Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas de colaboración para estudantes universitarios e de máster, como obter unha?

Optan a unha axuda os alumnos que presenten un proxecto de colaboración e estean matriculados nunha porcentaxe determinada de créditos
Por Azucena García 24 de Xullo de 2013
Img colaboracionuniversitaria

Obter unha bolsa de colaboración permite aos alumnos dos últimos anos de universidade e máster iniciar tarefas de investigación relacionadas cos seus estudos. Para iso, han de presentar un proxecto relacionado cunha materia e enmarcado nun dos departamentos do centro, que dará o visto e prace á proposta. Os bolseiros reciben unha prestación e inícianse no traballo académico, de face a futuras tarefas de docencia e investigación. Este ano descendeu o número de bolsas concedidas, así como o importe. Os interesados teñen de prazo ata o 30 de setembro para solicitar unha destas axudas. Os detalles, a continuación.

Bolsas de colaboración: quen pode optar a elas

As bolsas de colaboración permiten aos estudantes de grao e posgrao iniciar tarefas de investigación relacionadas cos seus estudos. Ata o curso pasado, destinábanse aos alumnos dos últimos anos de carreira, pero ofrecéronse por primeira vez aos estudantes de máster e este ano a oferta repítese. Poden optar a estas axudas os alumnos matriculados en :.

  • Segundo ciclo de estudos universitarios.

  • Último curso de grao. Quedan excluídos quen cursen o Proxecto de Fin de Carreira, cando este non sexa unha materia do plan de estudos.

  • Másteres oficiais.

É un requisito indispensable presentar un proxecto de colaboración avalado e puntuado polo grupo de investigación ou o departamento co cal se pretende levar adiante. Para iso, o proxecto debe encadrarse “nalgunha das liñas de investigación en curso dos departamentos universitarios”, segundo consta na convocatoria oficial. O proxecto ha de referirse a algunha das materias troncales ou obrigatorias necesarias para obter a titulación e nel débense indicar as funcións académicas do alumno, o réxime de dedicación e as tarefas.

Outros dous factores importantes son os créditos aprobados e a nota media. É indispensable ter aprobado o primeiro ciclo e o 45% dos créditos do segundo ciclo -o 60% no caso dos estudantes de Medicamento-. En titulacións de grao, esíxese superar 180 créditos e estar a cursar os últimos créditos para obter o título. A nota media varía entre 7 e 8,5, segundo a rama.

Características da bolsa, en que consiste a colaboración

Os estudantes dedican tres horas diarias durante oito meses, de maneira presencial ou a distancia, segundo a universidade

A colaboración realízase nun horario compatible cos estudos para non interrompelos. Está previsto que os estudantes dediquen tres horas diarias durante oito meses. Non é obrigatorio que as prácticas se realicen de maneira presencial. Para as universidades que impartan só educación a distancia, está previsto que a colaboración se preste a través das plataformas virtuais habilitadas polos centros.

Supón unha oportunidade para os bolseiros porque profundan nun tema, de modo que “amplían os seus coñecementos e concretan os seus intereses para a posible incorporación a futuras tarefas docentes ou investigadoras”, sinala o Ministerio de Educación. Facilitar a orientación profesional ou investigadora é un dos fins destas axudas.

O pasado 10 de xuño, durante a celebración da xornada “Programas Europeos e oportunidades de participación para as universidades españolas”, a directora da CRUE (Conferencia de Reitores de Universidades Españolas), Adelaida da Rúa, apostou pola investigación universitaria española e subliñou a necesidade de “facer produtivo o talento existente nas universidades, que está moi solicitado desde o estranxeiro e é en moitos casos excelente”.

A natureza destas bolsas elude toda vinculación laboral do alumno co centro. O estudante que obtén unha non pode, en ningún caso, realizar tarefas propias dun posto de traballo. As súas tarefas están directamente vinculadas aos seus estudos e non aos labores dun traballador. Ademais, as bolsas só pódense obter nun curso e unha vez. Non é posible beneficiarse en máis dunha ocasión destas axudas.

Datos básicos das bolsas de colaboración

En total, este ano concederanse 2.356 bolsas, fronte ás 3.304 aprobadas o ano pasado. En canto ao importe, ascende a 2.000 euros, fronte á dotación de 2.700 euros entregada o curso anterior. As bolsas pódense solicitar ata o próximo 30 de setembro a través do servizo en liña do Ministerio de Educación.

Unha comisión de selección encargarase en cada universidade de elixir os alumnos que recibirán as bolsas. Tras este proceso, farase público a listaxe provisional de candidatos coas cualificacións medias e a puntuación de cada proxecto. Está previsto que os bolseiros se incorporen aos departamentos correspondentes a comezos de novembro.