Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Prácticas na Comisión Europea

Durante cinco meses os mozos licenciados europeos poden adquirir unha importante experiencia profesional
Por Marta Vázquez-Reina 21 de Decembro de 2008
Img practicaslistadojpg

Cada ano, máis de 14.000 candidatos solicitan unha das prazas que ofrece a Comisión Europea para realizar un período de prácticas profesionais de cinco meses, máis coñecido como “Stage”, nalgunha das súas direccións xerais. Tan só ao redor de 1.200 serán os afortunados en ser elixidos para participar nesta experiencia, para a que se esixe unha titulación universitaria e dominar polo menos dúas linguas oficiais da Unión Europea.

Se realizar unhas prácticas profesionais despois de finalizar os estudos universitarios é un dos mellores puntos que se poden agregar a un Curriculum Vitae, que estas se desenvolveron no marco dunha institución europea destácaas aínda máis. Por iso, a Comisión Europea chega a recibir ata 7.000 solicitudes en cada un dos dous períodos de prácticas de cinco meses de duración que ofrece aos mozos licenciados europeos. En cada sesión de prácticas, do 1 de marzo ao 31 de xullo e do 1 de outubro ao 28 de febreiro, son admitidos pouco máis de 600 candidatos, que traballarán durante ese período nalgunha das direccións xerais da Comisión, xeralmente en Bruxelas ou Luxemburgo, baixo a supervisión dun titor.

Durante a súa estancia de prácticas, os mozos reciben unha bolsa mensual, ao redor dos 1.000 euros, que lles servirá para cubrir os distintos gastos de aloxamento e manutención que terán que afrontar; así mesmo, unha vez finalizado o período de prácticas, os bolseiros reciben unha axuda para custear os gastos de desprazamento, cuxa cantidade estará determinada en función da distancia do seu país do lugar de destino.

A Comisión benefíciase dos novos puntos de vista e coñecementos que poden achegar ao traballo diario os mozos bolseiros

Este programa de prácticas resulta beneficioso en ambos os sentidos, para o que as realiza e para o que as organiza. Por unha banda, os mozos titulados universitarios que obteñen unha bolsa poden vivir unha experiencia única e directa do funcionamento da Comisión Europea, adquirindo coñecementos prácticos das actividades cotiás dos departamentos e servizos da Comisión; todo iso, nunha contorna multicultural e multilingüe, o que promove a integración entre mozas de distintas nacionalidades. Á súa vez, a Comisión Europea benefíciase dos novos puntos de vista e coñecementos que poden achegar ao traballo diario os mozos bolseiros, que formarán, unha vez finalizadas as prácticas, un grupo preparado para colaborar e cooperar coa Comisión no futuro.

Selección

Para poder participar no proceso de selección, os candidatos, ademais de cumprir a norma de non beneficiarse anteriormente de ningún tipo de prácticas nunha institución ou órgano europeo, deben reunir os seguintes requisitos:

 • Nacionalidade: aínda que en xeral os candidatos selecciónanse entre os mozos con nacionalidade tanto dos estados membros como dos países candidatos, tamén se acepta un número limitado de bolseiros de estados non membros da Unión en función dos recursos dos que se dispoña.

 • Titulación: no caso dos candidatos españois, deben terminar o primeiro ciclo dos estudos superiores, obtendo por iso un título. É dicir, poden optar ás prácticas, Diplomados, Enxeñeiros Técnicos, Licenciados e Enxeñeiros ou Arquitectos superiores.

 • Idiomas: os candidatos dos estados membros deben ter un bo coñecemento de polo menos dúas linguas comunitarias, unha das cales debe ser alemán, francés ou inglés, xa que son as linguas de traballo da Comisión. Estes coñecementos deben acreditarse cos correspondentes títulos ou certificados que se obtiveron.

  As candidaturas para os dous períodos de prácticas débense realizar con máis de 10 meses de antelación

  As candidaturas débense realizar case con 10 meses de antelación, entre o 1 de xuño e o 1 de setembro para os candidatos que queiran participar no “Stage” de verán (marzo-xullo) e entre o 1 de decembro e 15 de febreiro para aqueles que opten polo “Stage” de inverno (outubro-febreiro). O primeiro paso consiste en cumprimentar a solicitude en liña dispoñible na web da Comisión en inglés, alemán e francés; nela o candidato debe introducir tanto os seus datos persoais e de contacto, como a súa formación académica e experiencia profesional, así como un resumo das motivacións ou razóns que lle levan a solicitar as prácticas. Esta mesma solicitude débese enviar así mesmo por correo postal, antes da data límite, á Oficina de Prácticas da Comisión. Xunto a ela débese achegar toda a documentación esixida para verificar os datos achegados na solicitude, é dicir, fotocopia de Documento de Identidade, do Título universitario, certificados ou diplomas de idiomas ou certificado de experiencia laboral, todos eles acompañados da súa correspondente tradución a inglés, francés ou alemán.

  O libro azul

  Os candidatos que cumpran con todos os criterios esixidos pasarán a formar parte da lista de preseleccionados, coñecida tamén como “libro azul”. Este libro estará dispoñible para todas as direccións xerais da Comisión, que serán as encargadas de seleccionar os seus bolseiros en función do número que se lles asignou. Os criterios tidos en conta polos responsables de elixir os bolseiros céntranse sobre todo no seu curriculum e o expediente.