Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Másteres gratuítos para desempregados

Os titulados universitarios entre 25 e 40 anos en situación de desemprego poden obter a matrícula gratuíta nestes estudos de posgrao
Por Marta Vázquez-Reina 3 de Setembro de 2010
Img maste 123pglistadpo

Nun momento como o actual, cando o mercado laboral é máis competitivo que nunca, moitos universitarios optan por ampliar a súa formación e cualificación académica coa realización dun máster oficial. Para facilitar o acceso a estes ensinos aos titulados en situación de desemprego, o Ministerio de Educación convoca de novo este ano axudas para sufragar o custo íntegro da matrícula destes estudos. Poden solicitalas os titulados de 25 a 40 anos inscritos como demandantes de emprego e que percibisen prestación ou subsidio entre o 1 de xaneiro e o 1 de setembro de 2010.

Imagen: Universidad de Navarra

O número de titulados universitarios desempregados en España duplicouse no últimos tres anos e alcanza na actualidade unha taxa do 9,4%, case o dobre que no resto de países da Unión Europea, segundo o informe anual da Fundación Coñecemento e Desenvolvemento (CYD). O acceso de novo ao mercado laboral non é fácil, as elevadas cifras de paro que se rexistran no noso país fan que as oportunidades de reincorporación profesional sexan cada vez menores e enmárquense nunha contorna de alta competitividade entre os aspirantes a un posto.

Mellorar a preparación académica é unha medida recomendable para favorecer as perspectivas laborais e engadir ao currículo novas cualificacións que abran as portas a un espectro máis amplo de postos de traballo. Unha das vías máis comúns para realizar esta reciclaxe formativa é iniciar os estudos dalgún dos máis de 2.500 másteres oficiais que se imparten nas universidades españolas.

Axuda para a matrícula

Para facilitar o acceso a estes ensinos aos titulados desempregados, o Ministerio de Educación convocou por primeira vez para o pasado curso 2009-2010 axudas destinadas a sufragar o custo da súa matrícula nun máster oficial. Para o próximo ano académico, concederanse de novo e ampliaranse aos títulos propios das universidades.

A contía da axuda corresponderá ao prezo público oficial fixado polas administracións educativas

A contía desta axuda corresponderá ao prezo público oficial fixado polas diferentes administracións educativas para os servizos académicos conducentes á obtención dun título oficial de máster no curso 2010-2011. Pódese solicitar para estudar tanto nunha universidade pública como privada, pero neste último caso, aínda que o custo sexa maior, o importe da axuda non pode superar nunca ao establecido para un máster oficial da mesma área de coñecemento nunha universidade pública da comunidade autónoma correspondente.

O importe da bolsa para cursar un título propio das universidades será o fixado por cada institución para os estudos, sen que supere en ningún caso a contía pública por crédito para os másteres oficiais que se impartan na mesma autonomía.

Requisitos dos aspirantes

Quen obtiveron unha axuda na convocatoria anterior poden volver solicitala

Poden acollerse a esta axuda os titulados universitarios, nacidos entre o 1 de xaneiro de 1970 e o 31 de decembro de 1985, que desexen iniciar os estudos de máster este ano académico. Tamén poden volver requirila quen a obtiveron na anterior convocatoria para cursar o primeiro ano dun destes títulos de posgrao, sempre que superasen o 80% dos créditos matriculados. Quen a soliciten por primeira vez deben cumprir os seguintes requisitos:

  • Formación: ter un título universitario oficial español ou doutra institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior, que faculte para o acceso aos ensinos de máster. Poden solicitala tamén estudantes doutros sistemas educativos alleos á Unión Europea (sen necesidade de homologación), sempre que acrediten un nivel de formación equivalente aos títulos de grao oficiais.
  • Situación laboral: para solicitar a axuda é necesario estar en situación laboral de desemprego, estar inscrito como demandante e percibir a prestación por desemprego entre o 1 de xaneiro e o 1 de setembro de 2010.

    Solicitude e asignación das axudas

    Os titulados que cumpran estes requisitos teñen de prazo ata o próximo 16 de novembro para solicitar a axuda. A solicitude débese cumprimentar vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio. Unha vez completada, pódese ultimar o proceso a través da Rede, se o aspirante pódese identificar mediante calquera dos sistemas de firma electrónica aceptados pola administración. En caso contrario, pode imprimir o ficheiro da solicitude e presentalo, xunto coa documentación requirida, no centro universitario onde vaia a cursar o máster.

    Para o resto de aspirantes, as axudas concederanse en orde inversa á súa renda familiar per cápita

    O orzamento asignado polo Ministerio de Educación para esta axuda a desempregados é de 14,68 millóns de euros. No caso de que o importe das bolsas solicitadas supere esta cantidade, concederanse en réxime de concorrencia competitiva, con preferencia para os estudantes que xa obtiveron a axuda o pasado curso 2009-2010. Ao resto de aspirantes adxudicaranse en orde inversa á súa renda familiar per cápita.