazas a este programa, os estudantes de posgrao poden solicitar una cantidade máxima de 28.800 euros paira cubrir, por unha banda, os gastos iniciais de estudo e matrícula (máximo 12.000 euros), e por outra, outros custos adicionais como gastos de residencia ou material (até 21 pagos mensuais de 800 euros). Cando o máster oficial desenvólvase no estranxeiro, os estudantes poderán sumar 6.000 euros adicionais.

  O préstamo, realizado a través de convenio co Instituto de Crédito Oficial (ICO), ten una duración de 20 anos. O cinco primeiros anos son de carencia. Para que comece o período de amortización transcorrido este tempo, o beneficiario debe alcanzar una renda anual mínima de 22.000 euros; se non é así, pode ampliar o período de carencia cinco anos máis.

  Paira solicitalo, é imprescindible residir en España nos catro anos anteriores e obter un título universitario con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1998. Por outra banda, o máster que se realice debe ter una carga lectiva de, polo menos, 30 créditos ECTS ou equivalente.