Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cambios nos títulos universitarios

Os títulos dos futuros egresados das universidades españolas fornecerán efecto desde a data de finalización dos estudos
Por Marta Vázquez-Reina 25 de Agosto de 2010
Img universidad1234jlistadopg

Os alumnos que inicien os seus estudos superiores o próximo curso académico non se licenciarán nunca, se graduarán. A ordenación dos ensinos universitarios adaptada ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) limita a oferta a partir de agora aos novos plans de estudo conducentes á obtención dos títulos de Grao, Máster ou Doutor. Antes da súa expedición, os títulos quedarán inscritos no novo Rexistro Nacional de Titulados Universitarios Oficiais, de modo que os efectos plenos da titulación obteranse desde a data de finalización dos estudos.

As novas titulacións

Nin licenciados, nin diplomados. A partir de agora, todos os universitarios que inicien os seus estudos superiores e finalícenos con éxito obterán o título de Graduado , que poderán ampliar coas titulacións de Máster ou Doutor, se deciden continuar a súa traxectoria académica no ámbito universitario. É o resultado da adaptación dos ensinos superiores do noso país ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), un cambio que facilitará a equiparación dos estudos impartidos nas universidades de toda Europa, o recoñecemento da formación dos titulados e a mobilidade laboral na Unión Europea.

A nova ordenación universitaria permite a expedición de títulos oficiais conxuntos entre varias institucións

Pero este non é o único cambio que afecta os títulos académicos superiores. A nova ordenación universitaria permite a expedición de títulos oficiais conxuntos entre varias institucións españolas, para os estudantes que superan un plan de estudos común entre elas. Por outra banda, tamén se poderán expedir títulos conxuntos de universidades do noso país e doutros Estados membros da UE, froito de consorcios académicos internacionais.

Efectos plenos dos títulos

Para poder levar un control detallado destes títulos, o Ministerio de Educación creou o Rexistro Nacional de Titulados Universitarios Oficiais. Nel inscribiranse, con carácter previo á súa expedición, os datos dos futuros egresados das universidades españolas que conclúan os seus plans de estudos de Graduado, Máster ou Doutoramento. Recollerase tamén toda a información contida xa no Rexistro Nacional de Títulos Universitarios Oficiais vixente desde o ano 1987.

Os titulados non terán que esperar para obter o recoñecemento da formación cursada ata que abonen a taxa

Ao quedar inscritos antes da súa expedición, os títulos oficiais fornecerán efectos plenos, para cuestións laborais ou académicas, desde a data de finalización dos estudos. Os titulados non terán que esperar a obter o recoñecemento da formación cursada ata que abonen a taxa correspondente á expedición, como ocorría ata agora.

Denominacións

 • Títulos de Grao: a denominación do título será Graduado en T (denominación específica do Grao) con Mención en M (mención que lle corresponda) pola Universidade Ou (universidade que o expide).

 • Títulos de Máster: estes títulos terán a denominación de Máster Universitario en T (título do Máster), na especialidade de E (especialidade se lle corresponde) pola Universidade Ou (universidade que o expide).

 • Títulos de Doutor: tras a superación dos ensinos de doutoramento, o título que se obterá será o de Doutor pola Universidade Ou (universidade que o expide) e incluirá información que especifique o campo de coñecemento sobre o que se elaborou a tese doutoral. Pode incluír no seu caso a mención “cum laude” ou “Doutor Europeo” no anverso do título.

  Títulos conxuntos

  O título materialízase nun único documento no que deben constar todas as institucións superiores

  Se o plan de estudos do Grao, Máster ou Doutoramento é conxunto, impartido entre varias universidades (españolas ou estranxeiras), o título materialízase nun único documento no que deben constar todas as institucións superiores participantes e a firma impresa dos reitores de todas elas.

  No caso de títulos entre universidades españolas e europeas, se a expedición corresponde á institución estranxeira (segundo estea estipulado no deseño da titulación), para que forneza efectos en España debe presentarse ante unha das universidades españolas participantes para que efectúe os trámites necesarios para a súa anotación no Rexistro Nacional de Titulados Universitarios Oficiais.