Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Prácticas con Erasmus

Este programa permite aos estudantes realizar prácticas en empresas europeas durante un período de tres a doce meses
Por Marta Vázquez-Reina 5 de Febreiro de 2010
Img banderas europealistadopg
Imagen: Redvers

Erasmus xa non é só sinónimo de estudar no estranxeiro. Desde fai dous cursos, o programa de mobilidade europeo de maior éxito entre os universitarios impulsa aos estudantes a realizar prácticas laborais en empresas, organizacións ou centros de formación estranxeiros. Constitúe un excelente complemento práctico ao programa de estudos e conta co recoñecemento académico por parte das universidades.

Mobilidade europea

A unificación das universidades europeas nun marco común que promove o Espazo Europeo de Educación Superior ten como uno dos seus obxectivos principais favorecer a mobilidade dos estudantes e traballadores, de modo que poidan completar a súa formación en calquera país da Unión e integrarse no mercado de traballo doutras rexións.

O plan de acción da Comunidade Europea Erasmus foi o primeiro paso que deron os estados membros paira favorecer esta mobilidade. Despois de 23 anos, máis de dous millóns de estudantes completaron parte dos seus estudos noutros países grazas a este programa, que conta cunha gran aceptación entre os universitarios españois. O pasado curso 2008-2009, preto de 26.000 alumnos do noso país participaron nunha estancia Erasmus.

Nace co fin de mellorar a cooperación entre os centros de educación superior e as empresas

Pero non todos foron a estudar. Desde hai dous anos, o programa ampliou a súa acción ao ámbito das prácticas laborais. O novo plan de mobilidade, denominado Erasmus Práctica nace co fin de mellorar a cooperación entre os centros de educación superior e as empresas e favorecer a futura integración dos estudantes nun ámbito profesional máis amplo que o do seu propio país. Segundo os datos do Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), no primeiro ano da súa implantación, máis de 20.000 universitarios europeos participaron en Erasmus Práctica. Máis de 1.800 estudantes eran españois.

Recoñecemento e axuda

Erasmus Práctica constitúe un plan de mobilidade que permite que os universitarios realicen unhas prácticas en empresas, centros de formación ou outras organizacións de países europeos durante un período de entre tres e doce meses. A vantaxe que representa efectuar as prácticas a través deste programa, no canto de facelo a título individual (una opción factible), é que a institución académica do estudante valora esta actividade e recoñécea no expediente académico e no Suplemento Europeo ao Título, ben como prácticum ou proxecto fin de carreira ou en forma de créditos de libre elección.

O programa concede una axuda de 420 euros ao mes paira sufragar algúns gastos derivados da estancia

O programa concede aos estudantes una axuda de 420 euros ao mes paira sufragar algúns gastos derivados da estancia no estranxeiro, como a viaxe ou a manutención. Esta contía compleméntase, en ocasións, cunha cantidade adicional que achegan algunhas administracións autonómicas ou as mesmas institucións de educación superior, como no caso da Universidade de Cádiz, que concede 100 euros mensuais máis aos seus alumnos en prácticas.

Esta bolsa é imprescindible en moitos casos, posto que as empresas ou centros que acollen aos alumnos non están obrigados a remunerar a súa actividade. Aínda que isto depende de cada empleador. Una posibilidade é retribuirles cun soldo estipulado ao mes ou proporcionarlles outras axudas, como abono de transporte, cheques de comida ou aloxamento.

Funcionamento

O plan de mobilidade está dispoñible paira os alumnos de institucións de educación superior que conten cunha Carta Erasmus Ampliada, é dicir, que permita a mobilidade dos estudantes tanto paira estudar como paira traballar no estranxeiro. Na actualidade, máis de 40 universidades españolas teñen concedida esta Carta.

Os centros esixen que os participantes completen polo menos o 50% dos créditos do plan de estudos

Poden participar universitarios de calquera nivel: Grao, Posgrao ou Doutoramento. O requisito imprescindible é ser cidadán dun país da Unión e estar matriculado nos estudos tanto no momento de solicitala como durante o desenvolvemento das prácticas. A partir de aquí, as propias universidades establecen as condicións particulares que deben cumprir os seus estudantes paira integrarse no programa. En xeral, os centros esixen que os participantes completen polo menos o 50% dos créditos do plan de estudos que cursan, aínda que algunhas institucións só admiten a alumnos de último curso.

As universidades e empresas piden tamén aos estudantes un nivel específico de coñecemento da lingua do país no que se vai a realizar a práctica. Pódese acreditar con distintos títulos ou certificados de idiomas oficiais ou mediante a realización dunha proba de idiomas que convoca para ese efecto o centro de estudos superiores.

En canto ás compatibilidades, Erasmus Práctica non é excluínte con Erasmus Estudos. Poden participar no programa estudantes que obteñan una bolsa de estudos sempre que non se gocen as dúas accións de forma simultánea. Un estudante pode cursar o segundo semestre como estudante Erasmus no estranxeiro e realizar as prácticas nos meses de verán.

Desenvolvemento do programa

O estudante que quere solicitar una bolsa deste programa debe ser aceptado con anterioridade por unha empresa ou institución paira realizar as prácticas. Este labor pódea emprender o alumno pola súa conta, se pregunta entre os seus contactos ou busca entre as ofertas que se publican en diferentes portais especializados en prácticas paira estudantes no estranxeiro.

A maioría das universidades facilitan una bolsa de ofertas de prácticas paira axudar ao alumno na súa procura

Con todo, a maioría das universidades facilitan, a través dos seus servizos de relacións internacionais, una bolsa de ofertas de prácticas paira axudar ao alumno na súa procura. En ocasións, o universitario limítase a facilitar o seu perfil ao centro e este encárgase de localizar as prácticas que máis se adecuen a el. A Universidade de Valladolid conta cunha modalidade de acceso ao programa con prácticas xa pechadas coas empresas.

Una vez que a empresa acepta ao alumno e cumpre con todos os requisitos, a universidade realiza o proceso de selección paira a concesión das axudas. A baremación depende, en xeral, do expediente académico, os coñecementos lingüísticos do idioma do país de destino ou outras actividades complementarias do currículo do universitario.

Os estudantes aceptados deben gozar das prácticas dentro dun mesmo curso académico. Neste programa, considérase como tal desde o 1 de xullo ao 30 de setembro. O alumno acorda a duración coa empresa. Cando comeza no posto de traballo, asígnaselle un titor que se responsabiliza do labor e do seguimento e posterior informe paira a universidade.