Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Realizar prácticas en institucións europeas

Licenciados, estudantes e funcionarios poden facer prácticas en institucións europeas como o Parlamento, o Consello ou o Banco Central
Por Azucena García 5 de Decembro de 2012
Img joven practicas
Imagen: carl dwyer

Recentemente licenciados, mozos que aínda non obtiveron o título ou que están a piques de acceder á universidade e funcionarios poden realizar prácticas en diferentes institucións europeas, como o Parlamento Europeo, o Consello da Unión Europea, o Tribunal de Xustiza, o Tribunal de Contas, o Banco Central, o Banco Europeo de Investimentos, o Defensor do Pobo, o Comité Económico e Social e o Comité das Rexións. Cada organismo marca os seus requisitos e establece os prazos e o período de prácticas. Neste artigo explícase como solicitar unha praza no Parlamento Europeo, así como as vacantes propostas por outras institucións europeas.

Realizar prácticas profesionais nunha institución europea sempre é unha opción atractiva. Supón adquirir unha experiencia laboral moi válida no futuro, ademais dun reto persoal importante. Débense cumprir polo menos dous requisitos: ser nacional dun dos Estados membros da Unión Europea e dominar unha segunda lingua das 23 oficiais na Unión Europea. Hai varias posibilidades. Xunto coas prácticas na Comisión Europea, os licenciados, estudantes e funcionarios teñen a oportunidade de realizar prácticas noutros organismos europeos, detalladas a continuación.

Solicitar unha praza no Parlamento Europeo

As prácticas no Parlamento Europeo supoñen unha experiencia aberta a licenciados, en xeral, xornalistas, estudantes que aínda non comezaron a universidade, persoas con discapacidade, tradutores e intérpretes.

 • Licenciados e xornalistas. As bolsas Robert Schuman do Parlamento Europeo diríxense a licenciados universitarios. A través de dúas convocatorias, permiten a licenciados en xeral e xornalistas realizar prácticas remuneradas durante cinco meses no Parlamento Europeo. As bolsas solicítanse do 15 de agosto ao 15 de outubro, para comezar o 1 de marzo, e do 15 de marzo ao 15 de maio, para empezar o 1 de outubro. Deste xeito, é posible coñecer o funcionamento da institución, ademais de adquirir experiencia profesional.

 • Estudantes. Xunto coas anteriores, tamén é posible realizar prácticas non remuneradas. Estas destínanse a estudantes que aínda non comezaron a universidade, pero terminaron os estudos de bacharelato ou contan cun título de educación superior ou técnica. Duran entre un e catro meses e contémplanse tres convocatorias para quen non sexa obrigatorio realizar prácticas tras terminar os seus estudos -do 1 de agosto ao 1 de outubro, do 1 de decembro ao 1 de febreiro e do 1 de abril ao 1 de xuño- e outro tres convocatorias para quen sexa obrigatorio facer prácticas para culminar os seus estudos -1 de outubro, 1 de febreiro e 1 de xuño-.

 • Persoas con discapacidade. Estas benefícianse de prácticas remuneradas, que se consideran unha medida positiva para facilitar a integración das persoas con discapacidade no ámbito laboral. Están dispoñibles para licenciados e non licenciados, a quen se pretende proporcionar unha experiencia laboral e “a oportunidade de familiarizarse” durante cinco meses coas tarefas do Parlamento Europeo. As solicitudes deben xestionarse do 15 de agosto ao 15 de outubro (as prácticas comezan o 1 de marzo) e do 15 de marzo ao 15 de maio (as prácticas empezan o 1 de outubro).

 • Tradutores. Os especialistas en tradución tamén teñen espazo nesta institución, con prácticas remuneradas en Luxemburgo durante tres meses. Os períodos de prácticas inícianse o 1 de xaneiro, 1 de abril, 1 de xullo e 1 de outubro, mentres que os prazos de solicitude ábrense o 15 de xuño, 15 de setembro, 15 de decembro e 15 de marzo, respectivamente. En 2011, a contía da bolsa ascendeu a 1.213,55 euros mensuais. Tamén hai prazas non remuneradas para quen cursan estudos de tradución e, en especial, para quen requiren a realización de prácticas como requisito para obter a titulación correspondente.

 • Intérpretes. Quen queren especializarse na interpretación en conferencias e contan cun bo coñecemento de idiomas son outro dos grupos beneficiario. Os interesados han de visitar a páxina web de selección de intérpretes, onde teñen a posibilidade de realizar un test de acreditación. Se este supérase, os aspirantes pasan a formar parte da base de datos da UE de intérpretes “freelance”.

Prácticas noutras institucións europeas

Ademais de realizar prácticas na Comisión e no Parlamento, é posible mellorar a formación mediante a adquisición de competencias noutras institucións, como o Consello da Unión Europea. As prácticas nesta institución resérvanse para recentemente licenciados, estudantes que han de realizalas de maneira obrigatoria para terminar os seus estudos e funcionarios das administracións públicas nacionais. As prácticas remuneradas para licenciados esténdense por un período de cinco meses e resérvanse 80 prazas. Os estudantes non reciben remuneración e no seu caso resérvanse 20 prazas cada ano.

Ademais, quen estean familiarizados co ámbito económico, teñen a opción de formar parte durante uns meses do equipo de institucións tan relevantes como:

 • Tribunal de Contas Europeo. Ofrécense cinco meses de prácticas, que poden ser remuneradas ou non. A participación de licenciados no Tribunal de Contas Europeo implica un curso de formación para coñecer os diferentes ámbitos de actividade deste organismo.

 • Banco Central Europeo. Licenciados en economía, finanzas, estatística, administración de empresas, dereito, recursos humanos e tradución teñen a posibilidade de tomar parte nas prácticas propostas polo BCE. É imprescindible ter un dominio fluído do inglés e pasar un proceso de selección. En canto á remuneración, oscila entre 950 e 1.800 euros mensuais.

 • Banco Europeo de Investimentos. Licenciados universitarios con menos dun ano de experiencia laboral. Estes son os candidatos idóneos para cubrir un posto no Banco Europeo de Investimentos. As prácticas realízanse en Luxemburgo.

 • Comité Económico e Social Europeo. Como a maioría das institucións, convócanse períodos de cinco meses de prácticas remuneradas, así como estancia de entre un e tres meses sen remunerar a licenciados e estudantes que aínda non obtiveron o seu título.

Outras posibilidades son:

 • Tribunal de Xustiza da Unión Europea. As prácticas no Tribunal de Xustiza da Unión Europea son remuneradas e esténdense durante cinco meses.

 • Defensor do Pobo Europeo. As prácticas na oficina do Defensor do Pobo Europeo, sobre todo, están pensadas para licenciados en dereito. Desempéñanse en Bruxelas ou en Estrasburgo e contémplanse dous períodos: a partir do 1 de setembro e do 1 de xaneiro.

 • Comité das Rexións. As prácticas no Comité das Rexións destínanse a licenciados e funcionarios. Supoñen unha experiencia para familiarizarse co traballo desta institución, adquirir coñecementos, achegar novas ideas e participar en proxectos de enorme relevancia. As bolsas para licenciados desenvólvense durante cinco meses -do 16 de febreiro ao 15 de xullo e do 16 de setembro ao 15 de febreiro-, aínda que se propoñen tamén prácticas de curta estancia.