Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Ranking das universidades máis e menos transparentes

As universidades públicas detallan nas súas páxinas web información sobre títulos e bolsas, pero non todas achegan datos económicos
Por Azucena García 7 de Novembro de 2012
Img campus universidad
Imagen: Gözde Otman

As páxinas web das universidades son unha fonte de información esencial. Nelas accédese ás entrañas dos centros: coñécense as carreiras que se imparten, as axudas ás que se pode optar, o profesorado, os servizos prestados, noticias de actualidade e outros datos de interese para o alumnado. Con todo, hai información que non se publica, en especial, a referida ao claustro e ao ámbito económico. A continuación destácanse os resultados do primeiro informe de avaliación realizado pola Fundación Compromiso e Transparencia, que destaca cales son as universidades máis transparentes e cales publican menos información relacionada coa actividade dos centros.

Universidades máis e menos transparentes

Universidade Pompeu Fabra, Universidade de Xaén e Universidade de Santiago de Compostela ocupan o pódium de honra. O Exame de Transparencia da Fundación Compromiso e Transparencia confírmaas como as universidades públicas máis transparentes a partir da información que publican na súa páxina web. Universidade de Málaga, Universidade Jaume I de Castellóny Universidade Menéndez Pelayo están consideradas as menos transparentes.

A Universidade Pompeu Fabra está considerada a máis transparente, mentres que a Universidade Menéndez Pelayo ocupa o último lugar

O estudo estima que o nivel de transparencia depende de catro condiciones: a visibilidade do contido, a súa accesibilidade, a actualidade da información e a súa comprensibilidade. Canto máis se cumpran estas condicións, máis transparente entenderase unha universidade. O informe advirte de que non é a súa intención “emitir un xuízo sobre a universidade pública en España nin analizar as súas posibles áreas de mellora”, senón detectar a información relevante para render contas á sociedade.

Criterios de transparencia e rendición de contas

O estudo analizou as páxinas web das 50 universidades públicas que na actualidade imparten estudos no noso país -49 presenciais e unha non presencial, a UNED-, co obxectivo de mellorar a transparencia e a rendición de contas destes centros. Identificáronse así as áreas relevantes neste ámbito e analizouse a maneira na que cada universidade as xestiona.

En canto ás áreas de información das que se estima que se deben achegar datos destacan as seguintes:

 • Misión. Este apartado só figura en 22 das universidades analizadas. A Universidade Politécnica de Valencia fai a mellor formulación da misión, de maneira visible e accesible.

 • Plan estratéxico. A metade dos centros publican esta información, pero só uns poucos destacan pola calidade da información ou visibilidade, que non sempre se dan á vez. É o caso das universidades deXaén, Santiago de Compostela, Murcia, Politécnica de Valencia e Alacante.

 • Persoal. Valórase que o 82% dos centros informe sobre as diferentes categorías do persoal contratado docente e investigador, pero só o 34% (17 universidades) faino sobre bandas salariais. Ademais, a maioría inclúe estes datos na memoria, polo que non é fácil acceder a ela. Destacan neste apartado, como mellores prácticas, a Universidade de Burgos, a Universidade de Alcalá de Henares e a Universidade da Rioxa.

 • Órganos de goberno. Todas as universidades, sen excepción, informan sobre este aspecto e todas, menos dous, publican os seus estatutos. No entanto, moi poucas desenvolveron un código ético ou outros instrumentos de bo goberno.

 • Oferta e demanda académica. Os 50 centros públicos conteñen na súa páxina web as titulacións e graos que imparten. Esta información é moi útil para os futuros alumnos. Con todo, hai un dato que na súa maioría descoñecen: a demanda de cada carreira. Só 14 universidades informan o incremento da demanda con respecto ao ano anterior e ningunha detalla a demanda total.

 • Claustro. Só seis universidades informan o claustro de profesores e unicamente catro destacan pola calidade deste contido: Universidade de Barcelona, Universidade Pompeu Fabra, Universidade Autónoma de Madrid e Universidade Carlos III. Non é común achegar datos sobre o currículo vítae dos profesores nin os docentes estranxeiros con que conta o centro.

 • Información relevante para os alumnos. Este requisito cúmprese na súa maioría con fartura. O informe sinala que “en xeral a información dirixida aos alumnos é bastante completa”. Canles de comunicación e representación, axudas económicas e bolsas son contidos frecuentes na páxina web das universidades.

 • Resultados da universidade. A miúdo comunícase sobre a tarefa investigadora, é dicir, as teses doutorais ou as publicacións en revistas entre outros aspectos. No entanto, acceder a esta información non é fácil. Estes datos recóllense con frecuencia na memoria xeral da universidade, polo que localizala esixe acceder a este documento, sen ocupar un lugar visible no sitio web. Doutra banda, aínda que se describen os proxectos e iniciativas en marcha, non sempre se detallan os resultados dos mesmos, algo que resta transparencia. Destacan de maneira positiva as prácticas da Universidade de Xaén e a Universidade da Valladolid. Outros aspectos considerados boas prácticas son:

 • Información económica. O informe asegura que a rendición de contas é “unha das áreas máis débiles”. O 88% das universidades publica os seus orzamentos, xunto coa desagregación de ingresos e gastos, pero non ocorre o mesmo cos estados financeiros (22%), a memoria das contas xerais (22%) e o informe da auditoría externa (14%). Só seis universidades publican toda a información económica: Universidade de Almería, Universidade de Xaén, Universidade de Oviedo, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade Carlos III e Universidade Politécnica de Madrid

Ranking das universidades máis e menos transparentes

Cando se examina ás universidades, igual que ocorre cos alumnos, non todas aproban. Pasaron con nota o test da Fundación Compromiso e Transparencia os seguintes centros:

Universidades máis transparentes

 • Universidade Pompeu Fabra (21 puntos).
 • Universidade de Xaén e Universidade de Santiago de Compostela (19 puntos).
 • Universidade de Las Palmas de Gran Canaria (18 puntos).
 • Universidade de Almería, Córdoba, Lleida e Carlos III (17 puntos).
 • Universidade de Alcalá de Henares, Zaragoza, Oviedo, Valladolid, A Rioxa e Universidade Internacional de Andalucía (16 puntos).

Pola contra, considérase que as seguintes universidades deben prestar máis atención ás súas páxinas web.

Universidades menos transparentes

 • Universidade Menéndez Pelayo (3 puntos).
 • Universidade Jaume I de Castelló e Universidade de Málaga (6 puntos).
 • Universidade Miguel Hernández (Elxe) (7 puntos).
 • Universidade da Lagoa e Pablo de Olavide (8 puntos).
 • Universidade Complutense (9 puntos).