Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas de posgrao en Estados Unidos

O programa Fulbright concede cada ano preto de 100 bolsas para estudar ou investigar en universidades estadounidenses
Por Marta Vázquez-Reina 27 de Novembro de 2007
Img universidad eeuulistadose
Imagen: dalexeenko

Máis dun centenar de cidadáns españois desprázanse cada ano a Estados Unidos para realizar estudos de posgrao ou estancias de investigación en universidades deste país grazas ao Programa Fulbright. Tras superar un proceso de selección altamente competitivo, no que se esixe ter un excelente expediente académico e un elevado nivel de inglés, os beneficiarios deste programa gozan dunha cuantiosa bolsa que cobre, ademais dos custos académicos, os gastos de manutención, aloxamento e desprazamento.

Un programa de bolsas con éxito

Estudar un máster ou realizar unha investigación posdoctoral nunha prestixiosa universidade norteamericana é o soño que cada ano miles de estudantes de todo o mundo ven cumprido grazas ao Programa Fulbright, un programa internacional de bolsas creado en Estados Unidos en 1949 co fin de facilitar intercambios educativos e culturais entre esta nación e outros países.

Hoxe en día, máis de 60 anos despois, o programa goza de gran prestixio e recoñecemento a nivel mundial, xa que entre os máis de 250.000 cidadáns de 140 países que se beneficiaron dalgunha das súas bolsas destacan importantes premios Nobel, presidentes de goberno, ministros, escritores de renome e grandes personalidades do ámbito cultural e científico.

Onde informarse

No noso país, a Comisión de Intercambio Cultural, Educativo e Científico entre España e Estados Unidos é a encargada de xestionar o Programa Fulbright e de proporcionar toda a información necesaria aos solicitantes das bolsas por diferentes vías.

 • Sesións semanais: todos os mércores organízanse sesións de información nas súas instalacións, onde se detallan as probas de acceso que esixen a maioría das universidades para admitir a estudantes estranxeiros e preséntanse as convocatorias de bolsas Fulbright. Para asistir a estas sesións, é necesario reservar praza por teléfono (91 319 11 26) ou mediante solicitude electrónica
 • Asesoría individual: a Comisión ofrece un servizo de asesoría individual que se pode solicitar sempre que se asistiu previamente á sesión informativa. Nesta cita individual, ademais de asesoramento sobre os centros de estudos que se adecuen máis ao seu perfil, o interesado recibe suxestións e aclaracións sobre a solicitude da bolsa, así como unha valoración da mesma no caso de que a preparou. Deste xeito, mellora as súas posibilidades de que lle acepten.

  Bolsas de posgrao

  Aínda que o Programa Fulbright inclúe tamén bolsas para profesores, funcionarios ou artistas, o 80% delas están dirixidas a titulados universitarios que queiran realizar estudos de posgrao en Estados Unidos. Estas bolsas, que se convocan en xeral entre 12 e 18 meses antes do seu comezo, teñen unha duración media dun ano e, na maioría dos casos, son prorrogables un ano máis.

  A dotación económica inclúe unha asignación mensual para afrontar os gastos de mantemento que oscila entre 1.500 e 2.100 dólares, unha cantidade específica para os gastos de matriculación e taxas que depende de cada universidade (ata 31.000 dólares) e unha asignación para a viaxe de ida e volta, libros e outros materiais, de 2.300 dólares. En todos os casos inclúese un seguro de accidentes e de asistencia sanitaria.

  Principais modalidades de bolsas

 • Bolsa de Ampliación de estudos (12-24 meses): entre 20 e 25 bolsas a titulados superiores de calquera disciplina para cursar estudos de posgrao (máster, doutoramento ou investigación predoutoral).
 • Bolsa de Realización de Máster (12-24 meses): 10 bolsas anuais para realizar un máster en Estados Unidos, dirixidas exclusivamente a licenciados españois en titulacións de Ciencias Sociais e Humanidades (excepto os titulados en Empresariais, Dereito e Xornalismo).

 • Bolsa de Posgrao para Xornalistas (10-12 meses): baixo o convenio subscrito entre a Fundación Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE) e a Comisión Fulbright, concédense dúas bolsas dirixidas a titulados en xornalismo ou doutras titulacións, sempre que acrediten experiencia profesional nun medio informativo.

  Requisitos de admisión

  Aínda que cada modalidade de bolsa esixe uns determinados criterios de admisión, en xeral, os solicitantes deben cumprir cos seguintes requisitos:

 • Nacionalidade española ou doutro país da Unión Europea.
 • Título superior obtido entre xaneiro de 2005 e xuño de 2011.
 • Excelente coñecemento do idioma inglés demostrable mediante o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) cunha puntuación mínima de 100 na Internet-based Test ou 600, no Paperbased Test.
 • Os solicitantes de programas de posgrao en Business Administration deben superar o Graduate Management Admission Test (GMAT) cunha puntuación mínima de 700.
 • Os solicitantes que queiran realizar un máster en Administración de Empresas (MBA) ou un máster en Dereito deberán demostrar unha experiencia profesional previa de 2 ou 3 anos, respectivamente.

  A memoria do proxecto de estudos e o expediente académico son os criterios que máis puntúan

  Ademais de cumprir con estes requisitos, os aspirantes a unha bolsa Fulbright de posgrao deben incluír na súa solicitude unha memoria sobre os estudos que pretendan realizar en Estados Unidos. Nela debe constar o seu interese científico e aplicabilidade ao seu regreso a España, así como tres cartas de referencia de profesores universitarios ou persoas relacionadas académica ou profesionalmente cos estudos aos que se aspiran.

  Hai que ter en conta que a memoria, xunto co expediente académico do candidato, son os criterios que máis puntúan ao realizar a preselección. Quen pasen esta fase deberán superar unha entrevista persoal na que, entre outras cousas, comprobarase o coñecemento de inglés dos candidatos para a adecuada realización dos estudos propostos.

  Bolsas posdoctorales

  Estas bolsas están dirixidas a doutores que obtivesen este título no tres anos anteriores á data de convocatoria, sempre que non sexan funcionarios de carreira dos Corpos de Profesores de Universidade. Do mesmo xeito que os solicitantes das bolsas de posgrao, os doutores deberán achegar na súa solicitude unha memoria do proxecto que queren realizar durante a súa estancia, xa que o seu interese e a viabilidade será un dos puntos máis valorados na selección. A solicitude debe ir acompañada dunha declaración responsable de dominar o idioma inglés tanto escrito como falado.

  As bolsas posdoctorales convócanse por parte do Ministerio de Educación, que concede cada ano ata 35 bolsas Fulbright a doutores universitarios que queren desenvolver traballos de investigación en centros universitarios norteamericanos durante un período máximo de 24 meses. A dotación da bolsa inclúe, ademais dunha asignación mensual para manutención e gastos de viaxes, un seguro de accidentes e enfermidade.