Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Mercedes Boixareu, vicerreitora primeira da UNED

A UNED é a universidade da segunda oportunidade
Por Marta Vázquez-Reina 26 de Marzo de 2010
Img boixareuportada
Imagen: CONSUMER EROSKI

É a maior universidade de España. Con máis de 200.000 estudantes matriculados, a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) consolidouse en 37 anos como un modelo de formación flexible e a distancia ao servizo dun amplo grupo de poboación, que non podería acceder doutro xeito á educación superior. Mercedes Boixareu, catedrática de Filoloxía francesa e vicerreitora primeira desta institución, explica os novos cambios aos que se adaptará a UNED coa próxima implantación do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), un proceso moi complexo “que os estudantes van notar cun aumento dos servizos que lles presta a universidade”, subliña.

O próximo curso 2010-2011, todas as universidades españolas deberán ter os seus ensinos adaptados ao novo Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). Como afrontou a UNED este reto?

Foi un proceso moi complexo, pero afrontámolo con enerxía, con moito rigor e coa implicación de toda a universidade. Por unha banda, adaptáronse os materiais, que no noso caso substitúen ás clases presenciais. Pero tamén tivemos que adaptar o tipo de atención tutorial porque agora os titores teñen que atender tamén as avaliacións continuas. Foi complicado e difícil, posto que temos máis de 200.000 estudantes que seguen ensinos regulados na nosa universidade.

En que medida afectarán os cambios aos estudantes?

“Pedirase un traballo máis regular aos estudantes, sen perder a liberdade que dá a autoaprendizaxe”
Vano a notar cun aumento dos servizos que lles presta a universidade. Cada estudante ten asignado un titor e os foros son moito máis activos. En canto á implantación das avaliacións continuas, aínda que en certa forma son libres, hai unha parte da nota que lles afecta. Pediráselles un traballo máis regular, sen perder a liberdade que dá a autoaprendizaxe, pero lembrarémoslles que non deben deixar todo para o final.

Beneficiaranse das posibilidades de mobilidade que abre este novo espazo?

Fomentamos a mobilidade entre universidades nos nosos estudantes, pero ao ser a maioría traballadores, é unha oferta á que non todos se apuntan. Na UNED é máis frecuente outro tipo de mobilidade, a dos alumnos que, por motivos laborais ou persoais, deben cambiar de cidade ou de país. Nestes casos, contan coa vantaxe de ter sempre un centro próximo da UNED no que poder continuar os seus estudos.

Que cambio supón para a metodoloxía docente desta universidade o sistema de créditos ECTS?

A adaptación ao EEES foi complexa, pero en relación ao sistema de créditos ECTS pódese dicir que a UNED xa traballaba co espírito do Espazo Europeo. Nós sempre valoramos a dedicación e as horas de aprendizaxe do alumno no cómputo final da súa avaliación. Puxémonos no seu lugar e consideramos todo o que hai que darlle para facilitar a adquisición de coñecementos.

Ata hai unha década, a UNED era a única institución de educación superior a distancia no noso país. Hoxe en día, numerosas universidades sumáronse a esta modalidade de ensino. Que diferencia a súa oferta da doutros centros?

“A UNED traballa na modalidade a distancia desde hai 37 anos. Isto é unha garantía de calidade”
A maior diferencia a marca a experiencia. A UNED traballa nesta modalidade desde hai 37 anos. Isto é unha garantía de calidade. Outro elemento diferencial é a proximidade. En todos estes anos proporcionamos un ensino a distancia que primeiro se baseou na correspondencia e, tras a aparición das novas tecnoloxías, nunha metodoloxía en liña. Ademais, contamos cunha rede de 62 centros asociados en España, máis de 100 aulas universitarias e 15 centros no estranxeiro que achegan un complemento presencial ao estudante que facilita a súa aprendizaxe.

Vostede ocupa tamén o cargo de vicerreitora de Formación continua e Extensión universitaria. Que papel representan estes ensinos non regulados na oferta educativa?

