Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cambiar de universidade

Os alumnos que queiran continuar os seus estudos noutro centro poden solicitar a admisión mediante o traslado de expediente
Por Marta Vázquez-Reina 31 de Marzo de 2010
Img uni asesoreslistado
Imagen: Universidad de Navarra

Os estudantes universitarios que desexan proseguir os estudos iniciados nunha universidade distinta á que se matricularon por primeira vez non teñen que repetir os trámites de preinscrición. A admisión no novo centro solicítase por outra vía: o traslado de expediente académico. Para que sexa efectivo, é necesario superar parte dos créditos da titulación e non ter esgotadas as convocatorias marcadas nas normas de permanencia da institución de educación superior.

Imagen: Universidad de Navarra

O cambio de domicilio familiar ou laboral ou outras circunstancias persoais ou académicas obriga a algúns universitarios a optar por continuar os seus estudos nunha universidade diferente ao centro no que comezaron a carreira. Para ser admitidos, non é necesario solicitalo a través do procedemento de preinscrición habitual, senón que se pode tramitar mediante o traslado do expediente.

Para acceder á nova universidade por esta vía, os estudantes deben cumprir os requisitos xerais establecidos no Real Decreto 69/2000, que regula os procedementos de selección para o ingreso nos centros universitarios:

 • Superar polo menos 60 créditos (plans antigos) ou 30 créditos ECTS (estudos de Grao) dos estudos que se queren continuar.
 • Non esgotar as convocatorias establecidas nas normas de permanencia que sexan aplicables na universidade de orixe.

  A normativa determina que as universidades poden esixir outros criterios de admisión

  Estes requisitos imprescindibles non son sempre os únicos. A mesma normativa determina que as universidades poden esixir outros criterios de admisión, xa que corresponde ao reitor da institución de destino a resolución final de aprobación ou non do trámite de traslado. É necesario, sobre todo, para regular as admisións en titulacións nas que hai un exceso de demanda e, con frecuencia, establécese un límite de prazas para acceder pola vía do traslado de expediente.

  Criterios das universidades

  Os criterios de ordenación e priorización das solicitudes son: a nota obtida nas probas de acceso á universidade (que sexa maior ou igual á nota de corte da titulación), a media das cualificacións do expediente universitario de primeiro curso ou superar un maior número de créditos ou materias. En ocasións, valórase tamén a condición de residente na comunidade autónoma á que pertence a universidade ou se esixe unha certificación das circunstancias excepcionais que, a xuízo das autoridades universitarias, xustifican a solicitude, como o cambio de residencia familiar ou un traslado de posto de traballo do estudante ou dun familiar.

  O novo alumno deberá abonar na universidade de orixe as taxas correspondentes, entre 20 e 25 euros

  Para coñecer os requisitos específicos de cada centro e as posibilidades de admisión, é conveniente solicitar información detallada no servizo de admisión da universidade á que se pretenda acceder. No mesmo, informarán os trámites necesarios para obtelo e os prazos marcados para enviar a solicitude. Se o traslado de expediente admítese, o novo alumno deberá abonar na universidade de orixe as taxas correspondentes -entre 20 e 25 euros-, que marcan cada ano as comunidades autónomas nos prezos públicos para os servizos académicos das universidades.

  E se non se cumpren os requisitos?

  Cando un estudante desexa cambiar de universidade, pero non cumpre os requisitos xerais referidos ao número de créditos aprobados ou ao esgotamento de convocatorias, ou ben non se admite a trámite a súa solicitude por non reunir os criterios específicos marcados pola universidade, queda sometido ao réxime xeral de adxudicación de prazas establecido na normativa vixente.

  O alumno debe solicitar a preinscrición na nova universidade coma se accedese aos estudos universitarios por primeira vez e no réxime de concorrencia competitiva que se aplica para todos os estudantes de novo ingreso. Se obtén unha praza na titulación requirida, pode proceder a abonar as taxas de traslado de expediente na súa universidade de orixe e, despois de formalizar a matrícula, solicitar no centro de destino a validación das materias que superase con anterioridade.