Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Préstamo oficial para estudos de posgrao

O Ministerio de Educación reduce o orzamento para o programa Préstamo Renda Universidade e mellora as condicións de devolución
Por Marta Vázquez-Reina 14 de Xaneiro de 2011
Img universitarioslistado

Ampliar a formación con estudos de máster ou doutoramento é unha opción atractiva para miles de estudantes universitarios cando finalizan os seus ensinos académicos. Para facilitar o acceso a esta formación de posgrao, o Ministerio de Educación convocou a nova liña 2011 do programa Préstamo Renda Universidade. Dada a situación económica do país, as condicións de financiamento se recrudecieron o ano pasado respecto das edicións anteriores e mantéñense para este curso académico: non hai interese ao 0%, se desliga da renda futura e non se varían os prazos de carencia, pero auméntanse os anos de amortización para a devolución.

Imagen: Universidad de Navarra

Enmarcado na política de bolsas e axudas ao estudo, o Ministerio de Educación puxo en marcha no ano 2007 unha iniciativa que se acolleu con gran expectación entre os estudantes universitarios: o Préstamo Renda Universidade. Esta é unha liña de préstamo a longo prazo ligado á renda futura, para financiar os estudos de posgrao e facilitar con iso o acceso a estes ensinos a un grupo máis amplo da poboación.

As vantaxes deste programa sobre outro tipo de financiamento prestado polas entidades privadas eran evidentes: un tipo de interese do 0% e a non obrigatoriedade de devolver o importe solicitado ata que o estudante non obtivese unha renda anual determinada. Nos anos posteriores ao seu inicio, as condicións do préstamo fixéronse aínda máis vantaxosas: duplicouse a duración, ampliouse o período de carencia e incluíronse os estudos en países estranxeiros entre os ensinos polas que podían optar os estudantes.

Destinaranse 45 millóns de euros, fronte aos 100 millóns da convocatoria anterior e establécese un interese fixo do 5,433%

Na anterior convocatoria e na vixente, con todo, a evolución foi contraria. O orzamento reduciuse á metade con respecto ao ano pasado, cando se destinaron 100 millóns de euros fronte aos 45 deste ano, e as condicións mantéñense máis duras que nas primeiras edicións. Os motivos hai que buscalos na situación económica que vive o país. Tal como recolle a orde ministerial que regula a nova liña do Préstamo Renda Universidade, para este curso 2011-2012 a convocatoria se adecua ás medidas adoptadas “para reforzar a eficacia da xestión do gasto público e a tesouraría”. En consecuencia, mantéñense as características do préstamo, endurecidas desde o ano pasado, sobre todo no referente ao interese e aos períodos de carencia e amortización.

Novas condicións

A finalidade dos préstamos é facilitar o acceso a ensinos universitarios oficiais de máster e doutoramento impartidas en España ou á formación equivalente nos países do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), Estados Unidos e Canadá. O programa consiste en financiar estes estudos mediante unha axuda inicial para cubrir os gastos de matrícula (máximo 6.000 euros para 120 créditos) e, se se desexa, unha renda mensual (máximo 800 euros, en 12 mensualidades para estudos de 30 a 60 créditos dun ano de duración e en 21 mensualidades, para estudos de 60 créditos ou máis de dous anos) durante o período de formación, para emendar outros gastos adicionais como a residencia ou a manutención.

 • Contía: os solicitantes poden recibir en préstamo unha cantidade máxima de 15.600 euros, no caso de que os estudos teñan unha duración dun ano académico, ou ata 28.800 euros se se prolongan a dous cursos. Cando se cursen estudos de máster ou doutoramento no estranxeiro, as contías máximas incrementaranse coa cantidade do suplemento, “a condición de que o préstamo solicitado superase o máximo sinalado para cada caso”. Como o prazo de solicitude do préstamo abriuse unha vez iniciado o curso académico, os interesados na renda mensual poden solicitar o abono retroactivo das mensualidades.
 • Prazos: a duración do préstamo difire en función da carga académica dos estudos para os que se solicita. Para un máster ou doutoramento de 30 a 60 créditos, terá dous anos de carencia e oito de amortización; para estudos de posgrao de 90 créditos, tres anos de carencia e doce de amortización; e para os de 120 créditos, catro anos de carencia e dezaseis de amortización. Estes prazos son obrigatorios para todos os solicitantes, con amortizacións lineais e mensuais.
 • Intereses: o maior atractivo deste programa en anteriores convocatorias era que o financiamento carecía de intereses. Con todo, para os préstamos obtidos para este curso desaparece o interese 0% e o préstamo terá un interese fixo ao 5,433%. O Ministerio de Educación subvencionará parcialmente os préstamos cunha axuda equivalente á cantidade que resulte de aplicar durante os anos de carencia o citado tipo de interese.
 • Requisitos dos solicitantes: as medidas restritivas tamén afectan de forma parcial aos requisitos que se deben cumprir para solicitar o Préstamo Renda Universidade. O pasado ano incorporouse unha nova cláusula que se mantén e restrinxe o acceso ao financiamento a quen obtivesen rendas superiores a 22.000 euros no exercicio anterior (2010).
  Quen pode solicitalo

  Ata o 30 de maio estará aberto o prazo para solicitar a nova liña do Préstamo Renda Universidade 2011. Poden acceder ao programa de financiamento os graduados universitarios que realicen ou vaian realizar no curso académico 2011-2012 estudos de posgrao de máster ou doutoramento en España, países do EEES, Estados Unidos ou Canadá. Deben cumprir os seguintes requisitos:

 • Ter nacionalidade española ou dun país da Unión Europea ou non comunitario (con permiso de residencia), sempre que residisen en España o catro anos anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Obter un título oficial de grao ou equivalente, que faculte para o acceso a ensinos de posgrao, con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2000.
 • Ter formalizada a matrícula ou ser aceptado en estudos oficiais de posgrao en España, nun país do EEES ou Estados Unidos ou Canadá, cunha carga lectiva de polo menos 30 créditos ECTS ou equivalente no caso dos másteres, ou dun ano académico para o doutoramento.
 • Non obter previamente outro título de máster oficial nin en España nin noutro país e non percibir o Préstamo Renda Universidade en ningunha das anteriores edicións.