Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cambios no Préstamo Renda Universidade

O programa de préstamos sen intereses para realizar un máster oficial aumenta as súas vantaxes e ofrece considerables melloras respecto ao pasado curso
Por Marta Vázquez-Reina 14 de Xaneiro de 2009
Img campus master
Imagen: Thomas Campbell

Duplícase a duración do préstamo, pasando de 10 a 20 anos; amplíase o período de carencia a 5 anos; inclúese a posibilidade de financiar estudos de máster noutros países como Estados Unidos ou Canadá e, sobre todo, increméntanse as cantidades máximas que se poden percibir, que no caso de estudos no estranxeiro alcanzan os 34.800 euros. O único que se mantén sen cambios é o tipo de interese: 0%.

A liña de axudas destinadas ao financiamento de ensinos universitarios de máster oficial, que iniciou o xa extinto Ministerio de Educación (MEC) no curso 2007-2008, continuará durante os dous próximos cursos (2008-2009 e 2009-2010) xa da man do actual responsable da educación superior universitaria no noso país: o Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).

O pasado curso concedéronse 3.662 préstamos Renda Universidade por un importe de máis de 45 millóns de euros

Un dos principais programas posto en marcha dentro desta liña de axudas foi o plan de préstamos de estudos ligados á renda futura denominado Préstamos Renda Universidade, destinado a financiar cun tipo de interese do 0% os estudos de máster oficiais dos graduados universitarios. O éxito que obtivo este programa entre os estudantes durante o pasado curso é incuestionable, en total concedéronse 3.662 préstamos cos que se cubriu case a totalidade do orzamento de 50 millóns de euros. Esta é a principal razón de que, para o seguinte período deste plan de axudas, ampliouse o orzamento a 150 millóns de euros, de modo que poderá acceder aos préstamos un maior número de estudantes.

Este nova orzamento permitiu así mesmo que se incremente o importe máximo que poden solicitar os graduados, pasando dun máximo de 190 euros por crédito de máster matriculado a 240 euros para os másteres realizados en España e 290 para os realizados no estranxeiro, xa que o importe medio de matrícula nos países da Unión Europea é ata un 60% máis elevado que en España. En total, os estudantes poderán solicitar un importe máximo de 28.800 euros, que se poden repartir para cubrir, por unha banda, os gastos iniciais de estudos, matrícula, etc. (máximo 12.000 euros) e por outra, os gastos adicionais (ata 21 pagos mensuais de 800 euros); ademais, no caso de que o máster se vaia a realizar no estranxeiro, o estudante poderá solicitar 6.000 euros adicionais.

As cantidades solicitadas dependerán das características e a duración do máster e das circunstancias persoais do estudante

Por suposto, as cantidades solicitadas dependerán tanto das características e a duración do programa de máster que vaia a iniciar o estudante, como das circunstancias persoais deste; sirva de exemplo que o pasado curso, a cantidade media do préstamo solicitado polos estudantes non alcanzou os 13.000 euros, dos cales 4.112 destináronse aos gastos iniciais e 8.800 a pagos mensuais durante unha media de 13 meses. A mellor maneira de calcular o préstamo que se pode obter é a través do simulador de préstamo que pon a disposición dos estudantes o MICINN para axudarlles a solicitar a contía que máis se axuste ás súas necesidades.

O préstamo

O Préstamo Renda Universidade é a mellor maneira de evitar que calquera estudante que desexe ampliar a súa formación con estudos de posgrao de máster non o faga por motivos económicos, xa que con este préstamo pode financiar tanto a matrícula do máster, que ten un custo medio en España de 2.890 euros, como outros gastos derivados da realización do mesmo, como pode ser a residencia noutra cidade ou os gastos de manutención.

O cinco primeiros anos do préstamo son de carencia, non existe obrigación de devolver ningunha cantidade

A gran diferenza con outro tipo de préstamos é que, grazas ao convenio co Instituto de Crédito Oficial (ICO), o tipo de interese que se lle aplica a este préstamo, que terá unha duración de 20 anos, é do 0%. A esta importante condición hai que sumarlle que o cinco primeiros anos do préstamo son de carencia, é dicir, non existe obrigación de devolver ningunha cantidade; unha vez transcorrido este período de carencia, o estudante amortizará o préstamo durante os 15 anos seguintes ou pode proceder á amortización anticipada de todo ou parte do préstamo no momento que o desexe sen ningún tipo de penalización.

Hai que ter en conta, que para que de comezo o período de amortización o solicitante debe alcanzar un limiar de renda anual dun mínimo de 22.000 euros no exercicio anterior; no caso de que non sexa así, pódese solicitar a ampliación do período de carencia a cinco anos máis e no caso de que concorra unha enfermidade grave ou outra circunstancia extraordinaria poderase solicitar a condonación total ou parcial da parte do préstamo que non se amortizou.

Solicitude

O prazo de presentación de solicitudes para realizar un máster no curso 2008-2009 estará aberto ata o próximo 31 de xullo de 2009, por outra banda, poderase solicitar o préstamo para un máster que comece no curso 2009-20010 a partir do 1 de xuño de 2009 e ata o 31 de xullo de 2009 ou ata que se esgote a dotación orzamentaria.

Para comezar o proceso de solicitude, é conveniente seguir as instrucións marcadas para iso polo MICINN na páxina web destinada ao Programa Renda Universidade, onde se indica toda a documentación que se ha de preparar e os pasos que se deben dar para obter este préstamo.

Quen pode solicitalo

O Préstamo Renda Universidade poden solicitalo graduados universitarios que realicen ou vaian realizar estudos de posgrao de máster en España (máster oficial), países do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), Estados Unidos e Canadá, nos cursos 2008-2009 ou 2009-2010, sempre que cumpran os seguintes requisitos:

  • Ter nacionalidade española, dun país da Unión Europea ou dun país non comunitario (con permiso de residencia), residindo en España o catro anos anteriores á data de presentación da solicitude.

  • Obter o título de graduado universitario (licenciatura ou diplomatura) con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1997, para os que soliciten un máster do curso 2008-2009, e posterior ao 1 de xaneiro de 1998 para os que soliciten máster do curso 2009-2010.

  • Ser aceptado nun máster oficial en España, nun país do EEES ou Estados Unidos ou Canadá cunha carga lectiva de polo menos 30 créditos ECTS ou equivalente.

  • Non obter previamente outro título de máster oficial nin en España nin noutro país e non percibir o Préstamo Renda Universidade no curso 2007-2008.