Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Prácticas en liña para universitarios

As prácticas virtuais, unha novidade no noso país, permiten aos universitarios adquirir experiencia profesional nunha contorna en liña
Por Azucena García 23 de Xaneiro de 2013
Img practicas on line list
Imagen: Pedro Lozano

As prácticas profesionais son unha das mellores vías para adquirir experiencia e favorecer o acceso ao mercado laboral. Por iso aprovéitanse as súas posibilidades e a contorna virtual non podía pasarse por alto. Os estudantes universitarios de grao e máster do noso país teñen a posibilidade de realizar prácticas profesionais a distancia, a través do computador, pero nun ambiente profesional. Neste artigo explícanse en que consisten as prácticas virtuais, cales son as súas vantaxes e como obter unha praza.

Imaxe: Pedro Lozano

O número de créditos que os estudantes de grao e máster oficial deben superar para obter o título é unha cuestión que preocupa. Para dar por concluídos os estudos, é necesario chegar a un mínimo e, por iso, débense garantir vías suficientes para conseguilos. Contabilizan os traballos, os proxectos e as prácticas, que poden ser optativas ou obrigatorias. Neste último caso, “estímase que, a nivel nacional, serán necesarias máis de 150.000 prazas anuais de prácticas formativas”, precisa a Fundación Universidade Empresa. E é que no actual contexto de crise, os estudantes universitarios de grao e máster aumentan e requírense prazas suficientes para todos: no curso 2011-2012 houbo 1,5 millóns de alumnos, un 2,3% máis que no anterior.

Prácticas 2.0, en que consisten

Desde 2011, a Fundación Universidade Empresa (FOI) desenvolve un programa de prácticas en liña para alumnos de últimos cursos de carreira (diplomatura, licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou grao), máster, inmersos na realización do proxecto fin de carreira ou do proxecto fin de máster. A proposta exponse como un modelo complementario, “non sustitutivo”, do actual modelo de prácticas presenciais en empresas. Pero deste xeito a oferta axústase mellor á demanda. O programa e-start baséase en prácticas non presenciais para adquirir “unha formación práctica certificada e con recoñecemento de créditos ECTS (European Credit Transfer System) en campos acordes aos seus estudos”.

As prácticas realízanse a través dunha plataforma virtual, na que os estudantes han de resolver casos reais

As prácticas realízanse a través dunha plataforma virtual, na que os estudantes han de resolver casos reais expostos pola empresa, asociación empresarial ou institución coa que se establece o convenio. A través desta plataforma, os estudantes comunícanse co titor académico, o titor empresarial e a Fundación Universidade Empresa. É a súa vía de contacto para resolver calquera dúbida e asegurar o éxito da experiencia.

A iniciativa diríxese tanto a entidades públicas como privadas e baséase no sistema LIFE (Live and International Future Experience), desenvolvido pola consultora holandesa A’Met Education. FOI ten subscrito un acordo de colaboración con esta, a través do cal conta “coa licenza en exclusiva para a implementación en España por un período de vixencia inicial de 10 anos”. O programa LIFE, explica FOI, “xa se aplica con éxito en diferentes universidades en Holanda, Reino Unido e Polonia”.

O programa e-start, desde maio de 2011 ata decembro de 2012, contou coa participación de 215 empresas de todo o país, un total de 1.329 estudantes e catro universidades: Universidade San Pablo CEU, Universidade de Alcalá, Universidade Camilo José Cela e Universidade Internacional da Rioxa.

As “Prácticas profesionais virtuais no EEES” son a proposta de a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED), elixida como boa práctica pola Cátedra UNESCO de Xestión e Política Universitaria da Universidade Politécnica de Madrid. No seu caso, non só suxírense como a resolución de casos prácticos de estudo, “senón que o alumno desenvolve propostas reais expostas pola empresa”, subliña a directora do Centro de Orientación, Información e Emprego (COIE) da UNED, Cristina Ruza. En 2012 realizouse unha experiencia piloto con 70 estudantes de máis de doce titulacións, incluídos estudos de posgrao, e o programa manterase vixente durante 2013, con prioridade para os alumnos con discapacidade.

