Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Erasmus+ a partir de 2014, que cambios introduce?

O novo programa Erasmus+ eleva o seu orzamento, mantén as bolsas para estudar en universidades estranxeiras e amplíaas a programas deportivos
Por Azucena García 4 de Decembro de 2013
Img erasmusplus hd
Imagen: FixersUK

Erasmus renóvase. A partir do 1 de xaneiro de 2014, non só amplía o seu nome -será Erasmus+-, senón tamén o seu orzamento e ámbito de influencia. Dirixirase a persoas entre 13 e 30 anos que queiran mellorar a súa formación e realizar prácticas fóra das nosas fronteiras. A continuación explícanse as novidades de Erasmus+, as axudas con que se contarán e as melloras previstas en educación superior e Formación Profesional. Entre outras cuestións, Erasmus+ eleva o seu orzamento, propón bolsas para programas deportivos e axunta outros programas como Comenius e Erasmus Mundus.

Principais novidades de Erasmus+

Erasmus+ responde as consecuencias da crise económica e as taxas elevadas de desemprego xuvenil

O próximo 1 de xaneiro entrará en vigor Erasmus+, un programa previsto para o período 2014-2020, cuxo reto é responder as consecuencias da crise económica e as altas taxas de paro xuvenil. “Seis millóns de mozos están desempregados na UE” e hai “máis de dous millóns de postos de traballo por cubrir”, explican os seus impulsores. O novo programa adaptarase ás necesidades do mercado laboral a través de varias medidas.

  • Unificación de todos os niveis e programas. Entre as novidades, Erasmus+ abarca todos os niveis educativos –escolar, Formación Profesional (FP), ensino superior e formación de persoas adultas– e fusiona os programas de aprendizaxe Grundtvig, Erasmus, Leonardo e Comenius, xunto cos programas Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e programas bilaterais de cooperación, ademais de Mocidade en Acción. Axunta iniciativas en materia de educación, formación, mocidade e deporte.

  • Máis orzamento e máis beneficiarios. Este novo programa amplía nun 40% o orzamento dispoñible, de maneira que estenderá o seu radio de acción a alumnos de ensino superior, FP, profesores, formadores, persoal do sector educativo e mozos traballadores, estudantes de máster e mozos que queiran ser voluntarios. Ademais, potenciarase a mobilidade para a realización de prácticas no estranxeiro.

  • Deporte. Esta é a primeira vez que se inclúe un orzamento específico para financiar o deporte, tanto en forma de bolsas deportivas, como axudas a asociacións deportivas e para sufragar acontecementos europeos non comerciais. Este apartado suporá o 1,8% do orzamento.

  • Financiamento para estudantes de máster. Para quen realicen un máster completo no estranxeiro -que ata agora carecen de bolsas ou préstamos nacionais-, habilitarase “un novo mecanismo de garantía de préstamos xestionado polo Fondo Europeo de Investimentos”. As axudas tamén se contemplan para “persoal da educación e a formación e mozos traballadores, ademais de para asociacións entre universidades, centros de secundaria e primaria, empresas e organizacións sen ánimo de lucro”.

Axudas con Erasmus+

Calcúlase que Erasmus+ suporá a obtención dunha bolsa para máis de catro millóns de persoas. Para este fin destinarase un orzamento de 14.700 millóns de euros: un 40% máis que na actualidade. Esta cantidade distribuirase entre bolsas individuais e asociacións, para repartir axudas ao estudo, a formación, o traballo ou o voluntariado nun país estranxeiro.

As axudas servirán para o estudo, a formación, o traballo ou o voluntariado nun país estranxeiro

Jorge Martín, presidente da Federación de Asociacións Erasmus Student Network España, mostra a súa preocupación despois da última modificación respecto das bolsas Erasmus, cuxas condicións para acceder ao complemento económico que concede o Ministerio de Educación establecen que só poden optar a el os estudantes que o curso anterior obtiveron unha bolsa xeral. Sinala que mentres a Comisión Europea apoia o programa, aínda non se definiu como se xestionará desde España, polo que se revela inquieto ante o futuro.

Pola súa banda, Amaya Mendikoetxea, vicerreitora de Relacións Internacionais da Universidade Autónoma de Madrid, estima que a educación superior “está a sufrir un proceso de globalización no que a mobilidade xoga un papel central”, polo que avoga por manter a axuda lineal do Ministerio e pide “unha repartición máis favorable para España do diñeiro da Comisión Europea, a principal fonte de financiamento deste programa”.

En canto á distribución do orzamento, este dividirase en catro partes: axudas individuais para fomentar a mobilidade (63%), cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas (28%), apoio á reforma da política (4,2%) e fondos que se redistribuirán entre os dous primeiros capítulos (4,80%). Por sectores, a repartición será superior en ensino superior (43%), Formación Profesional -Vocational education and training, VET- (22%), colexios (15%) e educación para adultos (5%). O 15% restante asignarase en función das necesidades.

Melloras en educación superior e Formación Profesional

A educación superior é a principal aposta de Erasmus+. Sobre todo quérense mellorar as habilidades dos mozos para reducir a elevada taxa de desemprego entre eles, polo que se fará fincapé na súa formación, pero tamén se ampliarán as oportunidades para realizar prácticas no estranxeiro ou cursar estudos de máster . Do mesmo xeito, potenciarase o papel das empresas para que os mozos poidan acceder a elas e analizar casos reais, mentres que se apoiará o desenvolvemento profesional de persoal académico e non académico.

Pero tamén se previron cambios en FP . Perséguese impulsar a realización de prácticas no estranxeiro, xa vixentes na actualidade, que se poderán levar a cabo en empresas, entidades públicas ou ONG, entre outras. Mesmo será posible estudar nun centro estranxeiro de FP e alternar esta experiencia con períodos de prácticas. Xunto con estas accións, previuse o intercambio de boas prácticas e novos materiais e métodos de formación.