Teñen un papel complementario, pero extremadamente importante. Os máis de 600 cursos que conforman a oferta aseguran a continuidade da denominada formación ao longo da vida, que comeza cos nosos títulos de ensinos regulados. A UNED é a universidade da segunda oportunidade. Cando alguén, por razóns de traballo ou persoais, non acudiu á universidade na idade correspondente, atopa máis tarde nesta institución a oportunidade de retomar a súa formación, e con moito éxito. Temos alumnos moi bos. Os ensinos non regulados, pola súa banda, supoñen unha posibilidade de actualizar coñecementos ou de reconverterse de forma parcial dentro dun mesmo ámbito profesional.

Que requisitos deben cumprir os estudantes que optan por esta formación?

Hai moitos cursos do programa de ensino aberto que non requiren ningunha titulación previa. Nos demais, é necesario polo menos unha diplomatura. Antes esixíase un título de licenciado, pero isto cambiou coa implantación do EEES. De maneira moi excepcional, admitimos nestes cursos a estudantes sen titulación, aínda que a certificación que obteñen é de aproveitamento e superación, non o título de Máster ou Experto que recibe quen cumpre con todos os requisitos de formación.

Gozan estes títulos de recoñecemento no mercado laboral?

Sabemos que son moi recoñecidos, grazas á súa calidade. Temos condicións para asegurala e hai un rigor e uns controis moi fortes. No mercado laboral sábese e, por tanto, son moi apreciados.

O club de lectura, cinema forum ou o coro da UNED son algunhas das ofertas culturais que propoñen aos seus estudantes. Que acollida teñen estas iniciativas?

“As actividades culturais son un elemento máis de conexión social da universidade”
Estas actividades son un elemento máis de conexión social da universidade. Están abertas a toda a sociedade, non só aos estudantes, e contan cunha gran acollida. Temos máis de 90.000 entradas nos foros de actualidade literaria do club de lectura. Isto demostra que, polo menos, hai unha curiosidade por parte do público, aínda que non participe tanto como desexariamos.

Vostede foi unha das mentoras das “Rutas Literarias”. Por que esta idea para achegar a literatura?

Xurdiu a partir da implantación da titulación de turismo na universidade. España conta cun patrimonio histórico e artístico extraordinario que sempre se apreciou moito. Con todo, aínda non se explotaron os espazos onde viviron os autores máis significativos ou que nutriron as súas obras. É unha forma de comprender mellor os textos literarios, de vivilos.

Entre os diferentes programas que apoia a universidade, destaca UNED-Senior. Cales son os seus obxectivos?

“O programa UNED-Senior tenta aproveitar as experiencias dos maiores e incitarlles a aprender máis de cuestións polas que sempre tiveron curiosidade”
Este programa presencial diríxese a estudantes maiores de 55 anos, unha idade a partir da cal xa hai xubilados e persoas con máis dispoñibilidade de tempo para formarse. A idea é aproveitar as súas experiencias e incitarlles a aprender máis de cuestións polas que sempre tiveron curiosidade ou que se inicien en prácticas -informática ou idiomas- ás que non habian tido acceso con anterioridade. Proporciona tamén formación en materias máis específicas desta etapa da vida, como axilizar as posibilidades memorísticas, evitar a deterioración ou os dereitos do maior, entre outras.

Como ve o futuro da UNED? Cara a onde dirixe os seus pasos?

En certa forma, diríxese cara a onde estivemos sempre. Queremos ofrecer a todos os sectores da sociedade unha aprendizaxe ao longo da vida, sempre moi atento ás demandas sociais. Tentamos adaptarnos aos cambios que supoñen as novas formas de aprender coas novas tecnoloxías e ás materias que cada vez interesan máis. Neste sentido, teñen un papel relevante os cursos de formación continua, nos que xeramos estudos sobre cuestións que inquietan da sociedade, e a oferta de cursos institucionais, que organizamos a partir de peticións específicas de institucións ou organismos que teñen aos seus membros dispersos, polo que a modalidade a distancia é especialmente adecuada para eles.