Vantaxes das prácticas en liña

Img programae startempresas
Imaxe: Fundación Universidade Empresa

Segundo as previsións de FOI, o mercado actual de prácticas non ten capacidade suficiente para garatizar unha praza a todos os alumnos, “de todo tipo de titulacións”, que necesitan realizalas para finalizar os seus estudos e obter o título de grao ou máster. Con todo, as prácticas en liña adáptanse mellor a este escenario. Entre outras barreiras, superan a falta de espazo físico ou recursos que en ocasións impide o desenvolvemento de prácticas e mellora as oportunidades de colaboración entre as universidades e as pemes, “que debido á súa dimensión, tradicionalmente tiveron menos ocasións de colaborar”.

Cristina Ruza recoñece que, no seu caso, tamén detectaron que os traballadores autónomos e as pemes son “quen menos estudantes en prácticas solicitan por unha cuestión de espazo, xa que moitas veces non teñen a posibilidade de garantir un escritorio e un computador” ao alumno. Con estes programas, destaca, “sálvase esta dificultade”, ademais de superarse as barreiras xeográficas. “Estudantes que viven en illas ou en cidades onde non poden acceder a grandes empresas, teñen a posibilidade de facelo desta maneira“, precisa. A modalidade de prácticas a distancia equilibra a oferta e a demanda, ao permitir que calquera alumno da UNED, de calquera punto do país ou continente onde hai un centro asociado, poida tomar parte neste programa.

Amplíanse tanto a posibilidade de adaptar os perfís profesionais requiridos polas empresas ás capacidades dos estudantes como as opcións de colaboración, debido ao feito de traballar desde calquera lugar, co único requisito de dispor dun computador e conexión a Internet. Non só é posible traballar de maneira individual ou en grupo con equipos do noso país, mesmo “en grupos interdisciplinares pertencentes a distintas universidades”, senón con equipos doutros países, “favorecendo así a formación en contornas internacionais”, sinala FOI. Á súa vez, outra vantaxe afecta os estudantes que traballan e han de compaxinar as prácticas co seu horario laboral. Para eles a alternativa virtual representa “a única forma viable de realizar as prácticas”.

Como obter unha praza para realizar prácticas virtuais

Os estudantes cuxas universidades estean adscritas ao programa e-start poden realizar prácticas non presenciais para obter o recoñecemento dos créditos correspondentes. Para iso, FOI selecciona ás empresas, asociacións ou institucións que se axustan aos contidos formativos que cursan os alumnos, a universidade as valida, adxudícanse as prazas aos alumnos e habilítase a todas as partes na plataforma.

A plataforma virtual é a contorna onde se desenvolven todas as actividades. Nela o estudante ha de levar a cabo as tarefas que se lle encomendan e desde ela o titor empresarial e académico valóranas “coa periodicidade acordada tanto coa universidade como coa empresa”. Deste xeito compróbanse os avances do alumno e oriéntaselle en caso de dúbida ou de que o traballo non responda a formulación inicial. Cando o período de prácticas finaliza, o estudante tería que completar a proposta, a empresa certificará o resultado e concederánselle os créditos correspondentes.

Pola súa banda, os estudantes da UNED tamén teñen a opción de realizar prácticas en liña. Para iso, han de enviar a súa candidatura ao COIE e indicar o interese en realizar prácticas virtuais. A partir da petición, o COIE encárgase de buscar unha empresa que se adecue ao perfil do alumno e, unha vez localizada, ambas as entidades establecen o acordo de prácticas, no que se fixan as condicións.

O estudante deberá realizar os traballos que se lle encomenden e entregalos na data acordada a través da plataforma ALF, habilitada para os alumnos da UNED. “Non se impón un horario nin unhas condicións ríxidas, pero hai que cumprir uns mínimos”, sinala Ruza. Os estudantes en prácticas deben respectar as datas de entrega e estar dispoñibles para comunicarse coa empresa, cando esta o requira.