Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Notas de corte na universidade, onde consultalas

Os estudantes que accedan á universidade poden consultar nos centros e en Internet as notas de corte das carreiras que lles interesan
Por Azucena García 31 de Xullo de 2013
Img notascorte

A nota de corte marca a cualificación do último alumno que ingresa nunha titulación. Serve de referencia para quen desexan cursar uns estudos, xa que orienta sobre a cualificación que han de conseguir para logralo. No entanto, hai unha nota de corte para cada titulación e esta varía dun ano para outro ao calcularse en función das prazas ofertadas e as demandadas. Algunhas universidades xa publicaron as notas de corte para este ano, pero os alumnos poden consultar as notas do curso pasado para calibrar as esixencias.

Onde consultar as notas de corte

Cada ano, a nota de corte revela a nota coa que accedeu a unha carreira o último dos estudantes admitidos. Varía cada curso, xa que depende do número de prazas ofertadas e demandadas. Cuantos máis alumnos queiran cursar unha titulación, máis importante será ter unha nota alta, posto que deste xeito terán máis posibilidades de asegurarse unha praza.

As notas de corte pódense consultar nas universidades, nas súas páxinas web e na do Ministerio de Educación

A nota de corte coñécese unha vez que todas as prazas ocupáronse. Isto supón que, no momento de realizar a preinscrición, os estudantes non saben se poderán acceder á carreira escollida. No entanto, resulta útil coñecer as notas de corte de anos anteriores para estimar as posibilidades de entrar no centro desexado.

As universidades publican cada ano as notas de corte do curso anterior, polo que son unha referencia para os futuros alumnos. En ningún caso o feito de ter unha nota superior garante o acceso, pero serve de estimación. Estas notas pódense consultar nas propias universidades, nas súas páxinas web e na web do Ministerio de Educación.

A nota de corte non é igual en todas as carreiras

Posto que as notas de corte dependen das prazas ofertadas por cada universidade, así como dos estudantes que queiran cursar cada titulación, esta cualificación varía nos centros e nas comunidades autónomas. “É importante ter en conta que una mesma titulación pode ter moita demanda nunha cidade ou unha universidade concreta e pouca noutra, co que a nota de corte pode variar para uns mesmos estudos”, explica o Ministerio de Educación.

Ademais, as notas difiren en función dos estudantes. Non son iguais para todos. A Oficina de Información Universitaria da Universidade de Santiago de Compostela explica que hai diferentes notas de corte para as solicitudes de quen realicen a Proba de Acceso á Universidade (PAU), quen cursasen FP 2, módulos profesionais, ciclos formativos de grao superior, alumnos estranxeiros, titulados universitarios que inician os seus estudos, titulados universitarios ou alumnos que terminan o primeiro ciclo dunha titulación, maiores de 25 anos, persoas con discapacidade e deportistas de alto nivel.

Tamén pode ocorrer que unha carreira careza de nota de corte porque as prazas demandadas son inferiores ás ofertadas, é dicir, porque non se solicitan todas e quedan vacantes. Isto é habitual nas carreiras menos preferidas polos estudantes, como determinadas filoloxías, xa que outras como Medicamento son as máis solicitadas.

As notas de corte máis altas

As carreiras de ciencias e sanitarias rexistran cada ano as notas de corte máis elevadas. Medicamento, Enfermaría, as distintas enxeñarías ou Biotecnoloxía son as favoritas e, por este motivo, cada ano contan coas cualificacións máis elevadas, á vez que un maior número de estudantes quedan fóra destas titulacións.

Nalgunhas universidades, unha vez coñecidas as notas de corte para este curso, detéctase un incremento da cualificación con respecto ao anterior, debido a unha maior demanda. No entanto, isto non sucede en todas as titulacións, posto que a subida das taxas propiciou un descenso nalgunhas matriculacións.