Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Canto custa estudar na universidade

As comunidades autónomas fixan este curso os prezos das titulacións universitarias, sen os tradicionais límites máximo e mínimo establecidos en anos anteriores
Por Azucena García 30 de Agosto de 2013
Img calculadora listado

Calcular os custos da matrícula universitaria é clave para os estudantes. Quen non poidan beneficiarse dunha bolsa e carezan do diñeiro suficiente, haberán de pensar como afrontar este desembolso. Para o próximo curso, as comunidades autónomas han tido que fixar o importe de acordo ás marxes que deben cubrir os prezos públicos, segundo establece a Lei Orgánica de Universidades (LOU). Conforme se achega o inicio de curso, é momento de facer cálculos, pois nos boletíns autómicos xa se publicaron os prezos das matrículas para este curso, como se detalla a continuación.

Quen fixa o prezo dos estudos universitarios

A Conferencia Xeral de Política Universitaria aproba cada ano a pinza de prezos públicos subvencionados para o seguinte curso académico. Fixa un límite máximo e mínimo que as comunidades autónomas deben cumprir, e estas deciden o custo final das matrículas, dentro deses límites. Pero este ano hai cambios. Unha resolución de comezos de xullo recolle a decisión da Conferencia de non establecer os límites desa pinza.

As comunidades autónomas fixarán os prezos públicos e as taxas pola prestación de servizos académicos e administrativos

As comunidades autónomas fixarán os prezos públicos e as taxas correspondentes á prestación de servizos académicos e administrativos en as universidades públicas. Para iso, axustaranse ao estipulado no artigo 81.3.b) da LOU. Segundo este artigo, nos ensinos de Grao, os prezos públicos deben cubrir entre o 15% e o 25% dos custos en primeira matrícula, entre o 30% e o 40% en segunda matrícula, entre o 65% e o 75% na terceira e entre o 90% e o 100% dos custos a partir da cuarta.

“Practicamente todas as comunidades autónomas establecen diferentes graos de experimentalidad nos seus estudos e aplican un prezo de matrícula subvencionado diferenciado para cada unha das experimentalidades”, lembra o Ministerio de Educación. Por iso é polo que o custo varíe segundo a carreira que se curse.

En que comunidade é máis caro estudar

As estatísticas de prezos públicos universitarios do Ministerio de Educación recollen o custo das titulacións nas universidades públicas e a súa evolución respecto ao curso anterior. A partir desta compilación e dos datos publicados polas comunidades autónomas, o Informe CYD 2012, da Fundación CYD (Fundación Coñecemento e Desenvolvemento), compara a distribución xeográfica dos prezos públicos universitarios en España en primeira matrícula.

A análise dos prezos (no capítulo 2 do informe) revela que no curso académico 2012-2013 os estudos de primeiro e segundo ciclo, Grao e Máster foron máis caros en todas as comunidades excepto en dúas. En Asturias e Galicia non se incrementaron os prezos de primeiro e segundo ciclo, nin os de grao, mentres que o ano pasado Cataluña rexistrou o maior aumento, cunha subida do 66,7% no tres modalidades. Pola súa banda, Madrid subiunos un 67,4% nos estudos de primeiro e segundo ciclo, “moi por encima das medias”, subliña o estudo.

As comunidades cunha menor subida nas taxas dos estudos de primeiro ciclo, segundo e grao, despois do crecemento cero de Asturias e Galicia, foron Estremadura (1,9%), País Vasco (2%), A Rioxa (2,1%), Andalucía (2,4%), Aragón, Cantabria (3,6%) e Navarra (4%). En Canarias, os importes dos estudos de primeiro e segundo ciclo incrementáronse un 1,9%, pero os de grao ascenderon un 42,1%. Tal como sinala o informe, os prezos públicos da educación universitaria son determinantes, xa que “afectan os recursos dos que dispoñen as institucións de ensino superior e aos custos que os estudantes asumen pola súa educación”.

Nos estudos de Grao, durante o curso 2012-2013, o custo medio do crédito en primeira matrícula -a media entre os distintos graos de experimentalidad- foi de 18,03 euros. Se se comparan os prezos do crédito en todas as comunidades autónomas, o cinco máis caras para cursar estudos de grao foron: Cataluña (33,52 euros), Madrid (25,22 euros), Castela e León (22,79 euros), Comunidade Valenciana (20,19 euros) e Aragón (19,07 euros). Ao contrario, o cinco comunidades autónomas máis económicas para estudar foron: Galicia (11,89 euros), Andalucía (12,49 euros), Cantabria (13,06 euros), Estremadura (14,39 euros) e Canarias (15,21 euros).

