Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Observatorio de Empregabilidade e Emprego Universitarios

Este órgano pretende converterse na fonte informativa de referencia nacional e autonómica sobre titulados universitarios e traballo
Por Azucena García 9 de Febreiro de 2014
Img jovenes hd

O Observatorio de Empregabilidade e Emprego Universitarios xorde da situación actual, na que “o desemprego, a inestabilidade, os desaxustes formativos-laborais, son só algúns dos problemas aos que se enfrontan os universitarios españois”, explican os seus impulsores. Coa colaboración de universidades de todo o país, encargarase de recoller e xerar información que contribúa a deseñar políticas educativas e de traballo favorables a quen terminan os seus estudos. Neste artigo explícanse os labores do Observatorio, a súa intención de converterse en referencia en materia de universidade e emprego, así como o papel dos Centros de Recollida e Análise da Información distribuídos por España.

Labores do Observatorio de Empregabilidade e Emprego Universitarios

Máis dun millón de universitarios en paro é un dato que leva á reflexión. Por iso as universidades aliáronse para tentar atopar solucións. Así nace o Observatorio de Empregabilidade e Emprego Universitarios, unha iniciativa da Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE), a Cátedra UNESCO de Xestión e Política Universitaria da Universidade Politécnica de Madrid (UPM) e a Fundación da Obra Social “a Caixa”, que presta apoio económico e institucional.

Estúdase e mide o emprego e a empregabilidade dos egresados universitarios en España para xerar información que axuda ao deseño das políticas educativas e de emprego

Entre as súas prioridades, figuran analizar cantos titulados universitarios atopan traballo, o tempo que tardan en atopalo, que tipo de contratos asinan e, mesmo, se están satisfeitos co emprego que obteñen. Estes son algúns dos obxectivos que detallan os propios impulsores do proxecto, tamén preocupados polo nivel de emprendimiento entre os universitarios españois, o tipo de traballos relacionados cos seus estudos nos que conseguen colocarse, se están sobrecualificados para estes empregos, se contan coas competencias profesionais requiridas polas empresas ou se pola contra a universidade debe aplicar cambios e ata que punto inflúen os estudos na traxectoria profesional.

En definitiva, o Observatorio preocúpase do “despois” para orientar o “antes”: que sucede unha vez que os titulados universitarios terminan os seus estudos, a que situación enfróntanse no mercado laboral e que pode facer a universidade para mellorar as posibilidades de acceso a un traballo. “É unha iniciativa que estuda e mide o emprego e a empregabilidade dos egresados universitarios en España -explican-, que xera información fiable e oportuna para o deseño das políticas educativas e de emprego”.

Referencia en universidade e emprego

O obxectivo do Observatorio é converterse na fonte informativa de referencia nacional e autonómica. Deste xeito, pretende recompilar e xerar información e indicadores que respondan a estándares internacionais de calidade, explica. A sede localízase na Cátedra UNESCO de Xestión e Política Universitaria da UPM, pero conta cunha rede de dez Centros de Recollida e Análise da Información (CRAI), distribuídos no sistema universitario español.

Nestes centros, investigadores e técnicos traballan cunha mesma metodoloxía. Ademais, un consello dun grupo de expertos -académicos e técnicos nacionais e internacionais de distintos ámbitos e disciplinas- asesorará e colaborará na planificación anual e na avaliación das actividades do Observatorio. O fin é “apoiar con información a toma de decisións de futuros estudantes, estudantes actuais e egresados universitarios, así como de empregadores, políticos e xestores universitarios con responsabilidades en educación e emprego”.

Centros de recollida e análise da información

Os CRAI organizáronse a partir dunha serie de criterios. Buscouse non dividir as universidades dunha comunidade autónoma, nin agrupar nun mesmo conxunto as de varias comunidades cando cada unha teña un número relativamente elevado de centros e de alumnos. Ademais, tívose en conta a proximidade xeográfica, a historia e antecedentes de colaboración e a modalidade de ensino (semipresenciales e internacionais).

Con este método formáronse o dez conxuntos, que dan lugar ás correspondentes unidades. Estas “poden ter a súa base nun observatorio, centro, instituto, axencia, entre outros, que involucre a unha ou máis universidades”. A Unidade de dirección e cooordinación, os membros do consello de expertos e cada unha das unidades pódense consultar na páxina web do Observatorio.