Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O GMAT: a proba paira acceder a un máster MBA

As escolas de negocios máis prestixiosas do mundo esixen a superación deste exame paira acceder aos seus programas académicos
Por Marta Vázquez-Reina 8 de Abril de 2008
Img gmat listado
Imagen: Norman Z

Máis de 4.000 programas de posgrao de preto de 1.800 escolas de negocios de todo o mundo inclúen a superación do Graduate Management Admission Test (GMAT) entre os requisitos de admisión ás súas aulas. Este exame, que se realiza integramente en inglés e caracterízase polo seu alto nivel de dificultade, mide a habilidade analítica, matemática e verbal dos candidatos e os seus resultados poden ser determinantes á hora de obter una praza.

Que é o GMAT

Todo aquel que se expuxo realizar fóra das nosas fronteiras un Máster en Dirección de Empresas (MBA), en Finanzas, en Mercadotecnia, ou en calquera outra área relacionada cos negocios, sabe que paira optar a unha praza nalgún destes programas académicos é imprescindible realizar previamente o temido Graduate Management Admission Test, máis coñecido como o GMAT. De feito, a superación deste exame é esixida por máis de 1.800 escolas de negocios de 94 países do mundo, que utilizan os resultados do GMAT como uno dos criterios de selección máis importantes á hora de admitir aos candidatos a algún dos máis de 4.000 programas de posgrao que ofrecen nas súas aulas. Así mesmo, no noso país, algunhas das institucións académicas máis prestixiosas, como o Instituto de Empresa (IE), o IESE ou ESADE, admiten este exame como alternativa ás súas propias probas de selección internas.

O GMAT serve paira seleccionar a aqueles candidatos que teñen máis posibilidades de levar a cabo os seus estudos con éxito

600.000 estudantes o pasado ano e máis de 23.000 tan só nos dous primeiros meses de 2008 presentáronse a esta proba instaurada en 1954. Que ten o GMAT que non teñan outro test ou avaliacións? En primeiro lugar o seu carácter internacional, xa que é posible realizar o exame en 236 estados do mundo, isto permite que as escolas que se acollen ao programa poidan avaliar dunha forma estandarizada a todos os seus candidatos, xeralmente provenientes de diversos países. En segundo lugar, o formato do exame en si mesmo, que lonxe de ser un mero evaluador de coñecementos, ten como obxectivo valorar as habilidades dos aspirantes naqueles aspectos que terán que desenvolver durante a súa formación académica no ámbito dos negocios, servindo así paira seleccionar a aqueles que teñen máis posibilidades de levar a cabo os seus estudos con éxito. Este aspecto é fundamental paira os programas académicos, xa que adoitan recibir candidaturas de titulados en diferentes áreas académicas e de profesionais de distintos sectores, e o GMAT permítelles medir por uns mesmos criterios aquelas competencias que máis lles interesan.

Por outra banda, a propia operativa do Graduate Management Admission Council (GMAC), organización responsable desta proba, facilita enormemente, tanto aos candidatos como ás escolas e centros, os trámites administrativos que leva o exame. O GMAC encárgase de remitir directamente un informe dos resultados do aspirante a aquelas institucións educativas que este seleccione previamente.

O exame

Una vez tomada a decisión de realizar o exame, o primeiro paso que hai que dar é rexistrarse, xa sexa telefonicamente, por correo ordinario, fax ou a través da páxina web habilitada paira iso polo Graduate Management Admission Council (GMAC): MBA.com. Desde este sitio, o candidato pode localizar os centros máis próximos ao seu lugar de residencia onde pode realizar o exame e consultar as datas e horarios dispoñibles. No caso de España, unicamente existen tres centros, en Madrid, Barcelona e Sevilla; nos dous primeiros a frecuencia dos exames adoita ser de dous cada semana, mentres que en Sevilla pódese realizar un día á semana, concretamente os venres. É importante saber que un candidato se pode presentar ao exame cada 31 días, un máximo de cinco veces ao ano, si supera esta cifra, terá que solicitar un permiso especial ao GMAC paira poder realizar un novo exame.

Paira realizar o exame en España débense abonar 290 dólares (184,44 euros)

Tras seleccionar a data e hora do exame, tamén a través da web o candidato pode abonar as taxas correspondentes á proba, que en España ascenden a 290 dólares (184,44 euros); ao abonar esta cantidade, o aspirante xa terá automaticamente concertada a súa cita paira realizar o exame. No caso que desexe cambiar a data de realización do mesmo, poderá facelo até sete días antes do exame e deberá abonar una cantidade adicional de 58 dólares (36,92 euros). Tamén, si é necesario, pódese cancelar a cita, si faise con polo menos sete días de antelación a organización realizará un abono de 80 dólares (50,92 euros).

Chegada a data do exame, o alumno terá que presentarse no centro seleccionado coa debida acreditación persoal. Así mesmo, deberá levar unha listaxe cun máximo de cinco programas académicos que serán os que recibirán os resultados do exame do candidato. O GMAT realízase en soporte informático e consta de tres partes diferenciadas que avalían distintas habilidades: redacción analítica, cuantitativa e verbal.

  • A redacción analítica consta de dous exercicios. En primeiro lugar, a análise dun tema específico, sobre o que o candidato deberá expresar a súa opinión e o seu punto de vista baseándose na súa experiencia persoal ou nas referencias que teña sobre o tema. O segundo exercicio consiste en analizar un argumento, razoándoo e expondo una critica apropiada e construtiva do mesmo. Paira realizar cada un destes exercicios o candidato conta con 30 minutos.

  • A sección verbal consiste en 41 preguntas tipo test que se deben contestar en 75 minutos. As preguntas están deseñadas en función de tres habilidades: a comprensión lectora, o razoamento crítico e a corrección sintáctica e a súa puntuación é clave paira verificar o nivel de coñecemento do idioma inglés do candidato.

  • A terceira parte do GMAT é a denominada sección cuantitativa, composta de 37 preguntas de resposta múltiple que miden as habilidades matemáticas do examinado. Paira superar estes exercicios cóntase con 75 minutos e requírese ter coñecementos previos tanto de aritmética como de álxebra e xeometría.

    Na sección verbal e na cuantitativa, a dificultade das preguntas vai variando en función das respostas dadas no exercicio anterior

    É importante destacar que, tanto na sección verbal como na cuantitativa, a dificultade das preguntas vai variando en función das respostas dadas no exercicio anterior. É dicir, o exame comeza por unha pregunta de nivel intermedio e as seguintes preguntas vaise adaptando ao nivel que demostra o examinado nas súas respostas, incrementando ou diminuíndo a súa dificultade segundo conteste correcta ou incorrectamente á pregunta anterior, deste xeito, o test do GMAT é único paira cada candidato. Así mesmo, é recomendable non deixar ningunha pregunta en branco, xa que se penaliza por iso.