Onde consultar os prezos públicos universitarios para o curso 2013-2014

Posto que as comunidades autónomas establecen os prezos públicos das titulacións universitarias, estes pódense consultar nos boletíns autonómicos. Pola súa banda, a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) publica os seus no Boletín Oficial do Estado (BOE). As taxas fíxanse para primeira, segunda, terceira e sucesivas matrículas.

 • Andalucía. O Decreto de Ensinos, Centros e Prezos Públicos do Sistema Universitario Público de Andalucía establece os prezos de estudos de grao, primeiro e segundo e ciclo e máster. O custo do crédito será de 12,62 euros en primeira matrícula de Grao, un incremento dun 1,04% respecto ao curso anterior e inferior á variación do IPC. Estipúlase un importe único en primeiras e segundas matrículas sen distinción por ramas de coñecemento.

 • Aragón. O Decreto 127/2013, de 9 de xullo, establece osprezos públicos pola prestación de servizos académicos universitarios e recolle as tarifas segundo o grao de experimentalidad. Soben un 3,6% os importes para a obtención de títulos universitarios oficiais de primeiro, segundo e terceiro ciclo de ordenacións anteriores, así como de Grao, Máster universitario habilitante e Doutoramento.

 • Cantabria. A Orde ECD/82/2013, de 18 de xullo, fixa os prezos públicos pola prestación de servizos e actividades académicas universitarias. Estes rexistran un incremento do 3,3%, correspondente ao IPC interanual de Cantabria máis un 0,5%, para os estudos de Grao, os correspondentes á anterior ordenación universitaria (renovadas e non renovadas), máster e doutoramento.

 • Castela e León. O Decreto 28/2013, de 4 de xullo, da Consellería de Educación regula un aumento do 1,4 % nas matrículas universitarias do primeiro ciclo, másteres e doutoramentos.

 • Castela-A Mancha. A Orde de 11/07/2013 da Consellería de Educación, Cultura e Deportes de Castela-A Mancha estipula un incremento do 1,4%, a subida do IPC desde abril de 2012 a abril de 2013.

 • Cataluña. O Decreto 192/2013, de 9 de xullo, fixa os prezos dos servizos académicos nasuniversidades públicas de Cataluña e a Universitat Oberta de Catalunya (UOC). O custo dos créditos dos estudos de grao mantense para as primeiras matrículas e sóbese a partir dun 1,2% para segundas matrículas e seguintes. O importe dos créditos oscilará entre 25,27 e 39,53 euros.

 • Comunidade de Madrid. O Decreto 60/2013, de 18 de xullo, establece unha subida do importe do crédito nas universidades públicas da Comunidade de Madrid, que irá entre 27 euros para a primeira matrícula do grao de experimentalidad 3 e 151,60 euros para cuarta e sucesivas matrículas do grao de experimentalidad 1. O custo do crédito dos ensinos de máster será, como mínimo, 65 euros en primeira matrícula e 97 euros en segunda.

 • Comunidade Valenciana. O Decreto 107/2013, de 26 de xullo, do Consell, aproba un incremento do 1% na matrícula dos títulos de grao.

 • Estremadura. O Decreto 122/2013, de 16 de xullo, actualiza os prezos de acordoá taxa de variación interanual do IPC desdeo 31 de marzo de 2012 ao 31 de marzo de 2013 e aplica unha subida do 2,4%. Non se producirá incremento algún para os importes públicos por prestación de servizos académicos.

 • Galicia. O Decreto 119/2013, de 18 de xullo, aproba a conxelación dos prezos, que serán os mesmos que o curso pasado.

 • Illas Baleares. O Decreto 37/2013, de 12 de xullo, establece que os importes de matriculación experimenten este curso unha subida do 5% na Universidade das Illas Baleares (UIB).

 • Illas Canarias. O Decreto 71/2013, de 5 de xullo, regula a conxelación das taxas universitarias para este curso.

 • A Rioxa. Os prezos públicos para o curso 2013-2014 rexistran un aumento do 1,4%, pendentes de fixar por Orde da Consellería de Administración Pública e Facenda do Goberno da Rioxa.

 • Navarra. A Resolución 303/2013, de 10 de xuño, establece as taxas na Universidade Pública de Navarra, onde o prezo do crédito increméntase un 1,3% en titulacións de Grao e nas anteriores á reforma.

 • País Vasco. A Orde de 2 de xullo, da Conselleira de Educación, Política Lingüística e Cultura, recolle unha subida do 2,4%.

 • Principado de Asturias. O Decreto 37/2013, de 26 de xuño, mantén os prezos públicos do curso pasado nos ensinos de Grao e nos ensinos de Máster que habiliten para o exercicio de actividades profesionais reguladas en España en primeira matrícula. Os ensinos de Máster que non habiliten para o exercicio de actividades profesionais reguladas experimentarán un incremento do 5% en primeira matrícula.

 • Rexión de Murcia. A Orde de 23 de xullo recolle as taxas públicas para o próximo curso.