Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas de mobilidade internacional

O programa Faro Global promove prácticas profesionais no estranxeiro para universitarios de últimos cursos
Por Marta Vázquez-Reina 14 de Novembro de 2010
Img banderas123listado
Imagen: Sean

Realizar un período de prácticas profesionais no estranxeiro é unha excelente forma de achegar un valor engadido ao currículo, pero por que esperar a terminar os estudos? Desde o ano 2002, o programa de bolsas Faro Global ofrece aos universitarios españois de últimos cursos a posibilidade de complementar a súa formación académica cunha experiencia práctica en empresas e organizacións de distintos países de Europa, Estados Unidos, Canadá e Asia. O próximo mes de decembro ábrese a cuarta convocatoria deste programa, financiado polo Ministerio de Educación, que permitirá que máis de 1.000 estudantes amplíen as súas competencias e melloren as súas perspectivas laborais futuras.

Favorecer a mobilidade internacional dos estudantes é un dos principais obxectivos que a nova ordenación universitaria establece entre as súas prioridades para os próximos anos. Para facilitar esta actividade aos universitarios, as administracións educativas promoven cada ano distintas accións e programas de bolsas que lles permiten desenvolver parte dos seus estudos no estranxeiro.

É necesario que se fomente a adquisición de competencias profesionais na contorna internacional

Pero, ademais de promover que os universitarios completen a súa formación académica noutros países, tamén é necesario que se fomente a adquisición de competencias profesionais na contorna internacional. Con este obxectivo creouse no ano 2002 o programa de bolsas Faro Global, unha iniciativa do Ministerio de Educación, cofinanciada polo programa europeo Leonardo, que permitiu ata agora que máis de 1.500 estudantes do noso país realicen prácticas formativas de calidade en empresas e organizacións do estranxeiro.

A partir de decembro de 2010, ábrese a cuarta convocatoria deste programa, que xestionará de novo a Fundación Xeral da Universidade de Valladolid, unha actividade que xa desenvolveu esta entidade con éxito desde os inicios. Desde esta data e ata o 31 de decembro de 2013, Faro Global manexará ao redor de 1.000 novas bolsas exclusivas para os universitarios españois.

Como funciona

O requisito esencial é superar polo menos o 70% dos créditos que compoñen a titulación

Faro Global é un programa dirixido a estudantes universitarios de últimos cursos de calquera titulación oficial impartida en institucións de educación superior españolas, tanto públicas como privadas. O requisito esencial é superar polo menos o 70% dos créditos que compoñen a titulación ou estar matriculado no Proxecto Fin de Carreira. É imprescindible non gozar con anterioridade doutra bolsa de prácticas de mobilidade internacional subvencionada con fondos públicos.

Este perfil de estudantes pode acceder a algunha das 1.000 bolsas que se concederán durante tres anos para realizar un período de prácticas, cunha duración media de sete meses, en empresas ou organizacións situadas en diferentes países europeos, Estados Unidos, Canadá e Asia (India, China, Xapón, Singapura ou Corea do Sur, entre outros).

O proceso de inscrición é sinxelo. Durante todo o período de vixencia do programa, os universitarios interesados poden rexistrarse na web habilitada por Faro Global para achegar toda a información persoal, académica e relativa a outras formacións necesarias para crear un currículo vítae personalizado. Neste proceso, o estudante debe seleccionar tamén o tres áreas xeográficas de destino preferentes para as súas prácticas.

Faro Global funciona como punto de encontro entre as candidaturas presentadas polos universitarios e as empresas

A partir de aquí, Faro Global funciona como punto de encontro entre as candidaturas presentadas polos universitarios e as empresas e entidades estranxeiras que ofrecen as prácticas. Mentres a candidatura estea activa, o estudante pode consultar as ofertas de prácticas do programa e as empresas poden acceder á información dos candidatos para seleccionar a quen se adecuen máis ao posto requirido.

Unha vez seleccionado, o estudante adquire a condición de bolseiro de Faro Global e establécese coa empresa ou entidade de destino un convenio de prácticas formativas no que se recollen as condicións concretas do período de formación práctica adecuado á súa cualificación e experiencia. Desde ese momento, o universitario conta co respaldo dun responsable do programa que realiza o seguimento das prácticas e coa axuda dun titor na empresa de acollida, que adquire o papel de orientador do bolseiro.

Dotación económica

Outórgase ao universitario unha dotación económica mensual en función da área xeográfica de destino

Faro outorga ao universitario unha dotación económica mensual en función da área xeográfica de destino: 625 euros para Europa, 1.000 euros para Asia e 1.100 euros para Estados Unidos e Canadá. A bolsa inclúe tamén o custo dunha viaxe de ida e volta ao país onde se vai a desenvolver a práctica (xestionado pola organización de Faro), así como un seguro de asistencia en viaxe, accidentes, enfermidade e responsabilidade civil, para garantir unha adecuada cobertura do estudante durante o desenvolvemento do programa.

Esta axuda servirá para liquidar os gastos de estancia e manutención no país de acollida. No entanto, algunhas empresas, aínda que non están obrigadas, complementan a dotación da bolsa cunha remuneración específica polos servizos prestados polo estudante como bolseiro.