Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os bolseiros cotizan á Seguridade Social, todos?

Os estudantes universitarios e de FP que realicen prácticas en entidades públicas ou privadas poden darse de alta e cotizar na Seguridade Social
Por Azucena García 11 de Setembro de 2013
Img becarios list
Imagen: USDAgov

Unha boa noticia para os bolseiros. Polo menos, para os estudantes universitarios que realicen prácticas académicas en entidades públicas ou privadas. Unha resolución aprobada en agosto recoñece o seu dereito a cotizar na Seguridade Social, anulado en 2011, e mantén aberto ata o 30 de setembro o prazo para xestionar o alta. Deste xeito, estes bolseiros quedarán asimilados aos traballadores por conta allea a efectos da inclusión no Réxime Xeral, pero unha vez terminado o período de prácticas, non poderán cobrar a prestación por desemprego. Nin sequera están obrigados a cotizar por esta continxencia. Neste artigo explícase quen poden darse de alta na Seguridade Social, o prazo para realizar as xestións e cinco vantaxes de realizar prácticas.

Quen poden darse de alta na Seguridade Social

Os estudantes universitarios que realicen prácticas académicas externas teñen dereito a darse de alta na Seguridade Social e cotizar, ou ben, a xestionar a baixa se o seu período de prácticas terminou. Así o recolle unha resolución do 19 de agosto publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE). A medida afecta a quen fagan prácticas curriculares de grao ou extracurriculares, é dicir, as que proseguen a un grao, máster ou posgrao. Estímase que dous millóns de bolseiros beneficiaranse da medida.

Son susceptibles de cotizar os bolseiros que realicen tarefas vinculadas a estudos universitarios ou de formación profesional e reciban unha contraprestación

Esta decisión é froito dunha sentenza do Tribunal Supremo ditada o pasado mes de maio e que anulaba un real decreto de 2011 no cal se recollía que estes estudantes non podían cotizar á Seguridade Social. A Lei 27/2011, de 1 de agosto, contempla na súa disposición adicional terceira a inclusión na Seguridade Social dos bolseiros. Con todo, o citado decreto aprobado en 2011 determinou que esta condición non sería aplicable aos estudantes universitarios. Agora dáse marcha atrás.

Son susceptibles de cotizar á Seguridade Social os alumnos que reúnan os requisitos e condicións previstos no Real Decreto 1493/2011, de 24 de outubro. Este aplícase aos bolseiros en entidades ou organismos públicos ou privados, que realicen tarefas vinculadas aos seus estudos universitarios ou de formación profesional e leven unha contraprestación económica.

Estes estudantes han de acreditar a súa participación nos programas de formación mediante un certificado que expedirán as entidades ou organismos que os financien. Nesta certificación ten que constar “que o programa de formación reúne os requisitos esixidos, así como a súa duración”.

Bolseiros en prácticas: alta na Seguridade Social ata o 30 de setembro

Os bolseiros poderán xestionar o alta ou a baixa na Seguridade Social ata o próximo 30 de setembro. A medida ten carácter retroactivo desde o 28 de xuño, o que implica que os universitarios en prácticas cotizarán polo mes de xuño e xullo, a pesar de que a resolución se aprobase en agosto.

Unha vez inscritos, sinala a resolución, a empresa ou entidade que lles pague “terá de prazo ata o 31 de outubro para abonar as cotas á Seguridade Social”. Os ingresos correspondentes ás cotas do período de xuño a agosto “poderán efectuarse ata o próximo 31de outubro”, polo que dispoñen de tempo suficiente para facelo.

Se en lugar do alta deberíase comunicar a baixa porque as prácticas xa terminaron, pero realizáronse no período aprobado, os prazos serán os mesmos: ata o 30 de setembro para comunicalo e ata o 31 de outubro para abonar as cotas.

Este dereito permite aos estudantes en prácticas cotizar polas prestacións de xubilación, invalidez ou incapacidade temporal, aínda que non o farán para recibir unha prestación por desemprego. Calcúlase que as empresas ou entidades nas que realicen o seu período de formación cotizarán por eles entre 30 e 35 euros.

Cinco vantaxes de realizar prácticas

As prácticas son para os estudantes unha porta de acceso ao mundo laboral. Gañan unha experiencia que non adquiren nas aulas. Por iso, para a maioría dos estudantes que as realizan supoñen unha oportunidade. As seguintes son algunhas das vantaxes destacadas:

  • Adquisición de experiencia e habilidades profesionais.
  • Aprendizaxe das reviravoltas do oficio.
  • Posibilidade de obter unha contraprestación económica.
  • Coñecer a profesionais do sector e ampliar os contactos.
  • No mellor dos casos, logro dun contrato laboral, unha vez terminado o período de prácticas.