Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas Argo: Prácticas en Europa paira titulados españois

O proxecto ARGO actúa de punto de encontro entre empresas europeas e titulados universitarios
Por Marta Vázquez-Reina 25 de Abril de 2008
Img argo listado

Realizar unhas prácticas dun ano na sede alemá da empresa Mercedes-Benz ou na finlandesa Nokia pode achegar un enorme potencial ao currículo de calquera titulado, aumentando as súas posibilidades de inserción laboral. O proxecto ARGO, que se desenvolverá durante o 2008 e o 2009, facilita estes encontros entre titulados e empresas europeas e proporciona una dotación económica paira complementar os gastos de viaxe e estancia dos solicitantes.

Imaxe: Päivi Tiittanen

Desde o seu inicio en xaneiro de 2008, máis de 4.500 titulados universitarios españois inscribíronse no proxecto ARGO, un proxecto de mobilidade promovido polo Ministerio de Educación e Ciencia no marco do Programa Europeo de Mobilidade Leonardo dá Vinci. Coordinado pola Fundación paira o Fomento en Asturias da Investigación Científica Aplicada e a Tecnoloxía (FICYT), ARGO permitirá que, durante o 2008 e até final de maio de 2009, 840 titulados de universidades públicas e privadas de España poidan gozar dun período de prácticas dun mínimo de tres meses en empresas de 30 países europeos, entre os que non se inclúe España.

Preto de 280 empresas solicitaron xa titulados españois paira realizar prácticas nelas

Alemaña, Bélxica, Francia, Italia, Portugal e Reino Unido son algúns dos principais países de orixe das preto de 280 empresas que, até agora, rexistráronse no proxecto, tal como confirma Floriane Nguyen, do equipo de xestión de ARGO, que así mesmo especifica que “é un proceso moi dinámico, cada día rexístranse novas empresas solicitando varios bolseiros e novos candidatos, habéndose concedido desde o inicio do proxecto unhas 169 bolsas”. Estas empresas deben ofrecer una práctica de calidade, que inclúa un programa de traballo acorde cos estudos do candidato e orientado a completar a súa formación.

O proxecto ARGO ten dúas liñas de actuación. Por unha banda, exerce desde a súa Web de receptor das solicitudes de prácticas dos titulados e das ofertas das empresas, intervindo como seleccionador previo entre aquelas candidaturas que se axusten máis ao perfil demandado polas empresas. Así mesmo, una vez realizada a selección final entre os candidatos por parte da empresa demandante, o proxecto concede ao seleccionado una bolsa económica consistente nunha axuda mensual, entre 300 e 600 euros, dependendo do país de destino, dirixida a complementar os gastos de traslados, manutención, póliza de seguros e preparación lingüística, en caso de ser necesaria.

Proceso de inscrición

Os candidatos teñen de prazo até febreiro de 2009 paira inscribirse no proxecto e optar a unha bolsa

O prazo de inscrición no proxecto ARGO abriuse en xaneiro de 2008 e finalizará o 28 de febreiro de 2009. O proceso é moi sinxelo. Os únicos requisitos que se esixen ao candidato son: estar en posesión dunha titulación universitaria do Catálogo Oficial de titulacións, impartidas en universidades tanto públicas como privadas, e non haberse beneficiado con anterioridade dunha bolsa de mobilidade Leonardo dá Vinci ou ARGO, sen existir ningún límite de idade ou ano de titulación paira participar.

O rexistro realízase online a través da páxina Web do proxecto. Nel, o candidato deberá achegar os seus datos académicos (titulación, universidade e nota media), os datos persoais e de contacto, así como una selección de cinco países preferentes de destino paira realizar as prácticas. Una vez rexistrado, recibirá un e-mail co seu nome de usuario e contrasinal, que lle permitirá acceder directamente a unha área privada dentro da Web de ARGO, onde debe completar o seu currículo vitae; hai que ter en conta que este unicamente se activará no momento que o candidato sinale que ten dispoñibilidade inmediata paira incorporarse a unha posible oferta de prácticas, entrando automaticamente en calquera proceso de selección no que se demande un perfil das súas características, que quedará reflectido na súa área privada. Á súa vez, as empresas europeas que queiran participar no proxecto realizan un rexistro similar ao dos candidatos, que lles permite incorporar as súas ofertas de prácticas e realizar as xestións necesarias paira o seguimento da selección de titulados.

Despois da preselección de ARGO, as empresas son as que realizan a selección final dos candidatos

O proceso de selección iníciao o equipo de xestión do proxecto ARGO, que selecciona polo menos tres solicitantes entre os candidatos que se axusten en maior medida ao perfil demandado polas empresas, aos que informa de todas as características da práctica ofertada e solicítalles o envío do seu currículo no idioma solicitado pola empresa. Seguidamente, son as empresas as que realizan a selección final consultando os perfís destes candidatos a través de da Web de ARGO. No caso daqueles solicitantes que non estean interesados en participar nos procesos de preselección nos que se lles incluíron, ou na selección final, poden rexeitalo até un máximo de tres veces, se supera este número, o candidato será automaticamente excluído de futuros procesos de selección.

Por outra banda, pódese dar o caso dun candidato que busque pola súa conta una empresa paira realizar prácticas e que desexa solicitar a bolsa. Neste suposto, como apunta Floriane Nguyen, “para que exista igualdade de oportunidade paira todos, o proceso de selección é igual, pero ao ter un contacto co candidato, a empresa ten ben claro o perfil que busca”.

A Bolsa

Una vez seleccionado, o candidato obtén directamente a dotación económica da bolsa ARGO que está destinada a complementar os seguintes gastos:

  • Unha viaxe de ida e volta ao país de destino, liquidable coa axuda de manutención do primeiro mes da estancia.
  • Gastos de manutención e estancia liquidables mensualmente, dependendo do país de destino. Por exemplo paira o Reino Unido a axuda é de 604 euros mensuais e con todo paira Rumania descende a 312 euros mensuais.
  • Una póliza de seguros, contratada antes do inicio da práctica. Aínda que independentemente da subscrición desta póliza, o bolseiro deberá solicitar o Cartón Sanitario Europea ou a cobertura equivalente, se conta con seguro médico privado.
  • Una preparación lingüística, si é necesaria. Debe ser solicitada polo bolseiro.

    Así mesmo, aínda que non é un requisito obrigatorio paira as empresas, estas poden asignar aos bolseiros una retribución complementaria, que pode ser económica ou en especie (bonos paira comida, axuda paira aloxamento, etc.).