Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novas titulacións universitarias

No marco do EEES, as universidades amplían as disciplinas de estudo e adáptanas ás necesidades do mercado laboral
Por Marta Vázquez-Reina 4 de Febreiro de 2011
Img estudiantes unilistado

Durante o presente curso 2010-2011, todas as titulacións universitarias que se ofertan no noso país están xa adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior. As 78 universidades españolas imparten na actualidade un total de 2.338 títulos de grao, que polas súas novas características e denominacións rompen a uniformidade á que o sistema universitario estaba sometido co anterior catálogo oficial de titulacións establecido polo Goberno. Na guía de Universidades de Eroski CONSUMER pódense consultar todos os novos títulos oficiais que se imparten en España.

Autonomía das universidades

As universidades son as encargadas de crear e propor os títulos que van impartir

Aínda que a ordenación dos novos ensinos universitarios, marcada na Lei Orgánica de Universidades (LOU 2007), esixe consonancia na duración e estrutura dos estudos, tamén introduce un alto grao de flexibilidade no deseño dos contidos. Increméntase a autonomía das universidades e permítese que sexan elas mesmas as encargadas de crear e propor os títulos que van impartir.

Deste xeito, as propias institucións de educación superior deseñaron e propuxeron os plans de estudos que ofertan de acordo aos seus recursos e intereses, o que lles permite aproveitar a súa capacidade de innovación e as súas fortalezas e oportunidades. A diversificación curricular incrementa as posibilidades de adaptar os estudos, tanto ás necesidades formativas dos seus estudantes, como á especialización e profesionalización que se demanda na actualidade no mercado laboral. Dáse así resposta aos requirimentos dunha sociedade en constante transformación.

Diversificación da oferta

Os novos títulos abren novos campos e áreas de aprendizaxe máis especializadas para os estudantes

Grao en Historia, Grao en Económicas, en Xornalismo, Medicamento, Dereito… as “antigas” denominacións dos títulos universitarios permanecen na maioría das universidades españolas. Con todo, son moitas as que apostaron por unir a estas titulacións novas propostas que diversifican a oferta de estudos universitarios e abren novos campos e áreas de aprendizaxe máis especializadas para os estudantes e acordes cos novos tempos.

Estes novos graos comparten boa parte dos contidos curriculares con estudos da mesma área ou rama de coñecemento implantados con anterioridade. O principal cambio é que se orientan en xeral á preparación para o exercicio de actividades profesionais concretas e proporcionan aos estudantes unha oportunidade para axustar mellor a formación ás súas expectativas de traballo nun futuro e ás súas necesidades de coñecementos especializados.

Artes e Humanidades

Arte e Humanidades incorporou á súa oferta novos títulos que responden a anteriores especializacións

Esta rama do coñecemento incorporou á súa oferta novos títulos de grao que responden en moitos casos a anteriores especializacións doutras titulacións académicas. Así, para ser arqueólogo xa non é necesario estudar Xeografía e Historia, desde o ano 2009 xa é posible matricularse no Grao en Arqueoloxía na Universidade de Barcelona, a Autónoma de Barcelona e a Complutense de Madrid.

As facultades de Belas Artes propoñen outra titulación emerxente con notoriedade: o Grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais, dispoñible na actualidade en seis universidades do país (Granada, Sevilla, País Vasco, Politécnica de Valencia, Complutense de Madrid e Barcelona). En Humanidades incorpórase o Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Universidade de Santiago e Internacional de Catalunya) ou o Grao en Comunicación Cultural (Universidade de Xirona).

No campo das artes xorden novos títulos adaptados aos avances tecnolóxicos

No campo das artes xorden tamén novos títulos adaptados aos avances tecnolóxicos, como o Grao en Deseño Multimedia e Gráfico da Universidade Camilo José Cela ou en Arte Electrónica e Dixital da Universidade Europea de Madrid, que tamén ofrece unha novidade atractiva co Grao en Ciencias da Danza. En consonancia con novas formas de expresión artística, a Universidade Rei Juan Carlos de Madrid propón o Grao en Composición de Músicas Contemporáneas.

