Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Modelos de exames en Internet

Os estudantes contan na Rede con modelos de exame para preparar certas probas de ESO, Bacharelato e universidade
Por Azucena García 4 de Xaneiro de 2012
Img axamen abcd
Imagen: Alberto G.

Cada vez que se achega o período de exames , os nervios dos estudantes aumentan. Se non se levou a materia ao día, é difícil estudar demasiado contido en pouco tempo. Pero outro dos motivos deste nerviosismo é descoñecer o tipo de preguntas que se formularán no exame ou se serán capaces de explicar neles todo o aprendido. Para prepararse de forma adecuada antes dun exame ou coñecer modelos de probas anteriores, os alumnos poden rastrexar na Rede. Algúns centros de Secundaria , Bacharelato e universidades contan en Internet con depósitos de exames ou exercicios de autoevaluación para que os estudantes calibren o nivel de coñecemento.

Os exames propostos en convocatorias anteriores son unha axuda para os estudantes que están a piques de enfrontarse a unha proba. Aínda que o exame que realizarán non sempre coincide co doutra data, polo menos, é un recurso útil para que valoren se dominan a materia ou deben estudar mellor certos contidos. Outras veces, se as mesmas preguntas repetíronse en diversas convocatorias, os alumnos coñecen cales son os contidos máis importantes para os docentes.

Exames de Secundaria e Bacharelato

Os alumnos de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) cursan estudos fundamentais, xa que da súa elección dependerá o seu futuro universitario. As cualificacións nos exames determinarán nalgúns casos a carreira que cursarán. Son un baremo para coñecer que materias dominan mellor os estudantes ou en cales obterían mellores resultados. Para eles, o Ministerio de Educación propón os recursos elaborados polo Instituto de Tecnoloxías Educativas e o proxecto ed@d (Ensino Dixital a Distancia), que se presenta a modo de libro interactivo, coas materias cursadas en ESO. Pero non son as únicas posibilidades.

 • Exames de ESO. A sección Proba e Aproba da Kalipedia de Santillana divide as probas por idades. Distínguense exames de 12 a 13 anos, de 13 a 14, de 14 a 15 e de 15 a 16. As probas correspóndense con materias cursadas por estes alumnos, como Lingua e Literatura, Ciencias da Natureza, Xeografía, Historia, Historia e cultura das relixións, Física e Química, Tecnoloxía, Matemáticas, Música, Bioloxía e Xeoloxía ou Educación ético-cívica. Mesmo, é posible realizar un Superquiz, é dicir, un cuestionario que pon a proba coñecementos xerais dos estudantes sobre cultura, historia ou literatura, entre outros temas. Tamén se expoñen cuestionarios sobre enigmas, incógnitas e misterios.

 • Lingua e Literatura. Para materias específicas, Cíceros é un complemento á educación presencial en Lingua e Literatura de ESO e Bacharelato. Este portal permite o acceso ás unidades de cada curso, que expoñen unha avaliación inicial para saber os coñecementos que se teñen respecto diso. Lingua en Secundaria é un portal completado coas achegas de profesores desta materia. Aínda que en principio diríxese aos docentes, conta cun apartado de exames e exercicios para que aproveiten os alumnos de Lingua Castelá e Literatura do segundo ciclo de Secundaria (3º e 4º) e Bacharelato (1º e 2º). O proxecto ed@d tamén propón un apartado especial sobre Lingua e Literatura para 2º, 3º e 4º de ESO, con probas de autoevaluación.

 • Bioloxía e Xeoloxía. Os estudantes de Bioloxía de 1º e 2º de Bacharelato e Xeoloxía de 1º teñen a opción de aproveitar o portal creado polo Ministerio de Educación centrado na área de Ciencias da Natureza. Neste site, reúnense os contidos destas materias nos ciclos citados, pero ademais, cada unidade dá a oportunidade de acceder a un apartado de autoevaluación. A formación nesta materia complétase coa área de Ciencias da Natureza do proxecto ed@d, que fracciona o contido en unidades, cada unha con exercicios de autoevaluación.

 • Tecnoloxía. Todos os contidos de Tecnoloxía de 4º de ESO, estruturados por temas, concéntranse nun portal do Centro para a Innovación e Desenvolvemento da Educación a Distancia (CIDEAD), onde o alumno pon a proba as súascoñecementos mediante unha proba correspondente a cada unidade.

 • Filosofía. O Ministerio de Educación proporciona aos estudantes de Bacharelato un recurso para profundar nos contidos da materia de Filosofía de 1º e 2º ciclo de Bacharelato. Esta canle exponse como unha viaxe por diferentes rutas (unidades de estudo). Cada ruta aconsella ao alumno que visitar (definicións de termos), actividades relacionadas co tema e unha autoevaluación ao final de cada ruta.

 • Matemáticas. Unha das materias máis temidas, as matemáticas, contan cun portal exclusivo onde, ademais de exercicios, proponse aos alumnos de ESO a realización de probas de autoevaluación e un apartado “para saber máis”.

 • Física e química. Quen cursen Física e química en 3º e 4º de ESO teñen a opción de examinarse en Internet, antes de realizar as probas definitivas que lles expoña o seu profesor na aula. Tamén teñen a posibilidade de realizar exercicios para mellorar os seus coñecementos da materia.

 • Debuxo técnico. Un proxecto impulsado polo convenio Internet na escola pon a proba o aprendido en debuxo técnico. Inclúese a opción de examinarse mediante probas de autoevaluación para valorar o dominio que se ten da materia. Os alumnos obteñen unha cualificación destas probas, ademais dun comentario sobre os erros e as correspondentes correciones.

 • Xeografía e Historia. Os alumnos de Xeografía e Historia de 3º e 4º de ESO poden realizar os exercicios de autoevaluación que expón o proxecto ed@d ou ben acceder ao Proxecto Sextante. Este último dispón de tarefas para que os estudantes respondan a unha serie de cuestións sobre a materia estudada.

Exames de universidade

Os estudantes de carreiras universitarias aproveitan a Rede para completar os contidos de cada materia impartida na aula, ademais de ampliar os seus coñecementos, pero tamén dispoñen de modelos de exame para preparar as probas correspondentes.

 • O depósito de exames da UNED, no centro de Calatayud, garda as probas realizadas nas convocatorias do ano anterior ao que se cursa. Para acceder aos exames, é necesario ser alumno da UNED, xa que se deben introducir as claves do estudante.

 • Probas de acceso á universidade

  As persoas maiores de 25 anos que deban realizar as probas de acceso á universidade antes de matricularse nunha carreira poden atopar en Internet probas de anos anteriores. É o caso dos modelos de exame das universidades da Comunidade de Madrid, tanto públicas como privadas. Hai varias opcións de exames, así como probas de varios anos, que inclúen instrucións para contestalas e modo de valoración.

  A Universidade de Salamanca pon a disposición dos futuros universitarios as probas presentadas nas convocatorias desde 2005 e os criterios de correción. A Generalitat Valenciana tamén proporciona os exames da convocatoria de xuño de 2011 e setembro, mentres que a Universidade do País Vasco facilita as probas desde 2007.