Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas xerais 2011-2012

Mantéñense os limiares de renda do curso anterior e engádese una nova axuda paira os estudantes con mellor rendemento
Por Marta Vázquez-Reina 6 de Xullo de 2011
Img universitarialistado
Imagen: Universidad de Navarra

Os universitarios que obteñan un resultado académico superior ao que se esixe paira obter una bolsa poderanse beneficiar o próximo curso académico 2011-2012 dunha axuda adicional de 150 euros. Esta é una das principais novidades que o Ministerio de Educación introduce no programa de bolsas xerais de estudo paira alumnos de ensinos postobligatorias que convoca cada ano. Por outra banda, os limiares de renda non varían respecto ao curso anterior e, por primeira vez, a bolsa de matrícula non incluirá o custo dos créditos que se matriculen por terceira e sucesivas veces ou a partir da cuarta matrícula paira os estudos de Enxeñaría e Arquitectura.

Principais novidades

Máis de 1.700.000 estudantes de ensinos postobligatorias poderanse beneficiar o próximo curso académico 2011-2012 das axudas xerais de estudo que convoca o Ministerio de Educación. A dotación orzamentaria paira as bolsas increméntase un 5% respecto ao curso anterior, pero mantéñense os limiares de renda establecidos paira ser beneficiario das axudas, de modo que se prevé un incremento de máis dun 3% no número de alumnos bolseiros polo Ministerio.

Nesta nova convocatoria introdúcense varias novidades respecto da anterior, que afectan tanto aos estudantes universitarios como aos alumnos doutros ensinos postobligatorias:

 • Nova axuda por rendemento: os estudantes de ensinos universitarios, ensinos artísticos e o resto de estudos superiores poden solicitar paira o próximo curso una nova modalidade de axuda destinada a recompensar o rendemento dos alumnos que obteñen uns resultados académicos superiores aos requiridos paira ter dereito á bolsa. Este plus de rendemento pódeno obter os alumnos xa bolseiros que paira renovar a súa bolsa superen o máximo de créditos esixidos. Si paira renovar é necesario aprobar polo menos o 60% dos créditos matriculados, paira gozar desta nova axuda deberase superar o 100% ou o 80% no caso de estudos de Enxeñaría e Arquitectura.
 • Incremento de bolsa salario paira estudantes de FP: o ano pasado ampliouse a concesión da bolsa salario aos estudantes de FP de grao superior, pero en menor contía que a dos universitarios. Paira o próximo curso o importe desta axuda (3.500 euros) equipárase par os estudantes de ciclos formativos de grao superior implantados segundo a Lei orgánica de Educación (LOE 2006).
 • Limitación da bolsa de matrícula: a partir do próximo curso, a axuda destinada a liquidar os gastos de matrícula universitaria quedará limitada aos créditos que se matriculen en 1ª e 2ª convocatoria ou en 1ª, 2ª e 3ª paira os ensinos de Enxeñaría e Arquitectura.

  Limiares de renda

  O nivel de renda familiar é fundamental paira obter calquera das bolsas xerais do Ministerio de Educación. Segundo o limiar no que se sitúe o patrimonio familiar do alumno, terá dereito a un ou máis compoñentes. O estudante cuxa renda non exceda os límites do nivel máis baixo (limiar 1) pódese beneficiar de todos os compoñentes de axudas que se conceden paira o seu nivel de ensino, mentres que quen teña a renda no máis alto (limiar 5) gozará tan só da axuda paira material escolar, no caso de ensinos non universitarios, ou da axuda paira matrícula, si vai cursar estudos superiores.

  Os limiares de renda establecidos paira o curso 2011-2012 son os mesmos que os do ano académico anterior:

  Limiar 1: entre un máximo de 3.962 euros paira familias dun membro e 28.009 euros paira familias de oito membros. Dá dereito, sempre que se cumpran o resto de requisitos, á axuda compensatoria, bolsa salario, bolsa de mantemento, desprazamento, residencia, escolarización, matrícula, material escolar ou de estudos e proxecto fin de carreira.

  Limiar 2: entre un máximo de 10.668 euros paira familias dun membro e 40.882 euros paira familias de oito membros. Dá dereito a todas as axudas, excepto ás de compensación (axuda compensatoria, bolsa salario e bolsa de mantemento).

