Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Premios fin de carreira

Estes galardóns distinguen aos estudantes que obtiveron os mellores resultados nos seus estudos universitarios
Por Marta Vázquez-Reina 31 de Decembro de 2008
Img premio fin carrera
Imagen: Sarah Cuypers

Desenvolver unha carreira universitaria de forma brillante e con excelentes resultados académicos, ademais de ser un importante reclamo á hora de acceder a un primeiro emprego, ten premio, xa que, cada ano, as propias universidades e autoridades educativas locais, autonómicas e nacionais premian a traxectoria académica dos mellores estudantes que finalizaron a súa carreira universitaria o curso anterior. Estes premios engaden un recoñecido valor ao seu expediente académico e están dotados, en moitos casos, cunha asignación económica.

Imagen: Sarah Cuypers

18 Matrículas de Honra e 20 Sobresalientes obtidos durante a carreira foron os “culpables” de que Leyre Igrexas, Licenciada en Xornalismo pola Universidade de Navarra, conseguise este ano o Premio Nacional Fin de Carreira desta licenciatura que outorga o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte (MEPSYD); un expediente non moi distinto do de Miguel Ros, que cunha nota final de carreira de 9,89 puntos foi galardoado co Premio Nacional correspondente aos estudos de Enxeñaría Técnica Informática. Do mesmo xeito que eles, outros 182 licenciados ou diplomados no curso 2006-2007 viron recoñecido o pasado mes de novembro o esforzo persoal realizado durante os seus estudos coa concesión dalgún dos galardóns que cada ano outorga o MEPSYD aos estudantes máis destacados das universidades españolas.

Os que conseguen o primeiro premio reciben unha dotación económica de 3.300 euros

Estes premios, denominados “Premios Nacionais de Fin de Carreira de Educación universitaria”, concédense anualmente aos alumnos que finalizaron a carreira no ano anterior. Por cada unha das titulacións ou grupo de titulacións que figuran na convocatoria, concédese un Premio Nacional Fin de Carreira ao mellor expediente, e no caso de que o Xurado considéreo oportuno, pódense outorgar así mesmo un 2º, un 3º e unha Mención Especial. Os que conseguen 1º, 2º ou 3º Premio, reciben ademais unha asignación económica, que na última convocatoria foi de 3.300 para o 1º e 2.650 e 2.200 para o 2º e 3º respectivamente; por outra banda, os que reciben unha Mención Especial carecen de dotación económica, pero outórgaselles un diploma acreditativo que será anotado, do mesmo xeito que no caso dos premiados, no seu expediente académico, achegando un excelente valor engadido ao seu Curriculum Vitae.

Para poder optar a un destes premios nacionais, son os mesmos candidatos os que teñen que presentar a súa solicitude á Subdirección xeral de Bolsas e Promoción Educativa; para iso, deben seguir as instrucións da convocatoria correspondente ao seu ano académico, que normalmente se publica no Boletín Oficial do Estado durante o último trimestre do ano. Poden participar no proceso, en réxime de concorrencia competitiva, todos aqueles estudantes que no ano indicado na convocatoria concluísen os seus estudos, obtendo como mínimo unha nota media de 8 puntos; dentro deste grupo inclúense tanto aqueles que realizasen estudos de 1º e 2º ciclo como os que cursaron unha carreira de só un ciclo.

O principal criterio de selección é o expediente académico

O principal criterio de selección que se ten en conta á hora de outorgar os premios é o expediente académico de estudante, que se valora sacando a media das cualificacións obtidas en todas as materias cursadas durante a carreira segundo os procedementos que se indican na convocatoria; así mesmo, o Xurado pode outorgar ata un punto adicional por méritos académicos e científicos acreditados polo estudante, que se suma á nota media obtida.

Premios de centros de estudos

O máis frecuente é que os estudantes que obteñen un Premio Nacional Fin de Carreira fosen galardoados con anterioridade xa sexa polo seu propio centro de estudos. Estes premios poden ser organizados ben por toda a universidade, co que todos os estudos que se impartan nela estarían dotados cun premio, ou ben por unha facultade ou escola concreta, de modo que unicamente as titulacións integradas nelas serían as galardoadas, como é o caso da Escola de Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos da Universidade de Cantabria, ou a Escola de Enxeñaría Informática da Universidade de Granada.

Inclúen xeralmente a exención do pago das taxas por expedición do Titulo

As condicións e requisitos para acceder a estes premios dependen de cada centro, por iso é conveniente consultar previamente as bases que publica cada un na súa convocatoria. Respecto dos premios, xeralmente, ademais da mención académica, inclúen a exención do pago das taxas por expedición do Titulo correspondente; así mesmo, nalgúns casos están dotados cunha asignación económica, como na Escola Técnica de Superiores de Enxeñeiros Industriais da Universidade de Málaga, cuxos premios están dotados con 750 euros para o primeiro e 350 euros para os dous segundos.

Premios locais e autonómicos

Algunhas comunidades autónomas, como Galicia, tamén teñen establecido os seus propios premios extraordinarios fin de carreira, que se conceden aos mellores expedientes das universidades situadas nas devanditas autonomías; no caso da comunidade galega, os premios, un por cada unha das carreiras impartidas, inclúen unha importante dotación económica de 3.500 euros cada un. Así mesmo, algúns concellos, conscientes e a importancia que ten recoñecer os meritos académicos dos seus cidadáns, outorgan anualmente premios fin de carreira universitaria, como no caso dos do Concello de Torrevieja (Alacante), dotados con 1.500 euros, ou os do Concello de Puerto Real (Cádiz).

.