Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Premios nacionais de fin de carreira, quen pode solicitalos?

Este recoñecemento entrégase aos estudantes universitarios que logran a nota media máis alta da súa titulación
Por Azucena García 25 de Agosto de 2013
Img premiofincarrera
Imagen: franela

Os premios nacionais de fin de carreira están pensados para recoñecer aos estudantes universitarios cunha mellor nota media. Quen obteñen a cualificación máis alta da súa titulación reciben un diploma e unha asignación económica de 3.300 euros. Os alumnos coas seguintes mellores notas reciben unha mención ou accésit, que tamén contan cun premio en metálico. É imprescindible que os estudantes interesados solicíteno e entreguen a documentación requirida para que un xurado, único para todo o país, analice as candidaturas e determine quen son os gañadores. O prazo está aberto ata o próximo 9 de setembro.

Requisitos para solicitar un Premio Nacional de fin de carreira

Terminar a universidade con boa nota ten premio. Pero a nota ha de ser alta. En realidade, a máis alta. Os premios nacionais de fin de carreira de educación universitaria concédense a quen cursan “con maior brillantez” os seus estudos universitarios e demostran “un mellor rendemento” ao longo de toda a traxectoria académica.

Acábase de pór en marcha a nova edición, que premiará aos mellores estudantes do curso 2010-2011 que o soliciten. Como en anos anteriores, entregaranse varios premios, mencións e accésit, xunto cunha cantidade en metálico cuxa contía é igual á concedida na convocatoria pasada. Os premios nacionais están dotados con 3.300 euros, as mencións con 2.650 euros e o accésit, con 2.200 euros. O recoñecemento, de carácter oficial, consiste ademais nun diploma acreditativo.

Os estudantes que soliciten un destes premios han de obter unha nota media de 8 para a rama de Enxeñaría e Arquitectura e un 9 para o resto

Como lograr un destes premios? En primeiro lugar, é indispensable concluír os estudos no curso 2010-2011, tanto en facultades universitarias, como en escolas técnicas superiores ou en escolas universitarias. En segundo lugar, hai que obter unha nota media mínima, que depende da rama á que pertenza a titulación cursada. Para as titulacións da rama de Enxeñaría e Arquitectura pídese unha media de 8, mentres que para titulacións de Ciencias da Saúde, Ciencias, Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas pídese un 9.

Un único xurado elixe os gañadores, posto que os premios teñen carácter nacional e realízase unha valoración “conxunta e uniforme dos méritos de cada un dos estudantes aspirantes a premios, sen facer distinción en función do seu lugar de procedencia”, segundo recóllese na convocatoria oficial. Nesta detállase, á súa vez, o número de premios nacionais, mencións e accésit que se entrega por cada rama. A máis premiada será a de Enxeñaría e Arquitectura, con 15 premios, 15 mencións e outros tanto accésit.

Como solicitar un Premio Nacional de fin de carreira

O prazo para solicitar un Premio Nacional de fin de carreira abriuse o pasado 9 de agosto e pecharase o próximo 9 de setembro, é dicir, os estudantes que queiran optar a este recoñecemento tan só dispoñen dun mes para recompilar e presentar a documentación requirida. Como facelo? Hai que acceder á sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, clicar no apartado de “Trámites e Servizos”, cumprimentar a solicitude correspondente, imprimila e presentala ou enviala á Subdirección Xeral de Bolsas e Atención ao Estudante, Orientación e Inserción Profesional (en Madrid), xunto co currículo e a documentación que acredite os méritos académicos e científicos recolleitos no mesmo.

O xurado designado analizará os méritos dos estudantes e concederá os premios, mencións e accésit segundo o seguinte procedemento: primeiro ordénase aos solicitantes en función da puntuación obtida e asígnase un premio nacional a quen obtivese a puntuación máis alta; a continuación, dáse outro premio nacional ao solicitante que conseguise a seguinte mellor puntuación -este segundo estudante será dunha titulación distinta-; logo adxudícanse o resto de premios nacionais aos seguintes alumnos con notas medias máis altas; por último, recórrese ao mesmo procedemento para entregar as mencións entre os candidatos que non obtivesen un premio nacional e, do mesmo xeito, outórganse o accésit a quen non lograsen nin un premio nin unha mención. Non se concede máis dunha mención nin máis dun accésit por unha mesma titulación.

Por que un premio á excelencia

Os premios nacionais de fin de carreira pretenden motivar aos estudantes, sacar o mellor deles para que, co obxectivo de conseguir un dos recoñecementos, aspiren a obter as mellores notas medias. O texto da convocatoria publicada no BOE asegura que estes galardóns son “unha das medidas para incentivar e recoñecer o rendemento académico e a cultura do mérito e a excelencia”.

Comparten os fins destes premios algunhas comunidades autónomas e universidades, que destacan aos mellores estudantes das súas autonomías ou centros. É o caso de Galicia , da Universidade CEU Cardeal Herrera ou da Universidade de Sevilla, que a finais de curso entregou os seus premios extraordinarios fin de carreira co obxectivo de “alentar a dedicación ao estudo e recoñecer a excelencia nos resultados académicos”, á vez que pretendía “incentivar aos universitarios coas mellores cualificacións a concorrer á convocatoria dos premios nacionais”.

A diferenza destes, os premios extraordinarios que conceden as universidades non sempre se teñen que solicitar senón que, como ocorre na Universidade Autónoma de Barcelona, o propio centro outorga este recoñecemento de oficio.