  Limiar 3: entre un máximo de 11.937 euros paira familias dun membro e 45.744 euros paira familias de oito membros. Dá dereito á axuda paira desprazamento, matrícula, material escolar ou de estudos e proxecto fin de carreira.

  Limiar 4: entre un máximo de 13.236 euros paira familias dun membro e 50.333 euros paira familias de oito membros. Dá dereito á axuda paira matrícula, residencia e material escolar.

  Limiar 5: entre 14.826 euros de máximo paira familias dun membro e 56.380 paira familias de oito membros. Dá dereito á axuda paira matrícula e material escolar.

  Bolsas paira estudantes universitarios

  Estas bolsas e axudas diríxense aos estudantes de ensinos universitarios, tanto as adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) paira lograr o título de grao e máster, como aos anteriores títulos de licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico e ensinos artísticos superiores. Poden destinarse a cubrir un ou varios destes compoñentes:

  Axuda compensatoria: destinada a compensar a falta de ingresos no fogar pola plena dedicación aos estudos universitarios. O importe da bolsa é de 2.550 euros e pódena solicitar os alumnos matriculados en ensinos presenciais superiores non adaptadas aínda ao EEES e de máster oficial. O limiar de renda familiar establecido paira esta axuda é 1.

  A bolsa salario diríxese a estudantes de ensinos adaptados ao EEES

  Bolsa salario: esta axuda de 3.500 euros diríxese de maneira exclusiva aos estudantes dos novos ensinos de grao en réxime presencial. Paira solicitala, esíxese un nivel de renda familiar 1 e é incompatible coa axuda paira desprazamento.

  Axuda paira desprazamento: serve paira cubrir os gastos de desprazamento entre o domicilio familiar e o centro de estudos. Paira traxectos en transporte urbano, o importe da bolsa é de 185 euros. Paira outros, pódense obter desde 192 euros paira desprazamentos de 5 a 10 km, até 937 euros paira rutas superiores a 50 km. O limiar establecido paira a súa concesión é o 3.

  Compoñente paira gastos de residencia: os estudantes de ensinos presenciais que acrediten a necesidade de residir fose do domicilio familiar (aínda que na mesma comunidade) paira cursar os seus estudos poden solicitar una axuda de residencia de 2.556 euros e de 204 ou 350 euros máis se o centro sitúase nunha poboación con máis de 100.000 ou 500.000 habitantes. O limiar de renda familiar esixido sitúase no nivel 4 e quen a obteñen tamén poden recibir o compoñente de material de estudo e de transporte urbano.

  Material paira estudos: a contía da axuda que os universitarios poden obter paira adquirir material de estudo ascende a 244 euros. O limiar de renda familiar esixido é o 3.

  Os estudantes de universidades privadas non poden obter una axuda superior aos prezos públicos

  Matrícula paira estudos universitarios: destínase a financiar o prezo público oficial paira os servizos académicos das universidades. Paira os estudantes matriculados en universidades privadas, a contía da axuda non debe exceder os prezos públicos establecidos paira a mesma titulación e plan de estudos nun centro público da mesma autonomía. O limiar de renda familiar que se aplica é o 5.

  Proxecto fin de carreira: concédense 543 euros de axuda aos estudantes de ensinos técnicos e outros estudos superiores (non de grao ou máster) que requiran superar un proxecto paira obter o título, nunca cando o proxecto forme parte do plan de estudos e realícese de forma simultánea con algún dos cursos da carreira. O limiar de renda familiar é o 3.

  Estudos non presenciais: os alumnos que cursen estudos universitarios non presenciais e quen realicen o curso de preparación paira o acceso á universidade paira maiores de 25 anos poden obter o compoñente de material de estudo e de matrícula. Tamén poden solicitar un máximo de 386 euros paira desprazamento cando non residan na mesma localidade onde se sitúe o centro asociado ou colaborador onde se matricularon.

  Estudantes non peninsulares: os estudantes de bolseiros de calquera dos niveis dos ensinos postobligatorias que residan en Canarias, Tiroteares ou Ceuta e Melilla que necesiten utilizar transporte aéreo ou marítimo paira acceder ao seu centro docente disporán de 442 euros adicionais á axuda que lle foi concedida (623 euros paira os residentes en Lanzarote, Forteventura, Gomera, Hierro, A Palma, Menorca e Pitiusas).

