Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Pagar a universidade: máis fácil co pago fraccionado

Esta modalidade de pago permite afrontar en varias cotas o custo da matrícula universitaria e evitar así un desembolso maior ao comezo do curso
Por Azucena García 4 de Setembro de 2013
Img planificacionrenta3 list
Imagen: Steve Woods

A universidade encareceuse nos últimos anos e os requisitos para obter unha bolsa, nalgúns casos, endurecéronse. Hai que buscar alternativas para que a taxa de universitarios non descenda e quen o desexen poidan estudar. Entre as solucións, o pago fraccionado destaca como opción. Permite abonar o custo da matrícula en varias mensualidades, en lugar de facelo nun prazo único ou un máximo de tres, como propoñen agora algúns centros. As condicións establéceas a universidade. Neste artigo explícase cantas mensualidades abónanse co pago fraccionado e que sucede se non se poden afrontar os prazos ou se se anula a matrícula.

Cantas mensualidades abónanse co pago fraccionado

O modo de pago da matrícula universitaria para este curso queda en mans dos propios centros. As universidades decidirán como afrontalo e algunhas xa optaron por dar facilidades para que quen queiran estudar, poidan. Ata agora, na súa maioría, é posible abonar a matrícula nun ou dous prazos, pero algúns centros admitirán máis mensualidades durante o próximo curso. O pago fraccionado chegou ás aulas.

O Boletín Oficial de Murcia publicou o pasado 8 de agosto a orde pola que se recoñece o pago fraccionado. No seu caso, estipula tres pagos: co primeiro abonarase o 50% do importe, entre o 15 e o 30 de outubro (nos 10 días hábiles tras a formalización da matrícula para estudos de Terceiro ciclo), mentres que nos dous seguintes (do 1 ao 20 de decembro e do 21 de xaneiro ao 10 de febreiro de 2014) pagarase o 25% restante en cada un. Admítese que as universidades ofrezan aos seus alumnos outras formas de pago alternativas que consideren oportunas.

A media de dous prazos para o pago da matrícula amplíase a entre tres e dez mensualidades, segundo elixa a universidade

En Canarias , a Consellería de Educación, Universidades e Sustentabilidade aprobou en xullo mediante decreto o pago fraccionado nas universidades públicas. Contémplanse un total de catro abonos: un primeiro prazo no momento de formalizar a matrícula e, como máximo, ata o 23 de setembro; un segundo entre o 2 e o 20 de decembro; un terceiro entre o 3 e o 17 de febreiro de 2014; e un cuarto e último prazo entre o 1 e o 15 de abril de 2014. Estes períodos non se aplican nin no caso de materias cuadrimestrais nin a quen finalicen os seus estudos en decembro de 2013 ou xaneiro de 2014 na Universidade de Las Palmas de Gran Canaria e en setembro de 2013 ou xaneiro de 2014, na Universidade da Lagoa. O importe total da matrícula deberá estar abonado no tempo establecido polas universidades, sempre antes do inicio dos exames correspondentes a estas convocatorias.

Na Comunidade Valenciana, as universidades públicas admitirán o pago mensual, unha vez que o Consell Valencià d’Universitats permita esta posibilidade. Polo momento, o Consello de Goberno da Universitat Jaume I aprobou unha ampliación de catro a sete prazos entre outubro e abril e a Universitat Politècnica de València admite o pago fraccionado en oito mensualidades, de setembro a abril, para importes superiores a 360 euros. Os recibos sáldanse ao final de cada mes, segundo explica o centro, “para axudar ás familias a facer fronte ao aumento das taxas de matrícula”. A Universitat de València aceptou en 2012 por primeira vez o pago en seis mensualidades, mentres que a Universidade de Alacante mantivo o pago en dous prazos, o primeiro deles na segunda quincena de outubro e o segundo, a mediados de xaneiro.

Na Comunidade de Madrid, a Universidade de Alcalá (UAH) dará a opción de pagar a matrícula en 10 mensualidades iguais, sen intereses. Todos os estudantes de Grao e Máster, novos ou veteranos, poderán acollerse a esta medida sen custos financeiros adicionais para “facilitar o acceso de estudantes aos estudos superiores”, afirmou o reitor, Fernando Galván. Os pagos deberán domiciliarse e abonaranse a comezos de mes. O primeiro pago fíxose xa o pasado mes de agosto e o último, producirase en maio de 2014. Para abonos superiores a 350 euros, a Universidade Complutense divide en seis prazos o pago da matrícula: o primeiro no cinco días seguintes á formalización da matrícula e o último, desde o 2 de marzo ata o 1 de abril.

En Andalucía , a Universidade de Málaga mantén o pago aprazado, que conserva os tradicionais dous prazos: o primeiro con anterioridade ao día 1 de novembro de 2013 e o segundo entre os días 16 e 31 de decembro de 2013. A Universidade de Sevilla e a de Cádiz sinalaron o pasado curso que estudarían a posibilidade de aprobar o pago fraccionado en catro prazos.

Precisamente, en catro prazos poderán abonar a matrícula universitaria os alumnos da Universidade da Coruña a quen se denegue unha bolsa ou paguen en efectivo.

Que sucede se non se poden afrontar os pagos

A crise propiciou cambios na normativa das universidades. Algúns centros son agora máis flexibles en canto aos pagos, sempre que se argumenten causas xustificadas.

O pasado curso, a Universitat de València anulaba a matrícula en caso de falta de pagamento, sen dereito a reintegro das cantidades abonadas ata entón. Para este curso, en cambio, modificou o seu Regulamento de Matrícula para flexibilizar as anulacións debidas a motivos económicos e a outras causas de forza maior.

Pola súa banda, a Universitat Jaume I contempla que se o alumno non pode pagar as cotas por unha razón xustificada, poderá argumentar esas causas para que a universidade avalíeas e tome unha decisión do seu caso en particular.

Cando a matrícula se anule por falta de pagamento na Universidade de Málaga, poderase recuperar mediante o pago dos prezos públicos correspondentes, “sempre que non se trate dun estudante de novo ingreso cuxa respectiva praza arquivada fose adxudicada a outro solicitante”. No entanto, prevese a posibilidade de incrementar a cantidade con intereses de demora e recarga de prema. Unha vez que se pague, a matrícula recuperarase no prazo de dous días hábiles desde a data de pago.

E se anulo a matrícula?

A Universitat de València permitirá as anulacións parciais por “perda económica na unidade familiar”, “traballo ou causas de índole profesional” ou enfermidade e, se estas xestiónanse antes do 31 de decembro, devolveranse as taxas de matrícula. Aos alumnos de primeiro curso, reservaráselles a praza nos mesmos estudos o curso seguinte.

A Universitat de València contempla a devolución das taxas se a matrícula anúlase antes do 31 de decembro

A Universitat Jaume I aprobou que, de anularse a matrícula, non se paguen as taxas das materias correspondentes cando a baixa se xestione durante a segunda quincena de novembro -para as materias de primeiro semestre- ou na segunda quincena de marzo -para as materias do segundo trimestre-. Neste caso, ao matricularse de novo, abonaranse as taxas de primeira matrícula.

Haberá que esperar ás próximas semanas para coñecer novas decisións dos centros e se a crise afrouxa as súas condicións de pago e anulación de matrícula. As familias que máis apuros sofren son as máis afectadas, pero a fraxilidade da economía apunta a calquera e, por iso, confíase en que as universidades teñan en conta estas situacións.