Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Listas de espera na universidade

Cando o estudante non obtén praza na titulación elixida como primeira opción, pode solicitar permanecer nas listas de reserva
Por Marta Vázquez-Reina 9 de Abril de 2010
Img universitarioslistado
Imagen: eddiehosa

Os estudantes que desexen ingresar o próximo curso nalgunha das titulacións universitarias españolas cuxa demanda é superior á oferta de prazas deben pasar de forma obrigatoria polo proceso de preinscrición. Algúns conseguirán acceder no primeiro intento, pero outros deberán acollerse ás listas de espera para ingresar se queda unha vacante tras finalizar os prazos de matriculación.

Cada ano, ao terminar as probas de selectividade nas comunidades autónomas, os distritos universitarios abren os prazos de preinscrición nas universidades que o conforman. É un procedemento necesario para regular a asignación de prazas nas titulacións superiores con límite de cota. Nestas carreiras, as vacantes adxudícanse en función da nota de admisión de cada estudante, que é o resultado da media ponderada da puntuación obtida neste exame de acceso e a nota media de bacharelato.

Non todos os alumnos alcanzan a nota de corte necesaria para acceder á titulación que elixen. Por este motivo, o proceso de preinscrición permite que os solicitantes marquen nos seus impresos máis dunha opción de estudos preferentes, entre os ofertados polos centros dun mesmo distrito universitario. Cada comunidade autónoma determina unha cantidade, en virtude das súas atribucións en materia de educación. En Cantabria, os estudantes pódense preinscribir ata en 14 titulacións, mentres que na Comunidade Valenciana o límite é de 10 carreiras.

A solicitude queda vinculada de forma automática ás prioridades marcadas polo alumno

A orde asignada ás titulacións na preinscrición é determinante, xa que a solicitude vincúlase de forma automática ás prioridades marcadas polo alumno e a universidade outorgaralle unha vacante en función destes criterios. Aínda que o estudante sexa consciente de que a súa nota de admisión (pola referencia que pode ter da nota de corte do curso anterior) é insuficiente para acceder aos estudos desexados, non debe descartar marcalos como primeira opción na solicitude.

Se non forma parte da primeira lista de admitidos, ao estar o título no primeiro lugar das súas preferencias, ten a posibilidade de inscribirse nas listas de espera e conseguir unha praza se, ao final do proceso, queda algunha vacante. Pola contra, se marca a carreira desexada nun nivel máis baixo da lista de preferencias na preinscrición e admíteselle nunha titulación marcada por encima, perde todas as opcións de entrar nas listas de reserva.

Listas de admitidos

Unha vez finalizado o período de preinscrición, as universidades publican as primeiras listas de adxudicación de prazas e abren os prazos de matriculación. En función da titulación na que se admita ao estudante, pode optar por diferentes vías:

Quen conseguen unha praza na carreira que marcaron como primeira opción: tan só deben formalizar a matrícula no prazo establecido para comezar a carreira ao comezo do curso. Se non realizan este trámite no período marcado, perderán de forma automática a praza asignada.

Os alumnos deben estar moi atentos á publicación das sucesivas asignacións das listas de espera para non perder a praza

Estudantes admitidos en segundas ou posteriores opcións: cando os solicitantes non obteñen praza na titulación preferente e asígnaselles unha vacante noutra das opcións, poden optar por permanecer nas listas de espera de todas as titulacións que figuren na súa lista de preferencia nunha orde previa á carreira asignada. Nalgúns distritos, pásase a estas listas de forma automática, pero noutros é necesario solicitar a permanencia nelas. Estes alumnos deben estar moi atentos á publicación das sucesivas asignacións das listas de espera de cada universidade e aos prazos de matriculación que marcan para cada unha (en moitos casos dun único día), porque teñen o risco de perder a praza se non formalizan a matrícula no momento estipulado.

Algunhas universidades permiten que os estudantes nesta situación matricúlense de forma provisional ou reserven unha praza na titulación na que se lles admitiu, para que non perdan o dereito a optar ao ingreso neses estudos se ao final non conseguen obter unha vacante nas listas de espera. Outras obrigan a que se realice unha matrícula formal nos prazos indicados, aínda que manteñan o seu posto nas listas de espera das opcións marcadas como preferentes.

Estes alumnos poden optar por volver formalizar a preinscrición na segunda fase

Non se logra a admisión en ningunha das titulacións: estes estudantes conforman, de maneira automática, as listas de espera ata as seguintes adxudicacións. Se a pesar de todo non conseguen a admisión, poden optar por formalizar de novo a preinscrición na segunda fase (en setembro) e solicitar outros estudos con vacantes dispoñibles ou tentar subir a nota tras realizar outra vez a proba de acceso á universidade.

Anular a matrícula

Os alumnos que ao non admitirlles no primeiro prazo de inscrición na universidade ou na titulación elixida en primeira opción optan por matricularse noutros estudos, xa sexa mediante unha matrícula provisional ou unha matrícula ordinaria, poden anulala. Deben solicitalo na universidade na que xa están matriculados e xustificar a súa admisión noutro centro.

En xeral, se a solicitude realízase antes do inicio do curso académico ou ata o 31 de outubro do ano en curso, a universidade procede á devolución do importe das taxas académicas (nunca dos gastos de secretaría). Se se efectúa nun período posterior (sempre no primeiro trimestre), aínda que depende da normativa de cada centro, é moi difícil que recuperen as taxas xa abonadas.