  Estudantes discapacitados: a axuda paira os estudantes universitarios con discapacidade de grao igual ou superior ao 65% poderase incrementar até nun 50%, excepto a bolsa de matrícula.

  Estudantes non universitarios

  Poden solicitar una bolsa xeral do Ministerio de Educación os estudantes matriculados nalgunha dos seguintes ensinos: Bacharelato, Formación Profesional (FP), ensinos artísticos profesionais, ensinos deportivos e Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Están destinadas a cubrir un ou varios destes compoñentes:

  Axuda compensatoria: concédese como compensación á ausencia de ingresos de natureza laboral por motivo de dedicación ao estudo. Paira recibila, é necesario cumprir a idade legal establecida paira traballar antes do 1 de xaneiro do ano no que finalice o curso escolar paira o cal se solicita a bolsa e cursar estudos presenciais. A contía da axuda será de 2.040 euros paira todos os ensinos (excepto FP de grao superior) e de 2.429 paira os estudantes de FP de grao medio que realicen un ciclo formativo dun curso máis prácticas. Paira concedela aplícase o limiar de renda 1.

  Bolsa salario: ten a mesma finalidade que a compensatoria e concédese aos estudantes de ciclos de FP de grao superior. A contía da axuda é de 2.513 euros ou de 3.061 euros se o alumno vai realizar un ciclo dun ano e prácticas. No caso de ciclos formativos implantados segundo LÓEA, a cantidade amplíase a 3.500 euros.

  Se non se obtén o título de graduado niso, deberase reintegrar o importe da bolsa de mantemento

  Bolsa de mantemento: está destinada só a estudantes de Programas de Cualificación Profesional que cursen o módulo voluntario paira a obtención do título de Graduado niso. A contía da bolsa é de 1.363 euros, pero se deberá reintegrar si non se supera o curso.

  Axuda paira desprazamento: destínase aos gastos de desprazamento entre o domicilio familiar do bolseiro e o centro docente no que realice os seus estudos ou prácticas. En función do número de quilómetros que se percorran, pódense obter desde 192 euros (entre 5 e 10 Km) até 937 euros (máis de 50 Km). O limiar establecido paira a súa concesión é o 3.

  A axuda de residencia increméntase si o centro de estudos está situado en cidades con máis de 100.000 habitantes

  Compoñente paira gastos de residencia: cobre os gastos derivados da residencia do estudante durante o curso fose do domicilio familiar. Poden recibila os alumnos de todos os niveis, excepto os de Programas de Cualificación Profesional, que cursen estudos presenciais e acrediten a necesidade de residir noutra localidade por razón de distancia, falta de medios de comunicación e horarios lectivos. A axuda é de 3.000 euros paira estudantes de FP dun curso con prácticas e de 2.556 euros paira o resto de ensinos. Increméntase en 204 euros cando o centro estea situado nunha poboación con máis de 100.000 habitantes. O limiar de renda familiar esixido é o 4.

  Compoñente paira material escolar: axuda paira libros e o material escolar necesario paira cursar os estudos. A contía é de 217 euros paira estudantes de FP de grao superior e de 204 euros paira o resto de niveis de ensino. O limiar de renda establecido paira recibila é o 5.

  Compoñente paira escolarización: financia os gastos que ocasionen a inscrición e asistencia do alumno a un centro docente. Paira un centro privado, a axuda ascende a 581 euros, paira os públicos fíxase en 291 euros e paira os concertados, en 226 euros. Aplícase o limiar 2 de renda familiar.

  Suplemento de cidades: todos os estudantes que cursen estudos presenciais nunha poboación con máis de 100.000 habitantes poden obter una axuda de 204 euros, excepto quen sexan beneficiarios do compoñente de residencia. O limiar establecido é o 5.

  Proxecto fin de carreira: os estudantes do último curso de FP de grao superior poden recibir de forma complementaria una axuda de 543 euros paira realizar o proxecto fin de carreira. O limiar de renda marcado paira esta bolsa é o 3.