Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

E si non aprobei a selectividade?

Quen non superen a proba de acceso á universidade ou non a realizaron teñen varias alternativas paira continuar a súa formación
Por Marta Vázquez-Reina 1 de Xullo de 2009
Img joven meditandolistadojpg
Imagen: Lotus Head

Os estudantes que non superan a fase xeral da selectividade na primeira convocatoria de xuño, menos dun 10% dos que se presentan, enfróntanse cada ano ao reto de decidir por que camiño enfocar a súa traxectoria académica. Mentres que os seus compañeiros, os que aprobaron a temida proba, xa realizaron a súa matrícula universitaria, quen suspenderon poden optar por varias vías, desde presentarse en setembro de novo ao exame, até iniciar estudos noutros ensinos que non requiran aprobar a selectividade paira acceder a elas.

Selectividade en setembro

Preto dun 20% dos estudantes que cada ano se presentan ás probas de acceso á universidade fano na convocatoria extraordinaria de setembro. A esta proba, que realizan máis de 44.000 mozas, poden presentarse tanto os estudantes que deixaron materias pendentes en Bacharelato e aprobáronas despois de verán como os que non superaron a fase xeral ou a específica da selectividade na convocatoria de xuño. Outro perfil de estudante que accede a esta convocatoria é o daquel que desexa mellorar a nota obtida en calquera das dúas fases paira poder acceder así aos estudos que requiran una nota máis alta de acceso.

Máis dun 15% das prazas universitarias quedan sen cubrir tras o proceso de admisión de setembro

Os estudantes que superan a selectividade en setembro, pouco máis do 74%, poden solicitar praza na universidade da súa elección na fase de setembro; que se lle conceda ou non dependerá sobre todo da titulación que elixan, posto que si os estudos que se desexan cursar esgotaron as súas prazas en xuño é imposible acceder a eles. Isto ocorre xeralmente nas titulacións máis demandadas, con todo, son moitas os ensinos que contan cun bo número de prazas en setembro, de feito, máis dun 15% das prazas universitarias quedan sen cubrir una vez finalizado o proceso de admisión de setembro, sobre todo das ramas de coñecemento Técnicas, Humanidades e Ciencias Experimentais.

No caso de non ser admitido na titulación elixida, sempre queda a posibilidade de utilizar a nota obtida na convocatoria de setembro no proceso de matrícula universitaria do seguinte mes de xuño, ou presentarse en sucesivas convocatorias de selectividade (sen limitación) paira tentar subir a nota, tendo en conta que si se obtén una nota menor, sempre contará a máis alta. Hai que ter en conta que a nota da fase xeral ten validez indefinida, mentres que as materias superadas na fase específica teñen validez no curso que se superan e os dous seguintes cursos, sempre que se teña xa superada a fase xeral ou se posúa un título de técnico superior.

Outros ensinos

Formación Profesional de Grao Superior

A Formación Profesional (FP) é hoxe en día una das mellores alternativas paira acceder ao mercado laboral; cunha taxa de paro menor do 5%, os titulados nestes ensinos son un dos perfís máis demandados actualmente. Por iso, son moitos os estudantes que, una vez finalizado o Bacharelato, optan por enfocar a súa traxectoria académica por este camiño, que si o desexan, ábrelles despois as portas aos estudos universitarios. Esta alternativa elíxea máis do 25% dos estudantes de FP, xa que é posible establecer convalidaciones entre estes ensinos de acordo coa normativa vixente.

Á FP de Grao Superior accédese co título de Bacharelato, non é necesario realizar a proba de selectividade

Á FP de Grao Superior accédese co título de Bacharelato, non é necesario realizar a proba de selectividade. A oferta é moi atractiva, 99 titulacións diferentes estruturadas en 24 familias profesionais, entre as que destacan como as máis demandadas Administración, Sanidade, Informática ou Servizos Socioculturais á comunidade. E é que una das grandes vantaxes destes ensinos é que se adaptan aos perfís profesionais requiridos polo mercado laboral e facilita deste xeito a incorporación plena ao emprego dos seus titulados dous anos despois de comezar os seus estudos, que é a duración media dos ciclos formativos de Grao Superior. A variedade de títulos permite que os estudantes accedan a uns ensinos paira as que estean motivados e nas que van poder comprobar a súa aplicación á contorna laboral, grazas ao modulo de formación en centros de traballo que deben realizar todos os alumnos.

Ensinos artísticos superiores e ensinos deportivos

Do mesmo xeito que na FP de Grao Superior, paira acceder aos ensinos artísticos superiores e aos ensinos deportivos de grao superior non é necesario aprobar selectividade, basta con ter o título de Bacharel e na maioría dos casos realizar una proba de acceso determinada.

Ao finalizar o estudante obtén un título superior equivalente para todos os efectos a un título de Grao universitario

A nova normativa dos ensinos artísticos superiores equipáraas na súa totalidade aos estudos de Grao universitarios, cun plan de estudos similar (240 créditos, equivalentes a catro cursos académicos) e coa posibilidade de ampliar a formación con estudos de máster e doutoramento. Paira acceder a estes ensinos é necesario realizar una proba de acceso específica paira cada especialidade que se pretenda cursar. Paira superalas é conveniente haberse iniciado con anterioridade nestas disciplinas, aínda que non é un requisito obrigatorio.

Paira acceder aos ensinos deportivos de grao superior tamén é necesario realizar una proba de acceso de carácter específico da modalidade ou especialidade deportiva á que se queira optar, aínda que se se acreditan determinados méritos deportivos non é necesario realizar esta proba, como no caso dos deportistas de alto nivel ou de alto rendemento, que están exentos de cumprir este requisito.

Os titulados nestes ensinos poden acceder directamente aos estudos universitarios

Técnico Superior en Alta Montaña, Técnico Superior en Fútbol ou Técnico Superior en Baloncesto son algunhas das modalidades destes ensinos recoñecidos polo Consello Superior de Deportes que permiten, despois de dous anos de estudo acceder a postos de traballo en centros de alto rendemento deportivo, clubs ou asociacións deportivas, federacións, empresas de servizos deportivos, etc. Os titulados nestes ensinos poden acceder de forma directa ao finalizar aos estudos universitarios.