Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Empresas de base tecnolóxica na universidade

A reforma da LOU facilitou a compatibilidade da actividade empresarial e académica dos docentes universitarios
Por Marta Vázquez-Reina 20 de Abril de 2008
Img universidad campus listado
Imagen: Gene Moo Lee

A investigación universitaria non é unicamente un recurso paira obter una praza docente nunha universidade, desta actividade poden xurdir iniciativas tan exitosas como Google, nacida no seo da Universidade de Stanford, un claro exemplo da capacidade que posúen as universidades paira transferir os resultados das súas investigacións ao ámbito empresarial.

Imaxe: Gene Moo Le

Transformar a investigación académica nun valor empresarial é o obxectivo que perseguen as empresas de base tecnolóxica (EBT) que se crean desde a contorna universitaria. Este modelo empresarial, que xorde a partir de proxectos desenvolvidos por grupos de investigación, permite difundir e aproveitar o coñecemento xerado nas universidades e abrir novas portas laborais aos investigadores universitarios.

Entre os anos 2000 e 2006 creáronse preto de 500 spin-off universitarias en España

Paira denominar a estas empresas, recorreuse a un termo anglosaxón, spin-off, que se refire a aquelas empresas que se crean no seo doutra empresa ou entidade xa existente; no caso das spin-off universitarias, aquelas que se xeran nas universidades e nas que participan empregados ou membros da comunidade universitaria, contando normalmente cun apoio, xa sexa de infraestruturas ou financeiro, por parte da empresa matriz e nalgúns casos por parte das administracións públicas. Aínda que en España este modelo de empresa ten aínda pouco percorrido, comparado con outros países europeos como Alemaña ou o Reino Unido, nos últimos anos experimentou un notable crecemento, segundo os datos Rede de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) das universidades españolas, no período comprendido entre os anos 2000 e 2006 creáronse preto de 500 spin-off universitarias en España.

O marco legal anterior á modificación da LOU non facilitaba o encontro entre o mundo académico e o da empresa

A pesar desta cifra, o proceso paira crear una spin-off no noso país non foi nada fácil, os investigadores e docentes universitarios atopáronse con importantes barreiras paira consolidar os seus proxectos, xa que o marco legal non facilitaba o encontro entre o mundo académico e o da empresa, en especial no referente á incompatibilidade das actividades entre a empresa pública e a xestión empresarial. Tras a modificación da Lei Orgánica de Universidades (LOU), impulsouse esta colaboración a través de una serie de medidas que afectan, tanto á contorna xeral de relaciónelas Universidade-Empresa, como á participación e motivación do persoal universitario nas EBT.

Participación do persoal universitario

Cando o investigador ou docente toma a decisión de crear ou vincularse a unha EBT ten varias alternativas: vincularse a tempo completo á empresa, compatibilizalo coa actividade académica ou converterse en socio ou accionista dela. Ben, pois coa anterior redacción da LOU estas opcións estaban limitadas, en gran medida polo réxime de incompatibilidades dos funcionarios públicos.

A excedencia temporal específica paira a participación nunha EBT permite que se reserve o posto do docente e compútese a antigüidade

No caso de optar por dedicar o 100% do seu tempo á actividade empresarial nunha EBT sen perder a posibilidade de retornar á universidade, coa anterior redacción da LOU o docente unicamente podía optar por solicitar una excedencia voluntaria, nunhas condicións que non ofrecían plena seguridade de reincorporación. Con todo, coa reforma da LOU existe a posibilidade de solicitar una excedencia temporal específica paira a participación nunha EBT, que permite que se reserve o posto do docente e compútese a antigüidade durante un límite máximo de 5 anos. Esta excedencia, que a pode solicitar tanto o profesorado funcionario dos corpos docentes universitarios, como o contratado con vinculación permanente á universidade que fundamente a súa participación no proxecto da EBT, é aplicable sempre que a EBT sexa creada ou desenvolvida a partir de patentes ou de resultados xerados por proxectos de investigación financiados, total ou parcialmente, con fondos públicos e realizados en universidades.

A reforma da LOU facilita a compatibilización da actividade académica coa empresarial

Por outra banda, no caso de que o funcionario docente quixese compatibilizar a actividade académica coa empresarial, a Lei de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas prohibíalle expresamente pertencer a órganos reitores ou Consellos de Administración de empresas privadas, cando a súa actividade estivese directamente relacionada coa que realizaba na entidade á que pertencese. Paira favorecer a compatibilidade destas dúas actividades, a reforma da LOU dispón expresamente que esta prohibición “non será de aplicación aos profesores funcionarios dos corpos docentes universitarios cando participen en empresas de base tecnolóxica promovidas pola súa universidade”, especificando que ditas empresas “deben ser creadas a partir de patentes ou resultados xerados por proxectos de investigación realizados en universidades”.

Esta mesma Lei de Incompatibilidades impedía así mesmo que o funcionario docente tivese una participación superior ao 10% como socio ou accionista na empresa á que se vinculase, una limitación que tamén foi modificada coa reforma da LOU, que exclúe desta prohibición aos docentes universitarios que invistan nunha EBT.

Instrumentos de motivación

Ademais de facilitar a participación do persoal docente nas empresas de base tecnolóxica, a reforma da LOU adoptou algunhas medidas que motivan a participación neste tipo de empresas, mediante a inclusión específica do desenvolvemento tecnolóxico e a xestión de transferencia de coñecemento entre os méritos polos cales, tanto o Goberno como as comunidades autónomas, poden establecer retribucións adicionais e poden ser susceptibles de programas de incentivos.