A área de deseño incorpora así mesmo novos títulos para os estudantes. El Grado en Deseño pódese estudar en sete universidades (Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Vic, Europea de Madrid, Francisco de Vitoria e Ramón Llul), Creación e Deseño na Universidade do País Vasco, Deseño de Interiores en Antonio de Nebrija e Camilo José Cela e tamén nesta última Deseño de Moda.

Ciencias Sociais e Xurídicas

O termo “internacional” únese agora a varias titulacións de grao das universidades
Máis aló dos tradicionais estudos de Empresariais ou Economía, nas facultades de Económicas é posible na actualidade acceder a unha formación máis especializada. Para estar preparados para a apertura de novos mercados, o termo “internacional” únese agora a varias titulacións, como o Grao en Economía e Negocios Internacionais da Universidade de Alcalá, os Estudos Internacionais de Economía e Empresa da Pompeu Fabra ou o Grao en Negocios Internacionais da Universidade de Valencia. Sen abandonar o termo, o Grao en Relacións Internacionais implantouse tamén en cinco universidades do país (Alfonso X, Antonio de Nebriia, Complutense de Madrid, Europea de Madrid e Pontificia de Comiñas).

Dentro deste ámbito, tamén aparecen títulos especializados como Xestión Informática Empresarial (Complutense de Madrid), Liderado Emprendedor e Innovación (Universidade de Mondragón), Dirección de Empresas Tecnolóxicas (Ramón Llul) ou Xestión de Pequenas e Medianas Empresas (Universidade de Salamanca).

As facultades de Comunicación contan con novos títulos na área audiovisual

As facultades de Comunicación pola súa banda incorporan novos títulos da área audiovisual, exemplos destacables son o Grao en Cinema e Televisión da Universidade Ramón Llul, Grao en Audiovisual e Multimedia da Universidade de Xirona ou en Cinema e Medios Audiovisuais da Universidade de Barcelona.

Un dos graos máis específicos neste panorama é o Grao en Igualdade de Xénero impartido na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid. Outras propostas novas, aínda en trámite de aprobación, son o Grao en Ciencias Inmobiliarias (Antonio de Nebrija), Xestión Deportiva (Europea de Madrid) ou Seguridade e Emerxencia (Universidade das Palmas).

Enxeñarías e Arquitectura

Os títulos adaptáronse ás especialidades das titulacións técnicas

A maioría dos títulos desta rama de coñecemento adaptaron as súas denominacións ás anteriores especialidades que pertencían ás titulacións técnicas. A anterior Enxeñaría Técnica Industrial, especialidade en Mecánica, pasa agora a denominarse Grao en Enxeñaría Mecánica ou a Enxeñaría Técnica de Telecomunicación, Especialidade en Telemática adquire o nome de Grao en Enxeñaría Telemática. No entanto, nesta área aparecen tamén novos títulos e especialidades como o Grao en Enxeñaría Multimedia, impartido na Universidade de Valencia, Alacante, Ramón Llul e Politécnica de Cataluña e nestas dúas últimas universidades tamén o Grao en Enxeñaría de Sistemas TIC.

Como novidade, a fotografía adquire nivel universitario co Grao en Fotografía e Creación Dixital da Universidade Politécnica de Cataluña e o Grao en Fotografía da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid e os videoxogos co Grao en Deseño de Videoxogos da Camilo José Cela. Outro título pioneiro desta rama é o Grao en Piloto de Aviación Comercial e Operacións Aéreas que oferta a Universidade Rovira e Virgili como o primeiro título universitario oficial para a formación de pilotos.

Ciencias e Ciencias da Saúde: menos novidades

Estas son as ramas que menos novidades engaden ao seu catálogo de titulacións. Os títulos tradicionais de Medicamento, Farmacia, Enfermaría, Bioloxía ou Bioquímica seguen dentro dos estudos que ofertan a maioría das facultades. Xorden, iso si, algunhas especialidades dentro destas carreiras, como o Grao en Bioquímica e Bioloxía Molecular que se imparte na Universidade do País Vasco e na Rovira e Virgili, ou en Bioquímica e Ciencias Biomédicas da Universidade de Valencia.

Unha das institucións máis innovadoras nesta área é a Universidade Autónoma de Barcelona, que suma novos títulos como o Grao en Bioloxía Ambiental, Grao en Xenética ou o Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía.